Gymnázium, Alejová 1, Košice

Galéria ocenení - 2008/2009

V PREDMETOVÝCH SÚŤAŽIACH, OLYMPIÁDACH, SOČ A ĎALŠÍCH SÚŤAŽIACH

 

 • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • FRANCÚZSKY JAZYK
 • NEMECKÝ JAZYK
 • DEJEPIS
 • NÁUKA O SPOLOČNOSTI
 • MATEMATIKA
 • INFORMATIKA
 • FYZIKA
 • CHÉMIA
 • BIOLÓGIA
 • GEOGRAFIA
 • NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
 • TELESNÁ VÝCHOVA
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)
Martin VODIČKA (kvarta)
Martin VODIČKA (kvarta)
Eva VARGOVÁ (kvarta)
Eva VARGOVÁ (kvarta)
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)
Dávid KANCIAN (kvarta)
Dávid KANCIAN (kvarta)
1. miesto - RoboCup 2009
1. miesto - RoboCup 2009
3. miesto - RoboCup 2009
3. miesto - RoboCup 2009
Jakub ŠALAGOVIČ (kvinta)
Jakub ŠALAGOVIČ (kvinta)

ORIENTAČNÝ BEH
ORIENTAČNÝ BEH
KOŠICE - VČERA A DNES
KOŠICE - VČERA A DNES
Ján HOFFMANN (sexta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Martin BALÁŽ (oktáva A)
Martin BALÁŽ (oktáva A)
KOŠICKÝ MATBOJ, 1. miesto
KOŠICKÝ MATBOJ, 1. miesto
KOŠICKÝ MATBOJ, 4. miesto
KOŠICKÝ MATBOJ, 4. miesto
Martin VODIČKA (kvarta)
Martin VODIČKA (kvarta)
Zuzana KRÁLIKOVÁ (príma A)
Zuzana KRÁLIKOVÁ (príma A)
Matúš HLAVÁČIK (kvarta)
Matúš HLAVÁČIK (kvarta)
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori