Gymnázium, Alejová 1, Košice

Pilotný projekt Olympiády ľudských právDňa 18. 02. 2020 sa v priestoroch našej školy uskutočnil Pilotný projekt Olympiády ľudských práv pre žiakov základných škôl a žiakov gymnázií s osemročným štúdiom za významnej podpory Občianskeho združenia Olymp a Košického samosprávneho kraja.

Súťaže sa zúčastnilo 9 košických škôl.
Medzi vyhodnoteniami jednotlivých častí súťaže sa súťažiacim so svojimi zaujímavými prednáškami predstavili vzácni hostia - Petra PAUEROVÁ, ktorá je mládežníckou delegátkou OSN a občiansky aktivista Mgr. Jakub IVANČO.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE JEDNOTLIVCOV

1. miesto: Ján LUKÁČ (ZŠ, Nám. L. Novomeského 2, Košice)
2. miesto: Michal SOPKO (ZŠ, Krosnianska 2, Košice)
3. miesto: Samuel TORHÁNY (Gymnázium, Alejová 1, Košice)

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE DRUŽSTIEV

1. miesto: Gymnázium, Trebišovská 12, Košice
2. miesto: Základná škola, Tomašíkova 31, Košice
3. miesto: Základná škola, Nám. L. Novomeského 2, Košice

Srdečne blahoželáme!
Sponzori