Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pedagogickí zamestnanci

 

Všetci pedagogickí pracovníci školy ukončili vysokoškolské vzdelanie príslušného odboru a aprobácie.V posledných rokoch sa zapojili do školení v oblasti využívania IKT vo vyučovacom procese. Priebežne si rozširujú svoje vzdelanie prostredníctvom MPC, aktívne sa zapájajú do činnosti Klubov učiteľov fyziky, chémie a informatiky a v neposlednom rade sa zúčastňujú odborných konferencií.

VEDENIE ŠKOLY

PhDr. Ľubomír SOBEK, riaditeľ školy
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ, štatutárna zástupkyňa riaditeľa školy
RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ, zástupkyňa riaditeľa školy

ČLENOVIA PEDAGOGICKÉHO ZBORU

(uvedení s príslušnou aprobáciou, predmetmi, ktoré vyučujú v školskom roku 2018/2019, triednictvom a poverenou funkciou)

MENO A PRIEZVISKOAPROBÁCIAVYUČUJETRIEDNICTVOFUNKCIA
Mgr. Alena BAČIŠINOVÁDEJ - RUJ - ANJANJ, RUJ  
Mgr. Zuzana BARLOKOVÁSJL - ESVVYV, UKL  
PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁGEG - RUJ - ANJRUJ  
Mgr. Zuzana DOLHYOVÁGEG - OBNOBN, GEG, SXV, EKO, ETV  
Mgr. Gabriela DOBEŠOVÁMAT - DEG - VYVMAT, VYV  
PaedDr. Helena DUFFEKOVÁSJL - OBNSJL, SDQsekunda A 
PaedDr. Daniel DZIAKGEG - OBNGEG, OBN, EKO, ETVIV. A 
Mgr. Slavomír DZUGASNEJ - ETVNEJ - ETV vedúci PK VYP
Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁSJL - ANJANJ zástupkyňa RŠ
Ing. Kamil HNATHrádioelektronika, DPŠINF, SEN, PIP  
RNDr. Mária HORVÁTHOVÁMAT - FYZFYZ, FZQseptima A 
RNDr. Denisa HREHOROVÁCHE - BIOBIO, CHE, SEC, HUVIII. A 
Mgr. Gabriela HREŽOVÁANJANJ, ANQ  
Mgr. Zuzana HUSÁROVÁANJ - FRJANJ, KAJ  
Mgr. Dana JANKOVA SJL - ANJ ANJ, KAJ  
RNDr. Henrieta KAĽAVSKÁ BIO - CHE BIO, SEB, BIQ, CHEkvarta A 
Mgr. Veronika KLADEKOVÁFRJ - DEJFRJ, DEJkvarta B 
Mgr. Mária KOVÁCSOVÁSJL - ANJANJ, KAJseptima B vedúca PK ANJ 
RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.MAT - FYZMAT, SEM, MTQ, CVMsexta Avedúca PK MAT a INF
RNDr. KRAJŇÁKOVÁ TímeaMAT - FYZMAT, FYZ, SEMsekunda B 
Mgr. Jana KRÁLIKOVÁMAT - INFMAT, INF, HUVpríma B 
Mgr. Jana KURAČOVÁSJL - ANJ - FRJANJ, ANQ, KAJ  
Mgr. Jaroslav KURCINAMAT - FYZMAT, FYZ, INF, PIP, MTQ, CVM, SEM  
Mgr. Lórant LIPÁNTEVTSV  
RNDr. Marián MACKOMAT - FYZMAT, SEMkvarta C 
PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁTEV-ETV-OBN-SJLSJL, SDQ, ETVkvinta B 
RNDr. Monika MARTINKOVÁMAT - CHECHE, CVC, CKEsexta Bvýchovná poradkyňa
ThLic. Michal MUCHAkatolícka teológiaNBK  
Mgr. Viera NACHTMANNOVÁSJL - NEJNEJtercia Bvedúci PK 2. cudzieho jazyka 
RNDr. Nicol NEHILOVÁBIO - CHEBIO, BIQ, CVB, SEBkvinta Avedúci PK PVP
PaedDr. Miroslav PETROVTEV - technická výchovaTSV  
RNDr. Jana PLICHTOVÁteoretická kybernetika - MATINF, ROB, PIP, INQ, API  
Mgr. Mária SADOVSKÁSJL - GEG - DEJSJL, DEJ, SZSI. Avedúca PK SJL a SVP
Mgr. Miriam SAKMÁROVÁSJL - DEJSJLtercia A 
PhDr. Ľubomír SOBEKRUJ - DEJ - ETVDEJ riaditeľ školy
Mgr. Iveta ŠEŇOVÁANJ - BIOANJ  
Mgr. Viola TORMOVÁNEJ - RUJNEJ  
Mgr. Ladislav TURČANTEVTSV  
Mgr. Jana VARGOVÁDEJ - GEGDEJ, GEG, HIM, ETVII. A 
Mgr. Eva VAŠKOVÁANJANJ  
RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁMAT - FYZFYZ zástupkyňa RŠ
Mgr. Monika VEREBOVÁSJL - ANJANJoktáva 
RNDr. Viera VODIČKOVÁMAT - FYZMAT, MTQ, SEMpríma A 
Mgr. Mariana ZAŤKOVÁ katolícka teológiaNBK  
     
Mgr. Ľudmila KURCINOVÁDEJ - GEGna MD  
Mgr. Alica PŠAKOVÁDEJ - filozofiana MD  
2018/2019
2018/2019
2017/2018
2017/2018
2016/2017
2016/2017
2015/2016
2015/2016
2013/2014
2013/2014
2012/2013
2012/2013
2011/2012
2011/2012
2010/2011
2010/2011
2009/2010
2009/2010
2008/2009
2008/2009
2007/2008
2007/2008
2005/2006
2005/2006
2004/2005
2004/2005
1992/1993
1992/1993
1991/1992
1991/1992

Sponzori