Gymnázium, Alejová 1, Košice

Puškinov pamätník 2020Dňa 20. 06. 2020 sa v Lučenci už šiestykrát uskutočnilo finále celoslovenskej súťaže v umeleckej recitácii ruskej poézie a prózy Puškinov pamätník pre žiakov druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií a stredných škôl.

Kvôli hrozbe šírenia koronavírusu tento ročník prebiehal netradične, bez postupových mestských kôl. Podmienkou účasti bolo odovzdanie elektronicky spracovaného súťažného textu a zaslanie videonahrávky organizátorom súťaže a porote, na čele ktorej stál bývalý generálny konzul SR v Sankt Peterburgu Augustín ČISÁR.

V kine Apollo v Lučenci si 12 recitátorov zmeralo svoje sily, ktorým dňa 18. 06. 2020 porota dištančnou formou udelila najväčší počet bodov spomedzi 56 súťažiacich. Naša Petra PSOTOVÁ z kvarty A v Lučenci vybojovala vynikajúce 1. miesto v kategórii próza a Zuzana KOZÁROVÁ zo sexty B 3. miesto v kategórii poézia.

Podujatie vyhlasuje primátorka mesta Lučenec Alexandra PIVKOVÁ a gubernátor Sankt Peterburgu Alexander Dmitrijevič BEGLOV.
Pán Beglov sa po súťaži v letných mesiacoch tradične stretáva s víťazmi súťaže vo svojom sídle v Smoľnom v Sankt Peterburgu, kde za odmenu trávia celý týždeň na poznávaco-vzdelávacom zájazde.
Tohtoroční víťazi vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu do Peterburgu nepocestujú, ale ako náhradu dostali aj finančnú odmenu.

Po slávnostnom udelení cien v galaprograme, ktorý moderovala Iveta MALACHOVSKÁ, pre obmedzený počet hostí vystúpili na pódiu štyria operní speváci – Martin BABJAK, Martin MALACHOVSKÝ, Oto KLEIN, hosť z Ruska Boris DIAKOV a klavirista Daniel BURANOVSKÝ.

Ďakujeme mestu Lučenec za krásne podujatie a našim víťazkám za skvelú reprezentáciu školy. Úprimne im blahoželáme a želáme veľa podobných úspechov.

Odkaz na video o akcii odvysielané na TA 3:
https://www.ta3.com/clanok/1186124/neodradila-ich-ani-koronakriza-puskinov-pamatnik-pozna-vitazov.html
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori