Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školské kolo Logickej olympiádyVo februári sa konalo školské kolo Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

V terciách najlepšie výsledky dosiahli Richard VODIČKA, Robert MARCIN a Marko IVAN.
V kvartách si najlepšie počínali Petra PSOTOVÁ a Barbora BALTOVIČOVÁ.

V celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 22. 04. 2020 v Prešove, nás budú zastupovať Richard VODIČKA, žiak tercie A a Robert MARCIN, žiak tercie B.

Ponúkame výsledkovú listinu TU.

Sponzori