Gymnázium, Alejová 1, Košice

Galéria ocenení - 2008/2009

V PREDMETOVÝCH SÚŤAŽIACH, OLYMPIÁDACH, SOČ A ĎALŠÍCH SÚŤAŽIACH

 

 • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • FRANCÚZSKY JAZYK
 • NEMECKÝ JAZYK
 • DEJEPIS
 • NÁUKA O SPOLOČNOSTI
 • MATEMATIKA
 • INFORMATIKA
 • FYZIKA
 • CHÉMIA
 • BIOLÓGIA
 • GEOGRAFIA
 • NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
 • TELESNÁ VÝCHOVA
Eva VARGOVÁ (kvarta)
Eva VARGOVÁ (kvarta)
Martin ŠRÁMEK (oktáva A)
Martin ŠRÁMEK (oktáva A)
LOMIHLAV, 1. miesto
LOMIHLAV, 1. miesto
LOMIHLAV, 10. miesto
LOMIHLAV, 10. miesto
FLL-ŠAMPIÓN, 2. miesto
FLL-ŠAMPIÓN, 2. miesto
FLL-TÍMOVÁ PRÁCA, 2. miesto
FLL-TÍMOVÁ PRÁCA, 2. miesto
MATEMATICKÝ VIACBOJ
MATEMATICKÝ VIACBOJ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori