Gymnázium, Alejová 1, Košice

Junior Náboj 2023Dňa 24. 11. 2023 sa uskutočnil 12. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Náročnosť zadávaných úloh je volená tak, aby sa súťaže mohli zúčastniť aj žiaci, ktorí so súťažami nemajú veľa skúseností, a pritom si prišli na svoje aj úspešní riešitelia matematických olympiád. Úspech väčšinou nezávisí len na schopnostiach jednotlivých členov, ale aj na efektívnej tímovej spolupráci. V Náboji nejde o bezduchú aplikáciu postupov naučených zo školy, ale naopak, úlohy spravidla vyžadujú istú dávku invencie a dôvtipu. Príklady sú netradičné a pomáhajú rozvíjať predstavivosť, logické myslenie a predovšetkým záujem o matematiku a fyziku.
Tento ročník súťaže prebehol súčasne na mnohých miestach po celom Česku, Poľsku, Slovensku, Belgicku, Španielsku, Chorvátsku a Holandsku. Na organizácií súťaže pre oblasť Košického kraja sa už tradične podieľala aj naša škola. A tu sú umiestnenia našich družstiev:

1. miesto získalo družstvo kvarty A v zložení: Nina HUDÁKOVÁ, Lukáš KOSTÍK, Tomáš SAKSUN, Daniel Ryan TAKÁČ
8. miesto získalo družstvo kvarty B v zložení: Adam ŠAŠALA, Rebeca ŠIMKOVÁ, Tomáš ZUŠČÁK

V druhej desiatke sa umiestnili družstvá:

tercie A v zložení: Šimon LUKAČÍN, Dávid KOSTURA, Michael DUDÁŠ, Peter ĎURICA
tercie B v zložení: Ema KOHL, Natália KLEŠČOVÁ, Damián SEMAN, Peter ZIMMERMAN

Srdečne blahoželáme!
Junior Náboj 2023
Junior Náboj 2023
Junior Náboj 2023
Junior Náboj 2023
Junior Náboj 2023
Junior Náboj 2023
Junior Náboj 2023
Junior Náboj 2023

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori