Gymnázium, Alejová 1, Košice

Fourth Annual International Mathematical Modeling Challenge 2018


Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK a Martin ŠTEVKO (všetci septima) získalo v 4. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní čestné uznanie.

Naše gymnázium reprezentovalo Slovensko v tejto súťaži už tretíkrát a nadviazalo na úspechy z predchádzajúcich ročníkov. V tomto ročníku sa súťaže zúčastnilo 55 družstiev z 30 krajín. Porota ocenila všetky tímy za ich kreativitu a vynaliezavosť v matematickom modelovaní a tiež za schopnosť vysvetliť svoje stratégie na riešenie problémov.

V neposlednom rade ocenila aj jazykovú znalosť členov nášho družstva. Svoju prácu museli totižto napísať v anglickom jazyku, a teda použiť aj správnu odbornú terminológiu. Porota vyzdvihla okrem iného jasnú štruktúru, jasne definované premenné a dodržiavanie terminológie u členov nášho družstva.
Témou 4. ročníka bola: Najlepšia nemocnina.

Zadanie a výsledky si môžete pozrieť na stránke:

http://immchallenge.org/Contests/2018/Results.html


Srdečne blahoželáme!
Čestné uznanie
Čestné uznanie

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori