Gymnázium, Alejová 1, Košice

Štyri prvenstvá v krajskom kole Ruského slovaTešíme sa z veľkého víťazstva našich talentovaných recitátorov, ktorí 03. 02. 2023 vybojovali štyri prvé a jedno druhé miesto v krajskom kole 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy RUSKÉ SLOVO.
Ústrednou témou podujatia v tomto školskom roku je „Svet prírody“.

1. miesto v poézii ZŠ 5. – 7. roč.: Tamara DRANČÁKOVÁ, žiačka sekundy B
1. miesto v poézii ZŠ 8. – 9. roč.: Júlia ŠOGANIČOVÁ, žiačka tercie B
1. miesto v próze ZŠ 5. – 7. roč.: Peter ĎURICA žiak sekundy A
1. miesto v próze SŠ: Petra PSOTOVÁ, žiačka septimy A
2. miesto: v poézii SŠ: Olívia GÁALOVÁ, žiačka sexty B

Všetkým srdečne blahoželáme a želáme úspešné celoslovenské kolo, v ktorom bude dňa 17. 02. 2023 naša škola reprezentovať košický región v štyroch kategóriách.

Naši talentovaní súťažiaci
Naši talentovaní súťažiaci
Naši talentovaní súťažiaci
Naši talentovaní súťažiaci
Všetci súťažiaci
Všetci súťažiaci
Kultúrny program
Kultúrny program

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori