Gymnázium, Alejová 1, Košice

Deň otvorených dverí na AlejkeDňa 06. 12. 2022 sme otvorili brány našej Alejky pre nádejných budúcich primánov osemročného štúdia a prvákov štvorročného štúdia, aby sme im predstavili našu školu, sprístupnili jej priestory a poskytli potrebné informácie.
V učebniach učitelia a žiaci očakávali návštevníkov, aby spolu s nimi prenikli zaujímavou formou do niektorých vyučovacích predmetov.
Členovia tímu Erasmus+ a zástupcovia študentskej firmy pripravili milé prekvapenia. Nechýbala ani krátka ukážka z bohatej záujmovej činnosti našich žiakov. A prišiel aj túžobne očakávaný Mikuláš so skromnými darčekmi.

Milí piataci a deviataci, vážení rodičia, ďakujeme vám, že ste si našli čas a prijali ste naše pozvanie. Veríme, že sa s niektorými z vás stretneme.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori