Gymnázium, Alejová 1, Košice

Online konferencia Moje zdravie v rámci VISEGRAD 4 GEN GRANTNaša škola sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojila do medzinárodného projektu VISEGRAD 4 GEN GRANT, ktorého cieľom je nadväzovanie kontaktov so susediacimi krajinami V4, spoznávanie ich kultúry a zvykov, ale predovšetkým spoločná tvorivá, vzdelávacia a športová činnosť.

Štartovacím podujatím projektu pod názvom „MOJE ZDRAVIE“ bola online konferencia v dňoch 14. 03. 2024 a 15. 03. 2024, organizovaná v spolupráci s partnerskou školou TECHNIKUM WETERYNARYJNE V MESTE KIELCE V POĽSKU.

Počas dvoch dní žiaci kvinty, I. A a II. A absolvovali prednášky a workshopy v anglickom jazyku zamerané na zdravý životný štýl, ktorý je ústrednou témou našej spolupráce.

Počas dvojdňovej online konferencii vystúpili:
  • PhDr. Lucia KLASOVÁ so zaujímavou interaktívnou prednáškou,
  • MUDr. Peter HORVÁTH z Lekárskej fakulty UPJŠ s prednáškou zameranou na energetický metabolizmus a fyzickú aktivitu,
  • Ph. D. Mareka GRACZYKA, dekan Lekárskej fakulty z Kielce s prednáškou na tému aspekty mentálneho zdravia.
Podujatie moderoval projektový manažér poľskej školy pán Piotr ZIMOCH, koordinátorkou na našom gymnáziu je Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ.

V rámci nového projektu „Moje zdravie“ sú pre žiakov partnerských škôl naplánované dve mobility. V dňoch 15. 04. 2024 až 19. 04. 2024 naši žiaci navštívia Poľsko a v septembri 2024 na našu školu zavíta skupina osemnástich poľských žiakov.

Projekt je FINANCOVANÝ Z VYŠEHRADSKÉHO FONDU PROGRAMU V4 GEN.

Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie
Online konferencia Moje zdravie

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori