Gymnázium, Alejová 1, Košice

Celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo28. 02. 2020 sa v Kulturparku mesta Košice uskutočnilo celoslovenské kolo 14. ročníka súťaže Ruské slovo, v ktorom súťažilo v kategóriách poézia, próza a spev 150 žiakov - víťazov krajských kôl súťaže zo základných a stredných škôl z celého Slovenska.

Naši žiaci pod vedením učiteľky ruského jazyka Mgr. Aleny BAČIŠINOVEJ reprezentovali košický región v piatich kategóriách. Tak ako v minulom roku, aj v tomto školskom roku vo všetkých obsadili popredné miesta.

1. miesto v kategórii poézia – 8. a 9. roč. ZŠ: Petra PSOTOVÁ, žiačka kvarty A
1. miesto v kategórii próza – 8. a 9. roč. ZŠ: Ladislav ANTOŽI, žiak kvarty A
3. miesto v kategórii próza (ruskojazyčné prostredie) – 8. a 9. roč. ZŠ: Olívia GAÁLLOVÁ, žiačka tercie B
2. miesto v kategórii poézia (ruskojazyčné prostredie) – 8. a 9. roč. ZŠ: Šimon ŠVÁB, žiak tercie B
2. miesto v kategórii próza – SŠ: Laura MARKOVIČOVÁ, žiačka sexty B

Tohtoročná téma súťaže “Vďaka za mier!“ bola zasvätená 75. výročiu víťazstva nad nemeckým fašizmom. Organizátormi súťaže sú každoročne Zväz Rusov, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Košický samosprávny kraj s podporou veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku a Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave.
Sponzori