Gymnázium, Alejová 1, Košice

Krajské kolo Matematickej olympiády kategórií B a kategórie CKoncom apríla 2024 bolo vyhodnotené krajské kolo Matematickej olympiády kategórií B a kategórie C, ktoré sa konali 09. 04. 2024. V oboch kategóriách sme získali 1. miesto. V kategórii C ho získali Boris KÖRÖŠ a Michal VODIČKA (obaja z kvinty), v kategórii B ho získala Eva KRAJČIOVÁ zo sexty A.

Spomedzi 28 úspešných riešiteľov v kategórii C je 11 žiakov z našej školy. Celkové výsledky našich žiakov sú nasledujúce:

1. miesto: Boris KÖRÖŠ, Michal VODIČKA (kvinta)
3. miesto: Michal FERDINANDY (kvinta)
5. miesto: Janka URBÁNOVÁ (kvinta)
7. miesto: Maxim BOCZEK (kvinta)
13. miesto: Lukáš KOSTÍK, Daniel Ryan TAKÁČ (kvarta A)
17. miesto: Rodan LEVICKÝ (kvinta)
22. miesto: Severín KARABINOŠ (kvinta)
23. miesto: Ján MAGDO (kvinta)
28. miesto: Lukáš HÚDEK (kvarta A)

Spomedzi 16 úspešných riešiteľov v kategórii B je 8 žiakov z našej školy, čo je viac ako polovica. Celkové výsledky našich žiakov sú nasledujúce:

1. miesto: Eva KRAJČIOVÁ (sexta A)
3. miesto: Michal VODIČKA (kvinta)
5. miesto: Jakub ČANÍK, Artur PANKUCH (sexta A)
8. miesto: Teodor BARČA (sexta A)
11. miesto: Michal FERDINANDY (kvinta), Michal KATRIŇÁK (sexta A)
15. miesto: Adam ŽULEVIČ (sexta A)

Srdečne blahoželáme!

Celkové výsledky:
https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=C
https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=B

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori