Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2010/2011
ŠKOLSKÉ KOLO V KATEGÓRII C

DÁTUM KONANIA: 26. 10. 2010
SÚŤAŽIACI: 9 žiakov z triedy III. OA, III. OB

HODNOTIACA KOMISIA:
PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
Mgr. Miroslava ŠTEFANCOVÁ

Školské kolo pozostávalo z troch častí: Prvá časť a druhá časť - písomná, tretia časť – písomná + ústna.

Školské kolo bolo na dobrej úrovni. Žiaci preukázali výborné, v niektorých prípadoch veľmi dobré vedomosti.

PORADIE:   
1. miesto: Žaneta SEMANIŠINOVÁ (v obvodnom kole OSJL získala 2. miesto)
2. miesto: Kristína MIŠLANOVÁ
3. miesto: Adam KOLLÁR
 
ŠKOLSKÉ KOLO V KATEGÓRII B
 
DÁTUM KONANIA: 24. 11. 2010

SÚŤAŽIACI: 12 žiakov z tried V. OA, V. OB, I. A, I. B, II. A, II. B

HODNOTIACA KOMISIA:
PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
Mgr. Lucia MATISOVÁ
Mgr. Miroslava ŠTEFANCOVÁ

Školské kolo pozostávalo z troch častí: Prvá časť a druhá časť- písomná, tretia časť – písomná + ústna.

PORADIE:
1. miesto: Katarína LÖRINCOVÁ (v krajskom kole OSJL obsadila 6. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou)
2. miesto: Lenka GARLATYOVÁ
3. miesto: Zuzana TVRDOŇOVÁ
 
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori