Gymnázium, Alejová 1, Košice

Galéria ocenení - 2008/2009

V PREDMETOVÝCH SÚŤAŽIACH, OLYMPIÁDACH, SOČ A ĎALŠÍCH SÚŤAŽIACH

 

 • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • FRANCÚZSKY JAZYK
 • NEMECKÝ JAZYK
 • DEJEPIS
 • NÁUKA O SPOLOČNOSTI
 • MATEMATIKA
 • INFORMATIKA
 • FYZIKA
 • CHÉMIA
 • BIOLÓGIA
 • GEOGRAFIA
 • NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
 • TELESNÁ VÝCHOVA
GALEJE v celoslovenskej súťaži
GALEJE v celoslovenskej súťaži
Tomáš KUZMA (oktáva A)
Tomáš KUZMA (oktáva A)
Lenka GARLÁTHYOVÁ (tercia A)
Lenka GARLÁTHYOVÁ (tercia A)
Ján HOFFMANN (sexta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Ján HOFFMANN (sexta)
DEŇ NARCISOV
DEŇ NARCISOV
Martin BALÁŽ (oktáva A)
Martin BALÁŽ (oktáva A)
Ján HOFFMANN (sexta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Martin VODIČKA (kvarta)
Martin VODIČKA (kvarta)
Dávid SZABARI (kvinta)
Dávid SZABARI (kvinta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Bibiana KUCEROVÁ (sexta)
Bibiana KUCEROVÁ (sexta)
Matúš STEHLÍK (sexta)
Matúš STEHLÍK (sexta)
Dáša KRASNAYOVÁ (sexta)
Dáša KRASNAYOVÁ (sexta)
Martin ŠRÁMEK (oktáva A)
Martin ŠRÁMEK (oktáva A)
Tomáš KUZMA (oktáva A)
Tomáš KUZMA (oktáva A)
Martin VODIČKA (kvarta)
Martin VODIČKA (kvarta)
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)
Dávid KANCIAN (kvarta)
Dávid KANCIAN (kvarta)
Ema GARAJOVÁ (kvarta)
Ema GARAJOVÁ (kvarta)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori