DÔLEŽITÉ ODKAZY

internetová žiacka knižka
rozvrh hodín
suplovanie
maturity

dochádzka


PRESTIGE RÁDIO
www.prestigeradio.wbl.sk

2% dane z príjmu

PREUKAZ ISIC/EURO26

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2016/2017

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

SLOVO RIADITEĽA

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016

ŠkVP - osemročné štúdium

ŠkVP - štvorročné štúdium

ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE

ŠKOLSKÝ PORIADOK

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2015/2016


PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2015/2016

PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2015/2016

MATURITA 2016

základné informácie

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
v školskom roku 2015/2016


HUMANITNÝ PROJEKT
v školskom roku 2015/2016

ZBEROVÉ AKTIVITY
v školskom roku 2015/2016


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA


RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Rozpočet pre školský rok 2015/2016

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku

vzor ZÁPISNICE z TA


o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015

 

AKTIVITY
detské súkromné centrum
areál
Gymnázia, Alejová 1, Košice


KONTAKT

055 729 66 86 - riaditeľ
055 729 66 85 - zástupcovia
055 678 57 04 - vrátnica
SPONZORI

AQUA PRO, s.r.o.

AQUA PRO, s.r.o.

DATACOMP

Datacomp

KDZ, s.r.o.
KOOPERATÍVA
MacMike, s.r.o.

PF UPJŠ KOŠICE

 

VSL SOFTWARE

SIEMENS

Siemens

T-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.

 

ZLATÁ STUDŇA

Zlatá studňa

Hlavná stránka


ZBER PAPIERA
13. 10. - 15. 10. 2016
v čase od 07:00 – 08:30 a od 12:30 – 15:00
parkovisko za školou


P O Z V Á N K A
na plenárnu schôdzu a triedne aktívy združenia rodičov gymnázia
dňa 27. septembra 2016


PONUKA KRÚŽKOV V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017

 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

PROJEKT POMOC ŠKOLE
VIAC INFO


 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

S ALEJKOU KU VZDELANIU

V OSEMROČNOM A ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU

 • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
 • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
 • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
 • kvalitná príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

 • overená dvadsaťpäťročná tradícia vyučovania matematiky so zvýšenou hodinovou dotáciou
 • netradičné vyučovanie informatiky, učenie robotiky a „hra s Legom“ od najnižších ročníkov v rámci predmetu technika

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

osobná profilácia výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

 • rozvíjanie funkčnej gramotnosti,
 • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií,
 • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme

PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA  

 • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
 • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

TRIEDA PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM

 • štúdium podľa špeciálne upraveného učebného programu pre mimoriadne nadaných žiakovNAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY


V dňoch 18. – 28. 07. 2013 sa v kolumbijskom meste Santa Marta uskutočnil 54. ročník MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 527 matematických talentov z 97 krajín. Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval STRIEBORNÚ MEDAILU. Stal sa tak so ziskom 4 medailí (dve zlaté a dve strieborné) najúspešnejším reprezentantom na IMO v histórii Slovenskej republiky.


V dňoch 08. – 15. 07. 2012 sa v argentínskom prímorskom letovisku Mar del Plata uskutočnil 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 548 matematických talentov zo 100 krajín.

Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval ZLATÚ MEDAILU.


ŠKOLSKÝ MAJSTER SVETA V ORIENTAČNOM BEHU 2013

Martin ŠMELÍK

15. - 21. 04. 2013, Castro Marim v Portugalsku


RoboCup 2013

24. 06. - 01. 07. 2013 Eindhoven, Holandsko

GALEJE TEAM

SuperTeam Performance Championship

Best Poster


RoboCup 2012

18. - 24. 06. 2012 Mexico City

GALEJE TEAM - víťaz v kategórii SUPERTEAM SECONDARY DANCE

 

 
 

KRÁTKO A  AKTUÁLNE


TAKTO O NÁS PÍSALI                          
Aj v tomto školskom roku sa naše dve družstvá v celoslovenskom kole matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2015 umiestnili medzi prvými šiestimi najúspešnejšími družstvami na Slovensku
 

                         
V utorok 26. 04. 2016 sa 70 statočných žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia pokúsilo v popoludňajších hodinách uniknúť z pevnosti ALEJARD. 
 

                     
1. miesto na Slovensku v súťaži NÁBOJ 2016 získalo juniorské družstvo: Viktória BREZINOVÁ, Juraj JURSA, Samuel KRAJČI, Peter ONDUŠ a Martin ŠTEVKO. 
 

           
Po 2. kole matematickej súťaži DERBY si Alejová udržala vedúce postavenie. 
 

      
Samuel KRAJČI a Martin ŠTEVKO sa stali víťazmi krajského kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE C.

        
Lenka HAKE z tercie B obsadila 6. miesto v krajskom kole MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9

   
V dňoch 14. a 15. 04. 2016 sa žiaci tercie A a tercie B zúčastnili LITERÁRNO-HISTORICKO-FYZIKÁLNEJ EXKURZIE NA ORAVE A MARTINE
 

        
Dňa 08. 04. 2016 sa konalo krajské kolo STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI. Lukáš SABOL z III. C získal 2. miesto a postúpil do celoslovenského kola.
 

                         
V dňoch 05. - 06. 04. 2016 sme v Bratislave v ŠKOLSKÝCH MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA V STOLNOM TENISE družstiev dievčat SŠ získali krásne 2. miesto.
 

            
 

                    
Víťazmi obvodného kola MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY sa stali Zuzana KUDLÁČOVÁ, Barbora MARCINČÁKOVÁ, Filip BALTOVIČ, Jakub MIČKO, Michaela RUSNÁKOVÁ, Martin Nemjo a Michal KOLCUN.
 

                           
V krajskom kole DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY nás v kategórii E reprezentovala Simona GIBALOVÁ zo sekundy B. Získala 6 miesto. Blahoželáme.


        
Dňa 04. 04. 2016 v celoslovenskej súťaži JAZYKOVÝ KVET zvíťazila Dominika NGUYEN a 3. miesto obsadila Hana GULÁŠOVÁ.
 

           
Dňa 01. 04. 2016 v semifinále súťaže SPIEVAM PO FRANCÚZSKY získala Zuzana STRACENSKÁ 1. miesto a postúpila do celoslovenského finále súťaže.


          
V krajskom kole OLYMPIÁDY VO FRANCÚZSKOM JAZYKU sme dňa 21. 03. 2016 získali 2. miesto zásluhou Simony GIBALOVEJ a dve 4. miesta si vybojovali Valentína VANCÁKOVÁ a Zuzana KRÁLIKOVÁ.
 

       
V krajskom kole OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU dňa 11. 03. 2016 získala Dáša POPOVIČOVÁ 3. miesto.
 

                                              
V okresnom kole BIBLICKEJ OLYMPIÁDY sme dňa 11. 03. 2016 získali pekné 3. miesto.
 


Dňa 10. 03. 2016 Matej GALAMB v krajskom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY kategórie A získal 2. miesto a postúpil do celoslovenského kola.
 

     
Dňa 09. 03. 2016 sa víťazmi obvodného kola PYTAGORIÁDY stali Matej VASKY (kat. P6), Jakub MIČKO (kat. P7) a Michaela RUSNÁKOVÁ (kat. P8).
 

                        
Družstvo tercie A v zložení Michal KOLCUN, Martin NEMJO, Michaela RUSNÁKOVÁ a Matúš FARKAŠ sa stalo víťazom II. ročníka matematickej súťaže družstiev MATX – matematický expres v kategórii TERCIA v SR
 

                           
12. 02. 2016 sa v našej škole niesol v duchu VALENTÍNSKYCH VYZNANÍ A DARČEKOV
 

                                              
Dňa 11. 02. 2016 sa uskutočnila tanečná súťaž 5. ročníka ALEJÁCKEJ ČRIEVIČKY, ktorej predchádzalo 15 ročníkov URBANOVHO ZVONA.
 

                                             
Dňa 11. 02. 2016 sme získali aj krásne 3. miesto v krajskom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU.
 

                                        
Dňa 10. 02. 2016 sme v krajskom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU získali pekné umiestnenia.
 

                          
Dňa 09. 02. 2016 sa na našej škole uskutočnil 5. ročník MAJSTROVSTIEV ALEJKY V SUDOKU.
 

                             
Dňa 09. 02. 2016 sme otvorili brány školy pre našich budúcich prvákov osemročného a štvorročného štúdia v rámci tradičného DŇA OTVORENÝCH DVERÍ. Všetkým srdečne ďakujeme za bohatú účasť.
 

                                             
V okresnom kole GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY sme v kategórii F a v kategórii E získali pekné umiestnenia.
 

                                  
V dňoch 28. - 29. 01. 2016 sa uskutočnil 1. ročník futsalového turnaju NESSko 2016.
 

                             
Naša škola sa na základe veľmi dobrých minuloročných skúseností v dňoch 25. - 29. 01. 2016 opäť zapojila do kultúrno-vzdelávacieho projektu – EDUCATE SLOVAKIA – realizovaného globálnou neziskovou organizáciou AIESEC. 
 

      
Dňa 19. 01. 2016 sa na Základnej škole Družicová v Košiciach uskutočnilo obvodné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie Z9, v ktorom naši žiaci vybojovali pekné umiestnenia.
 

                           
Dňa 12. 01. 2016 sa uskutočnilo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY kategórie A. Zúčastnilo sa ho aj 11 žiakov našej školy.
 

                                          
V okresnom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU naši žiaci Daniel ONDUŠ (oktáva – kategória 2B), Max ÖRHALMI (sexta A – kategória 2A) a Tomáš HRIVŇÁK (IV. A – kategória 2C2) získali 1. miesta.
 

                                       
V okresnom kole OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU žiačky Simona GIBALOVÁ (sekunda B) a Dominika NGUYEN (tercia B) získali 3. miesta v kategóriách 1A a 1B.
 

                                              
V okresnom kole OLYMPIÁDY V NEMECKOM JAZYKU žiaci Dominika NGUYEN, Eva PETRÍKOVÁ a Rudolf SZIRMAI  získali 1. miesta.
 

  
© 2007 OG Alejová, © 2007 Design & CMS by MacMike.sk