Gymnázium, Alejová 1, Košice

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva - celoslovenská súťažPekný úspech sme zaznamenali aj v tejto súťaži registrovanej na MŠVVaŠ SR:
1. miesto v tvorbe prezentácie so sprievodným slovom získal žiak sekundy B Radovan JAVORSKÝ, ktorý sa dňa 28. 04. 2022 zúčastnil aj slávnostného odovzdávania cien v Nitre.

3. miesto dosiahla aj žiačka Veronika KUGLOVÁ z tercie tvorbou animovanej prezentácie.
Obidvaja boli odmenení hodnotnými cenami a diplomom. Obidvom žiakom ďakujeme za účasť a blahoželáme!

Veronika KUGLOVÁ
Veronika KUGLOVÁ
Radovan JAVORSKÝ
Radovan JAVORSKÝ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori