Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záujmové útvary v školskom roku 2012/2013

 

Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
 

BEDMINTONOVÝ I
 • vedúci krúžku: Mgr. Ivan DUDÁŠ
 • termín: streda 14:30 – 16:00
 • miestnosť: telocvičňa
 
BEDMINTONOVÝ II
 • vedúci krúžku: Mgr. Ivan DUDÁŠ
 • termín: streda 16:00 – 17:45
 • miestnosť: telocvičňa
 
DEBATNÝ KLUB
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • termín: pondelok 14:30 – 16:00
 • miestnosť: učebňa dejepisu
 
DREAMS AND TEAMS
 • vedúci krúžku: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
 • termín: štvrtok 13:30 – 15:00
 • miestnosť: učebňa CJ 4
 
FLORBALOVÝ (CHLAPCI)
 • vedúci krúžku: Mgr. Ladislav TURČAN
 • termín: piatok 13:30 – 15:00
 • miestnosť: telocvičňa
 
GO
 • vedúci krúžku: Ing. Slavomír KRÁLIK
 • termín: štvrtok 16:00 – 18:00 hod.
 • miestnosť: učebňa III. A
 
HÁDZANÁRSKY (CHLAPCI)
 • vedúci krúžku: Roman PECHA
 • termín: utorok 14:30 – 16:00 a piatok 15:00 – 16:30
 • miestnosť: telocvičňa
 
HOCHŠÍCI
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • termín: soboty
 
KLUB DEBATIÁDY
 • vedúci krúžku: Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • termín: streda 13:30 – 15:00
 • miestnosť: učebňa dejepisu

KRÚŽOK AUTOŠKOLY
 • vedúci krúžku: PaedDr. Miroslav PETROV
 • termín: streda 17:00 – 18:30
 • miestnosť: učebňa č. 512 na Pražskej 4, Košice
 
KRÚŽOK SPOLOČENSKÝCH VIED
 • vedúci krúžku: PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ
 • termín: piatok 14:20 – 15:50
 • miestnosť: učebňa SJLaNAS
  
KRÚŽOK ŠPANIELČINY
 • vedúci krúžku: Ing. Franklin VACA VELASQUEZ
 • termín: streda 16:00 – 17:30
 • miestnosť: jazykové laboratórium 2
 
MATEMATICKÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
 • termín: štvrtok 14:45 – 16:15
 • miestnosť: učebňa IV. A
 
MEDIÁLNO - KNIŽNIČNÝ
 • vedúci krúžku: Mgr. Mária SADOVSKÁ
 • termín: pondelok 13:30 – 14:30 a streda 07:00 – 07:50
 • miestnosť: školská knižnica
 
MODERNÉ SPOLOČENSKÉ HRY
 • vedúci krúžku: RNDr. Viera VODIČKOVÁ, Doc. Ing. Roman VODIČKA, PhD.
 • termín: streda 15:00 – 16:30
 • miestnosť: učebňa III. A
 
NOHEJBALOVÝ (CHLAPCI)
 • vedúci krúžku: Ing. Ladislav IVANECKÝ
 • termín: pondelok 17:30 – 19:00
 • miestnosť: telocvičňa
 
NOVINÁRSKY KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
 • termín: štvrtok 14:15 – 16:00
 • miestnosť: učebňa MVP
 
POSILŇOVACÍ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: Mgr. Lórant LIPÁN a Mgr. Ladislav TURČAN
 • termín: utorok 14:30 – 16:00
 • miestnosť: posilňovňa
 
POTULKY S TRIEDOU
 • vedúci krúžku: RNDr. Gabriela PODRACKÁ
 • termín: soboty
 
ROBOTICKÝ KRÚŽOK (ZAČIATOČNÍCI)
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • termín: streda 14:45 – 16:15
 • miestnosť: učebňa informatiky 3
 
ROBOTICKÝ KRÚŽOK (POKROČILÍ)
 • vedúci krúžku: RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • termín: utorok 14:45 – 16:15, štvrtok 14:45 – 16:15
 • miestnosť: učebňa informatiky 3
 
RUŠTINA PRE ZAČIATOČNÍKOV
 • vedúci krúžku: PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁ
 • termín: utorok 14:20 – 15:05, štvrtok 14:20 – 15:05
 • miestnosť: učebňa CJ 3
 
ŠPORTOVÉ HRY
 • vedúci krúžku: Mgr. Miroslav ANDRÁSSY
 • termín: utorok 16:00 – 17:30 a štvrtok 16:00 – 17:30
 • miestnosť: telocvičňa
 
TVORIVÉ DIELNE
 • vedúci krúžku: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ
 • termín: streda 14:30 – 17:00
 • miestnosť: učebňa GEG
 
VOLEJBALOVÝ KRÚŽOK
 • vedúci krúžku: RNDr. Ingrid HORKAVÁ, Mgr. Lórant LIPÁN
 • termín: pondelok 14:30 – 16:00, štvrtok 14:30 – 16:00
 • miestnosť: telocvičňa
 
ZDRAVOTNÍCKY
 • vedúci krúžku: RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ
 • termín: štvrtok 13:45 – 15:30
 • miestnosť: učebňa biológie
 
ŽIACKE RÁDIO
 • vedúci krúžku: Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
 • termín: utorok 14:20 – 15:50
 • miestnosť: vysielacie štúdio / učebňa DEJ
 
 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori