Gymnázium, Alejová 1, Košice

Matematický kuforV utorok 25. 02. 2020 sa pre žiakov štvorročného gymnázia konal 9. ročník súťaže Matematický kufor. Trojčlenné družstvá súťažili v riešení úloh aj v šarádení rôznych slov súvisiacich s matematikou.

Výsledky boli veľmi vyrovnané. Spomedzi piatich družstiev nakoniec vyhralo dievčenské družstvo z I. A v zložení Kamilia TIHOR, Viktória ŠTEFÁNIOVÁ, Silvia KADELOVÁ.

Na druhom mieste skončilo družstvo z II. A v zložení Richard ŠALAPA, Michal HÁJNIK, Daniel MAKKAI.

Po záverečnom rozstrele na treťom mieste skončilo družstvo z III. A v zložení Samuel SAXA, Ján BEDNÁRIK, Peter JUSKO.
Srdečne blahoželáme!Sponzori