Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2017/2018
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2017/2018
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2017/2018
MATURITA 2018
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

ČO SA STALO ...


Finalistov celoštátneho kola 20. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorej mediálnym partnerom je denník Pravda, prijal prezident Andrej KISKA.
Spolu s dvanástimi finalistami prišli do Prezidentského paláca organizátori a podporovatelia súťaže, ale aj učitelia, ktorí študentov pripravovali. Medzi učiteľmi, ktorí dostali pozvanie, bola aj naša kolegyňa PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ.
07
MÁJ
IMMC 2018
Dňa 07. 05. 2018 boli zverejnené výsledky medzinárodnej súťaže IMMC 2018. Odborná porota preštudovala riešenia súťažných tímov a rozhodla sa poslať do svetového kola do USA riešenia dvoch tímov. Jeden z týchto tímov je zložený zo študentov našej školy, a to Viktória BREZINOVÁ, Martin MIHÁLIK, Martin ŠTEVKO a Samuel KRAJČI (všetci zo septimy). Srdečne blahoželáme a držíme im palce vo svetovom hodnotení!
04
MÁJ
Súťaž o obľúbených historických osobnostiach
Dňa 04. 05. 2018 sa konala dejepisná súťaž pre žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia. Žiaci si zmerali svoje sily v prezentačných schopnostiach o ich obľúbených historických osobnostiach.
Víťazom sa stal Eduard FEKETE z tercie C, druhé miesto získala Lenka DADUĽÁKOVÁ z kvarty A a tretie miesto obsadila Daniela STUPAROVÁ z kvarty A. Srdečne blahoželáme!
Samuel KRAJČI zo septimy sa na výberovom sústredení Matematickej olympiády prebojoval medzi šiestich Slovákov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej Matematickej olympiáde. Srdečne blahoželáme a držíme mu palce!
Dňa 24. 04. 2018 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie C. Spomedzi 30 úspešných riešiteľov je 12 žiakov z našej školy. 1. miesto získala Lenka HAKE (kvinta B), 2. miesto obsadila Michaele RUSNÁKOVEJ (kvinta A). Medzi úspešných riešiteľov patria Jakub FARBULA, Martin NEMJO, Roman JANTÁK, Erik SEDLÁK, Sára ŠOLTÉSZOVÁ, Filip BALTOVIČ, Tomáš FECISKANIN, Lea JANTOŠOVIČOVÁ, Michal KOLCUN, Martin POLYÁCSKO. Srdečne blahoželáme!
21
APR
Štúrovo pero 2018
V dňoch 20. a 21. 04. 2018 sa traja žiaci (Daša POPOVIČOVÁ, SOŇA SEDLÁROVÁ, DALIBOR BERNÁR) Redakčnej rady školského časopisu XY zúčastnili vo Zvolene vyhodnotenia celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2018.
Náš školský časopis XY získal 3. miesto od Nadácie Slovenskej sporiteľne za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách. Srdečne blahoželáme!
Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo nadviazať družobnú spoluprácu s našimi východnými susedmi - žiakmi Užhorodských základných a stredných škôl. Tohtoročná spolupráca vyvrcholila otvorením výstavy Ľudské práva očami detí.
V dňoch 19. 04. a 20. 04. 2018 sa žiaci tercia A, tercie B a tercie C zúčastnili Literárno-historicko-fyzikálnej exkurzie.
18
APR
Regionálne kolo Hviezdoslavovho Kubína
Dňa 18. 04. 2018 sa víťaz školského kola Branislav PASTIERIK zo IV. B zúčastnil regionálneho kola Hviezdoslavovho Kubína. Získal pekné 3. miesto a my mu srdečne gratulujeme!
18
APR
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E
Dňa 18. 04. 2018 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E, v ktorom nás úspešne reprezentovali chlapci z kvarty A. Filip BRUTOVSKÝ sa umiestnil na 1. mieste, Ondrej OVČAR na 9. mieste a Radoslav JOCHMAN na 10. mieste. Srdečne blahoželáme!
18
APR
Postup do medzinárodného kola Geografickej olympiády
Matej GALAMB zo septimy postúpil z celoštátneho kola 46. ročníka Geografickej olympiády z prvého miesta do medzinárodného kola Geografickej olympiády do Québecu v Kanade, ktoré sa bude konať v dňoch 31. 07. - 06. 08. 2018. Srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v medzinárodnom kole!
Dňa 18. 4. 2014 bolo zverejnené opravené poradie krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9. Dvaja žiaci našej školy sa stali víťazmi tohto kola: Matej VASKY( tercia C) a Lea JANTOŠOVIČOVÁ (kvarta A). Úspešnými riešiteľmi boli aj ďalší deviati žiaci našej školy. Na popredné umiestnenie v celkovom poradí sa posunuli aj ďalší žiaci kvarty A: Radoslav JOCHMAN, Tadeáš KAMINSKÝ a Daniela STUPAROVÁ. Srdečne blahoželáme!
Dňa 17. 04. 2018 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7, Z8. V kategórii Z6 zvíťazili Ondrej KRÁLIK (príma A), Róbert MARCIN (príma B), Richard VODIČKA (príma A). 1. miesto v kategórii Z7 patrí Martinovi ŠMILŇÁKOVI (sekunda B) a Michaelovi KOLESÁROVI (sekunda B). V kategórii Z8 1. miesto získali Peter BORTÁK (tercia A) a Matej VASKY (tercia C). Srdečne blahoželáme!
13
APR
XX. ročník Olympiády ľudských práv
Krásne 2. miesto v súťaži esejí vyhlásenej verejnou ochrankyňou práv v rámci XX. ročníka Olympiády ľudských práv obsadil Samuel HREŽO, žiak IV. A triedy. Zároveň je pozvaný do Kancelárie verejného ochrancu práv na pracovný obed a bola mu ponúknutá aj možnosť absolvovať krátkodobú stáž v Kancelárii verejného ochrancu práv. Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Harmonogram prijímacích skúšok

18. 05. 2018 - Zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok do I. ročníka osemročného a štvorročného denného štúdia.

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

22. 05. 2018 - Zákonní zástupcovia žiakov si môžu osobne vyzdvihnúť rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí v čase 14:00 - 17:00 hod. v kancelárii zástupcu riaditeľa školy č. 49. Po tomto termíne budú nevyzdvihnuté rozhodnutia zaslané doporučene poštou.

28. 05. 2018 - Zápis prijatých uchádzačov na štvorročné denné štúdium podľa pokynov uvedených v rozhodnutí o prijatí.

29. 05. 2018 - Zápis prijatých uchádzačov na osemročné denné štúdium podľa pokynov uvedených v rozhodnutí o prijatí.
Účelové cvičenie
Teoretická časť
11. 05. 2018 - triedy príma A až kvarta B
14. 05. 2018 - triedy kvinta A, kvinta B, sexta A, sexta B, I. A, II. A

Praktická časť
14. 05. 2018 - triedy príma A až kvarta B
17. 05. 2018 - triedy kvinta A, kvinta B, sexta A, sexta B, I. A, II. A
18
MÁJ
Slávnostná rozlúčka so žiakmi maturitných ročníkov
Miesto: aula SOŠ automobilovej, Moldavská 2, Košice
Bližšie informácie poskytne Mgr. Mária Kovácsová.
20
MÁJ
Medzinárodné súťažné stretnutie juniorov Česka, Poľska a Slovenska CPSJ
Na základe výsledkov krajského kola Matematickej olympiády kategórie C sa Lenka Hake (kvinta B) dostala medzi šiestich najlepších riešiteľov, ktorí boli pozvaní na medzinárodné súťažné stretnutie družstiev juniorov Česka, Poľska a Slovenska, ktoré sa uskutoční 20. – 23. 05. 2018 v Karlove pod Pradĕdem v Českej republike. Blahoželáme a Lenke držíme palce!
28
MÁJ
ÚFIČ MS 2018
V čase od 28. 05. 2018 do 31. 05. 2018 sa žiaci maturitných ročníkov podrobia tzv. skúške dospelosti. Želáme im veľa chuti do učenia a šťastnú ruku pri žrebovaní maturitných zadaní. Rozpis ústnej formy internej časti maturitnej skúšky nájdete TU.
27
MÁJ
Kurz pohybových aktivít - plavecký kurz
Plavecký kurz pobytovou formou pre žiakov sexty A, sexty B a II. A sa uskutoční v dňoch 27. 05. - 30. 05. 2018. Bližšie informácie získate u PaedDr. Miroslava Petrova.
29
MÁJ
Výchovné koncerty
29. 05. 2018

Triedy: príma A, príma B, sekunda A, sekunda B, tercia A, tercia B, tercia C
Zraz: 08:15 hod. pred budovou školy
Začiatok koncertu: 09:00 hod.
Miesto: KSC JUŽAN, Smetanova 4, Košice

30. 05. 2018

Triedy: kvarta A, kvarta B, kvinta A, kvinta B, I. A
Zraz: 08:15 hod. pred budovou školy
Začiatok koncertu: 09:00 hod.
Miesto: KSC JUŽAN, Smetanova 4, Košice

Bližšie informácie poskytne Mgr. Zuzana BARLOKOVÁ
30
MÁJ
Kurz ochrany života a zdravia
Kurz ochrany života a zdravia pobytovou formou pre žiakov septimy a III. A sa uskutoční v dňoch 30. 05. - 01. 06. 2018. Bližšie informácie poskytne PaedDr. Miroslav Petrov.
31
MÁJ
Deň detí
Tradičnú akciu pre žiakov prímy A až kvarty B pri príležitosti Dňa detí pripravujeme na tento deň pod patronátom RNDr. Mariána Macka a Mgr. Jany Králikovej.

Sponzori