Gymnázium, Alejová 1, Košice

MATEMATICKÝ B – DEŇ 2019Vyhodnotenie celoslovenského kola medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2019

Aj v tomto školskom roku sa jednému nášmu družstvu mimoriadne darilo v celoslovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2019 a umiestnilo sa na druhom mieste.

Súťaž sa síce konala 4. decembra 2019, ale náročnosť posudzovania prác posunula vyhlásenie výsledkov až na toto obdobie. Práca každého tímu je totižto rozsiahla, obsahuje skoro 20 strán odborného textu. Posudzuje ju 10 odborníkov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je organizátorom súťaže na Slovensku. Posudzujú originalitu a vlastný prínos do skúmania zadaných úloh matematického problému.

Tohtoročný zadaný problém má možno pre bežného človeka zaujímavý názov – Spoj a panuj. Súťažné družstvá sa zaoberali vytváraním a zdôvodňovaním víťazných stratégií v rôznych variantoch istej matematickej hry.

Naše družstvo, pracovalo v zložení:
Filip BALTOVIČ (sexta A), Lenka HAKE (septima B), Erik SEDLÁK (septima B) a Patrik RUSNÁK (oktáva B)


Srdečne blahoželáme!

Viac o súťaži (napr. o zadaní v rozsahu 18 strán a tiež celkových výsledkoch) sa môžete dočítať na stránke: http://www.primas.ukf.sk/bday.html

Sponzori