Gymnázium, Alejová 1, Košice

Junior Náboj 2022Dňa 25. 11. 2022 sa uskutočnil 11. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Náročnosť zadávaných úloh je volená tak, aby sa súťaže mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností, a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ale naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Príklady sú netradičné a pomáhajú rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku.

Tento ročník súťaže prebehol súčasne na mnohých miestach po celej Českej, Poľskej a Slovenskej republike. Na organizácií súťaže pre oblasť Košického kraja sa už tradične podieľala aj naša škola. A tu sú umiestnenia našich družstiev:

1. miesto získalo družstvo kvarty v zložení: Maxim BOCZEK, Michal FERDINANDY, Jakub HORVÁTH, Janka URBÁNOVÁ
2. miesto získalo družstvo tercie A v zložení: Nina HUDÁKOVÁ, Lukáš HÚDEK, Lukáš KOSTÍK, Tomáš SAKSUN
7. miesto získalo družstvo tercie B v zložení: Michal CIBUR, Adam ŠAŠALA, Rebeca ŠIMKOVÁ, Tomáš ZUŠČÁK

Srdečne blahoželáme!

Ponúkame k nahliadnutiu výsledkovú listinu v rámci celoslovenského poradia na stránke https://junior.naboj.org/sk/sk/results/category/nj/country/sk/

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori