Gymnázium, Alejová 1, Košice

Celoslovenská matematická súťaž družstiev MATBOJDňa 06. 05. 2022 sa na pôde našej školy konala celoslovenská súťaž družstiev MATBOJ. Spomedzi 45 zúčastnených družstiev sa naše štyri družstvá umiestnili na 4., 5., 6. a 13. mieste.

Uvádzame výsledky našich žiakov:
4. miesto získali Matej VASKY (septima C), Veronika NEMJOVÁ (septima B), Barbora MARCINČÁKOVÁ (septima C), Adam PÓŠA (septima B)
5. miesto získali Ladislav ANTOŽI (sexta A), Jakub BLIŠŤAN (sexta A), Dávid KEPIČ (sexta A), Adrián MIKOLAJ (sexta A)
6. miesto získali Richard VODIČKA (kvinta A), Leo OROS (kvinta A), Matúš LIBÁK (kvinta A), Veronika VODIČKOVÁ (kvinta A)
13. miesto získali Martin ŠMILŇÁK (sexta B), Erik JOCHMAN (sexta B), Richard ČUBA (kvinta B), Bruno BOCZEK (kvinta B)

Všetkým srdečne blahoželáme!
Výsledky nájdete na stránke: https://seminar.strom.sk/sk/matboj/
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori