Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2017/2018
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2017/2018
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2017/2018
MATURITA 2018
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

ČO SA STALO ...


21
MAR
Celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A
V dňoch 18. – 21. 03. 2018 sa v Trenčianskych Tepliciach konalo celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A. Zúčastnili sa ho šiesti naši študenti. Viktória BREZINOVÁ zo septimy získala pekné 10. miesto a patrí medzi víťazov. Úspešnými riešiteľmi sú aj Samuel KRAJČI a Martin ŠTEVKO, obaja zo septimy a získali 13. miesto. Vybojovali si tým účasť na výberovom sústredení, ktoré bude 23. – 29. 04. 2018 v Bratislave. Srdečne blahoželáme a držíme im palce.
Dňa 14. 03. 2018 sa na pôde našej školy konalo obvodné kolo Pytagoriády. V kategóriách P6 aj P7 zvíťazil Ondrej KRÁLIK z prímy A. Víťazom kategórie P8 je Matej VASKY z tercie C. Srdečne blahoželáme!
10
MAR
Celoštátne kolo Chemickej olympiády kategórie A
V dňoch 07. 03. – 10. 03. 2018 sa v Rakovniciach a Trnave uskutočnilo celoštátne kole Chemickej olympiády kategórie A. Našu školu reprezentovala Natália TÓTHOVÁ, žiačka oktávy B. V celkovom poradí sa umiestnila na peknom 17. mieste a stala sa úspešnou riešiteľkou. K dosiahnutému výsledku jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy počas celého štúdia.
07
MAR
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Dňa 07. 03. 2018 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína kategórie II. V poézii zvíťazil Adam  CHYTIL, žiak prímy B. O 2. miesto sa podelili Matúš KURUC z prímy B a Anna DZUGASOVÁ z prímy A. Na 3. mieste sa umiestnili Šimon ŠVÁB a Mária HODYOVÁ, obaja z prímy B.
próze zvíťazil Samuel TORHÁNY, žiak prímy A. Všetkým  srdečne blahoželáme!

Dňa 06. 03. 2018 zorganizovala predmetová komisia matematiky pre triedy štvorročnej formy nášho gymnázia súťaž MATEMATICKÝ KUFOR. 1. miesto získalo družstvo z III. A v zložení Martin HRONEC, Kamila ZELEŇÁKOVÁ, Juraj BARKÁČ. Srdečne blahoželáme!
Víťazom celoslovenského kola medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2017 sa stalo družstvo žiakov septimy nášho gymnázia v zložení: Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK, Martin ŠTEVKO. Srdečne blahoželáme!
Študenti a členovia pedagogického zboru sa rozhodli pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Táto ušľachtilá akcia sa uskutočnila dňa 22. 02. 2018 pod dohľadom Mgr. Slavomíra DZUGASA. Sme radi, že sme sa do tejto aktivity zapojili a bez akýchkoľvek problémov ju aj zvládli.
21
FEB
Logická olympiáda
V dňoch 19. 02. – 21. 02. 2018 prebiehalo v našich terciách a kvartách školské kolo Logickej olympiády, ktorá je určená pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Do finálového kola, ktoré sa bude konať v apríli 2018 v Prešove, sa prebojovali Jakub MIČKO z kvarty B a Andrej NGUYEN z tercie B (viď výsledková listina). Srdečne blahoželáme!
Dňa 20. 02. 2018 sa pre žiakov I. - III. ročníka štvorročného štúdia uskutočnila súťaž Prírodovedný trojboj, v ktorej si žiaci overili svoje vedomosti z biológie, chémie a fyziky.
Obľúbená matematická súťaž so zaujímavými úlohami pod taktovkou Mgr. Jany KRÁLIKOVEJ sa uskutočnila dňa 20. 02. 2018. Zúčastnilo sa jej 31 súťažiacich, z toho 6 v kategórii Veľkáč a 25 v kategórii Malkáč. Ich úlohou bolo vyriešiť na čas tri rôzne typy sudoku: písmenkové, valentínske a trojuholníkové.
20
FEB
Ruské slovo
V krajskom kole súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom Ruské slovo, ktoré sa uskutočnilo 20. 02. 2018 v Prešove, Ladislav ANTOŽI získal krásne 1. miesto a Petra PSOTOVÁ obsadila pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme a Lacovi držíme palce v celoštátnom kole.
Dňa 19. 02. 2018 sme po prvýkrát zorganizovali Valentínske tvorivé dielne. Vyrábali sme "valentínky" pre ľudí, ktorí sú pre nás v našom živote veľmi dôležití. To, či sa nám darčeky podarili, môžete posúdiť sami.
Okresného kola jubilejného 10. ročníka Dejepisnej olympiády, ktoré sa konalo dňa 15. 02. 2018, sa v štyroch kategóriách zúčastnilo osem žiakov z nižších ročníkov osemročného štúdia. Dve žiačky, Simona GIBALOVÁ z kvarty B a Petra PSOTOVÁ zo sekundy A získali krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 14. 02. 2018 sa 56 žiakov nižších ročníkov osemročnej formy štúdia našej školy zapojilo do medzinárodnej matematickej on-line súťaže družstiev Matematický expres MatX. V rámci celoslovenského poradia v kategórii tercia sa štyri družstvá umiestnili do 12. miesta. V kategórií kvarta dve družstvá skončili v prvej desiatke. Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Informácie k podávaniu prihlášok na prijímacie konanie
23
MAR
Náboj
Dňa 23. 03. 2018 sa aj na pôde našej školy uskutoční medzinárodná matematická súťaž družstiev Náboj 2018. Našu školu budú reprezentovať dva juniorské a dva seniorské tímy. Držíme im palce. Bližšie informácie o súťaži nájdete na stránke https://math.naboj.org/
28
MAR
Slávnostný koncert
Pri príležitosti Dňa učiteľov organizuje škola slávnostný koncert v podaní Košickej filharmónie v Dome umenia so začiatkom o 10:00 hod. Predpokladaný koniec koncertu je o 11:00 hod. Viac informácií poskytne Mgr. Zuzana Barloková.

Sponzori