Gymnázium, Alejová 1, Košice

Dni Európy na AlejkeV novembri sme v rámci projektu Euroscola realizovali niekoľko vzdelávacích aktivít s názvom „Dni Európy na Alejke". Pracovný tím Euroscoly zorganizoval pre jednotlivé triedy odbornú prednášku spojenú s diskusiou a aktivitami na tému „Čo robí Európa pre mňa“.

Po prezentácii nasledovala práca žiakov v skupinách, v ktorých spoločne argumentovali a obhajovali svoje názory na témy:
„Oplatí sa byť súčasťou EÚ? Mala by sa EÚ rozširovať? Aké výhody – nevýhody ponúka EÚ mladým ľuďom?“

Pre mladších žiakov bola pripravená prezentácia s témou „Čo je EÚ“. Následne si svoje vedomosti naši mladší gymnazisti overili prostredníctvom kvízu cez platformu Kahoot a zahrali si „Európske pexeso“.

Tím Euroscoly pripravil pre študentov a učiteľov aj niekoľko celodenných workshopov so širokým zameraním. V jednotlivých stánkoch sa žiaci venovali rôznym témam a interaktívnym aktivitám o ekológii a udržateľnosti, zákonoch a predpisoch EÚ, cestovnom ruchu v EÚ, známym európskym stavbám, ideálnom štáte, mape Európy a tiež mohli ochutnať tematické európske jedlá.

V ďalších dňoch prebehli online diskusie s europoslancami Eugenom JURZYCOM a Monikou BEŇOVOU, v ktorých nám obaja hostia objasnili prístup Európskej únie k aktuálnym problémom. Diskutovali sme o využívaní a zneužívaní dát a bezpečnosti na internete. Zaujímavá bola aj diskusia na tému boja s klimatickou krízou.

Vyvrcholením tohto podujatia bola debatná súťaž o Európskej únii, v ktorej si naši študenti overili svoje argumentačné zručnosti. Študenti medzi sebou diskutovali a vyjadrovali sa k týmto témam:
Umelá inteligencia a digitálna revolúcia – život pohodlia alebo život bez práce?
Klimatické opatrenia v EÚ, Čo robí Európa pre mňa?
Internet – knižnica, vedomosti alebo len falošné informácie?
Aký je rozdiel medzi pravdou a dezinformáciou?

Cieľom tohto projektu bolo podnecovať mladých ľudí, aby sa viac zaujímali o európske dianie a zlepšili si znalosti o hodnotách, cieľoch a smerovaní Európskej únie. Keďže sa v školách o Európskej únii a jej politike učí veľmi málo, spomínané aktivity žiaci vnímali ako zaujímavú a účinnú formu vzdelávania. Veríme, že aj toto podujatie bolo pre našich žiakov prínosné a podnetné.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori