Gymnázium, Alejová 1, Košice

ČO SA STALO ...


V krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C sme mali šiestich úspešných riešiteľov.
20
APR
Regionálne finále DŠS v stolnom tenise
V regionálnom finále VIII. ročníka dlhodobých športových súťaží v stolnom tenise dievčat sme získali krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
Víťazmi celoslovenského kola súťaže Matematický klokan sa v jednotlivých kategóriách stali:
kategória Školák 6 - Michael KOLESÁR a Martin ŠMILŇÁK, žiaci prímy B,
kategória Benjamín 7 - Matej VASKY, žiak sekundy C,
kategória Benjamín 8 - Alexandra BÁLINTOVÁ a Daniela STUPAROVÁ, žiačky tercie A.
Srdečne blahoželáme!
12
APR
Školské majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise
V dňoch 11. – 12. 04. 2017 sa v Prešove uskutočnili Školské majstrovstvá Slovenska v stolnom tenise stredných škôl. Naše trojčlenné družstvo dievčat v zložení: Simona Horváthová (žiačka IV. A), Valentína VANCÁKOVÁ (žiačka septimy A) a Veronika SCHMIDTOVÁ (žiačka IV. C) s prehľadom vybojovali krásne prvenstvo pre našu školu. Srdečne blahoželáme a tešíme sa z úspechu.
12
APR
Fyzikálna olympiáda kategórie E
Dňa 12. 04. 2017 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E, v ktorom Martin POLYÁCSKO z kvarty B získal pre školu krásne prvenstvo. Úspešnými riešiteľmi sa stali aj ďalší traja žiaci. Lenka HAKE z kvarty B a Tomáš PAVLÍK z kvarty A sa umiestnili na 6. mieste a Jakub FARBULA z kvarty B obsadil 15. miesto. Srdečne blahoželáme!
Celoslovenské kolo 5. ročníka tejto súťaže sa uskutočnilo 12. 04. 2017 na pôde Pedagogickej fakulty v Prešove.
Našu školu vynikajúco reprezentoval Filip BALTOVIČ z tercie B, ktorý vo svojej kategórii obsadil 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
10
APR
Krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Dňa 10. 04. 2017 sa v Michalovciach uskutočnil 23. ročník súťaže Metamorfózy slova v rámci 63. ročníka Hviezdoslavovho Kubína. Naša žiačka Petra PSOTOVÁ v silnej konkurencii obsadila pekné 3. miesto v krajskej súťaži v II. kategórii v prednese prózy. Srdečne blahoželáme!
10
APR
Derby
Víťazom 2. kola Derby sa stala Viktória BREZINOVÁ zo sexty.
Dňa 07. 04. 2017 sa na pôde našej školy konala medzinárodná súťaž družstiev Náboj 2017. V silnej konkurencii súťažili aj štyri tímy z nášho gymnázia.
06
APR
Regionálne kolo orientačného behu
V regionálnom kole orientačného behu družstiev žiakov stredných škôl okresu Košice I, II, III, IV pre školský rok 2016/2017 sme dňa 06. 04. 2017 získali dve 3. miesta. Srdečne blahoželáme!
Dňa 06. 04. 2017 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9.
Dňa 04. 04. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7, Z8, kde sme získali krásne výsledky.
04
APR
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády
Dňa 04. 04. 2017 Natália TÓTHOVÁ obsadila pekné 2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie A. Srdečne blahoželáme!
Dňa 01. 04. 2017 náš dievčenský tím v zložení Lenka HAKE, Lenka MADÁČOVÁ, Miroslava FEKETEOVÁ v celoslovenskej súťaži ScratchMatch predstavil akčnú hru s viac ako 40 úrovňami, ktorou si vybojoval krásne 1. miesto. Odmenou pre dievčence je okrem vecných cien aj trojdňový výlet do Budapešti, kde navštívia mladý maďarský startup Prezi, tvorcu atraktívnych prezentácií.
30
MAR
Krajské kolo Biologickej olympiády kategórie C
Dňa 30. 03. 2017 sa uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády kategórie C, v ktorom Zuzka KOZÁROVÁ, žiačka tercie B, obsadila 3. miesto v projektovej časti. Srdečne blahoželáme!
29
MAR
Celoštátne kolo MO kategórie A
V dňoch 26. – 29. 03. 2017 sa v Žiline konalo celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A. Zúčastnili sa ho dvaja naši študenti. Samuel KRAJČI zo sexty získal pekné 9. miesto. Vybojoval si tým účasť na výberovom sústredení, ktoré bude 21. – 28. 04. 2017 v Bratislave. Srdečne blahoželáme a držíme mu palce. Celkové výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_celostatne_kolo
28
MAR
Okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína
Dňa 28. 03. 2017 Petra PSOTOVÁ vyhrala 1. miesto a Katarína HELMECIOVÁ získala 3. miesto v okresnom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Srdečne blahoželáme! Petre PSOTOVEJ držíme palce v krajskom kole najstaršej recitačnej súťaže.
Vo februári a marci 2017 sa Debatný klub zúčastnil postupových krajských kôl.
24
MAR
Matematický B-deň 2016
Dňa 24. 03. 2017 prišla doc. PaedDr. Soňa ČERETKOVÁ, PhD. osobne odovzdať diplom družstvu v zložení Viktória BREZINOVÁ (sexta), Marek KOMAN (septima A), Max ÖRHALMI (septima A), Natália TÓTHOVÁ (septima B) za 8. miesto v slovenskom kole medzinárodnej matematickej tímovej súťaže Matematický B-deň 2016. Srdečne blahoželáme.
23
MAR
Okresné kolo Chemickej olympiády
Dňa 23. 03. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Chemickej olympiády kategórie D. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci kvarty B. Martin POLYACSKO obsadil celkové 2. miesto a zabezpečil si účasť v krajskom finále. Andrea NGUYEN získala 7. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.
Putovný festival fotografickej súťaže Ľudské práva očami detí sa uskutočnil v priestoroch našej školy dňa 23. 03. 2017. Okrem ocenenia najúspešnejších žiakov bol realizovaný aj workshop na tému Ľudské práva očami detí, do ktorého sa zapojili naši i ukrajinskí žiaci.
22
MAR
Obvodové kolo najstaršej recitačnej súťaže na Slovensku
Dňa 22. 03. 2017 sa konalo obvodové kolo najstaršej recitačnej súťaže na Slovensku Hviezdoslavov Kubín. Víťaz školského kola Branislav PASTIERIK z III. B získal 3. miesto. Srdečne mu blahoželáme.
Dňa 16. 03. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E a F, v ktorých sme získali pekné umiestnenia.
Dňa 13. 03. 2017 sa nadšenci a študenti vyšších ročníkov gymnázia (kvinty, sexty, II. a III. ročníka) stretli na tradičnej súťaži školského kola Hviezdoslavovho Kubína.
13
MAR
Beseda s právnikmi
Dňa 13. 03. 2017 sa študenti III. A, III. B a septimy A zúčastnili besedy s právnikmi, ktorá bola zameraná najmä na oblasť IT práva.
Katka HELMECIOVÁ, žiačka tercie A obsadila pekné 2. postupové miesto v kategórii do 14 rokov v semifinále súťaže modernej francúzskej piesne - SPIEVAM PO FRANCÚZSKY 2017.
Zimné mesiace členovia krúžku Krížom-krážom využívajú na spoločné korčuľovanie, hry a zimnú turistiku.
V utorok 28. 02. 2017 sa pre žiakov štvorročného štúdia konal 6. ročník súťaže Matematický kufor. Trojčlenné družstvá súťažili v riešení úloh aj v šarádení rôznych slov súvisiacich s matematikou.
Majstrovstvá sa konali 27. 02. 2017 a zúčastnilo sa ich 53 súťažiacich, z toho 14 v kategórii Veľkáč a 39 v kategórii Malkáč.
Ich úlohou bolo vyriešiť na čas tri rôzne typy sudoku: blokové, kruhové a priestorové.
Dňa 24. 02. 2017 sa stretol so študentmi štvrtého ročníka, ktorým predniesol prednášku na tému Internet a bezpečnosť na internete.
Dňa 20. 02. 2017 si žiaci prvého až tretieho ročníka štvorročného štúdia zmerali svoje sily v súťaži pod názvom Prírodovedný trojboj. V tomto jubilejnom ročníku o prvenstvo bojovalo 8 trojčlenných družstiev.

Dňa 16. 02. 2017 sa palubovka našej telocvične premenila na tanečný parket, na ktorom prihlásené tanečné páry materskej škôlky, základných a stredných škôl zabojovali o putovný pohár 21. ročníka súťaže v tanečnom športe.

Dňa 15. 02. 2017 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž družstiev základných škôl Matematický expres – MatX. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 14 družstiev súťažiacich v troch kategóriách.
09
feb
2. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády
Natália TÓTHOVÁ, žiačka septimy B obsadila v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie A, ktoré sa konalo 09. 02. 2017, krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme! K nahliadnutiu ponúkame výsledkovú listinu.

Dňa 08. 02. 2017 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky zo 46 škôl z celého Košického kraja. Našu školu postupom do celoslovenského kola úspešne reprezentoval Lukáš Sabol zo IV. C. Blahoželáme!

07
FEB
Deň otvorených dverí 2017

V rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ sme dňa 07. 02. 2017 poskytli žiakom 5. a 9. ročníka základných škôl a ich rodičom podrobné a aktuálne informácie o možnostiach osemročného a štvorročného štúdia.

V rámci vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti sa študenti septimy A, septimy B a maturanti z predmetu ekonomika dňa 06. 02. 2017 zúčastnili prednášky CENA ŠTÁTU, ktorú realizoval nezávislý finančný inštitút Iness. Študenti si rozšírili vedomosti o financovaní štátu, o jeho príjmoch a výdavkoch.

03
FEB
Objavujeme čaro chémie
Dňa 03. 02. 2017 sa na 5. národnej konferencii učiteľov chémie uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie. Do súťaže bolo zaradených spolu 75 prác, ktoré spĺňali postupové kritériá. V II. kategórii z 23 prác získal Filip BRUTOVSKÝ, žiak tercie A, krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!!!
Školské kolo Matematickej olympiády kategórie B a C sa uskutočnilo dňa 31. 01. 2017.
30
JAN
Výsledky okresného kola Matematickej olympiády Z9

Dňa 30. 01. 2017 boli zverejnené výsledky okresného kola Matematickej olympiády kategórie Z9. Spomedzi 26 úspešných riešiteľov bolo 20 z našej školy. Na 1. mieste skončili Martin Polyácsko Lenka Hake (obaja z kvarty B), ktorí získali plný počet bodov. Za zmienku stojí aj fakt, že pre siedmych úspešných riešiteľov z tercie A a tercie B to bola kategória vyššia, ako im prislúcha. Všetkým srdečne blahoželáme!

Celkové výsledky si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády Z9

V dňoch 26. – 27. 01. 2017 sa v telocvični nášho gymnázia uskutočnil 2. ročník futsalového turnaja NESSko. Jeho vyvrcholením bol zaujímavý zápas, počas ktorého sa na palubovke postavili tvárou v tvár tím učiteľov a študentov gymnázia voči zdatnému NESSáckemu súperovi. Víťazom sa stal domáci tím. Srdečne blahoželáme!

V dňoch 23. - 27. 01. 2017 dvaja mladí zahraniční stážisti na týždeň nahradili učiteľov angličtiny, aby netradičným spôsobom obohatili vyučovanie a pomohli našim študentom septím a III. ročníka štvorročného štúdia rozšíriť si svoje interkultúrne vedomosti i komunikačné zručnosti v angličtine. Tento kultúrno-vzdelávací projekt je realizovaný globálnou neziskovou organizáciou AIESEC.

Prosíme žiakov, ktorí sa zúčastnili tohto projektu, aby vyplnili elektronický dotazník na nižžšie uvedenom odkaze. Ďakujeme.

Link: https://docs.google.com/a/aiesec.sk/forms/d/e/1FAIpQLSfUgp0XqL5KLBqcvUT7rj3Z3oFA-f7dZaP6YyPjDA46rc_M0A/viewform

Dňa 18. 01. 2017 žiaci septimy A a septimy B navštívili SYNAGÓGU NA PUŠKINOVEJ ULICI, spojenú s prednáškou o židovských pamiatkach a o holokauste. Spoznali aj zaujímavé dielo umeleckého maliara ĽUDOVÍTA FELDA.
18
JAN
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A
Dňa 18. 01. 2017 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie A. O náročnosti tohto kola svedčí aj fakt, že spomedzi 42 účastníkov boli len piati úspešní. O to viac nás teší, že jedným z nich bol Martin SPIŠÁK, študent septimy A, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Srdečne blahoželáme.
Dňa 11. 01. 2017 získal náš tím Galeje Next Gen vynikajúce umiestnenia v regionálnom kole First Lego League.

Pred vianočnými prázdninami si študenti našej školy spríjemnili posledné vyučovacie hodiny posedením v LITERÁRNEJ KAVIARNI.

Milovníci angličtiny, anglických vianočných kolied, vinšovačiek a pochutín si na svoje prišli dňa 21. 12. 2016, kedy sa uskutočnila veselá CHRISTMAS PARTY.

21
DEC
Vianočná hviezda

V rámci podujatia VIANOČNÁ HVIEZDA sa žiaci oboznámili s vianočnými tradíciami a zvykmi v krajinách, jazyky ktorých sa učia.

20
DEC
Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku
Dňa 20. 12. 2016 sme pre žiakov zdatných v ruštine pripravili školské kolo Olympiády v ruskom jazyku.
V dňoch 16. 12. - 19. 12. 2016 členovia PK druhého cudzieho jazyka organizovali Adventný zájazd do vianočne vyzdobeného Berlína, ktorého sa zúčastnili žiaci kvínt až septím a žiaci II. ročníka štvorročného štúdia.
Dňa 16. 12. 2016 bolo opravené školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Na 1. mieste skončila Viktória BREZINOVÁ zo sexty. Srdečne blahoželáme!
Dňa 15. 12. 2016 sa konala beseda o Francúzkej aliancii a o Vianociach vo Francúzsku s Michelom BOURDIEROM - riaditeľom Francúzskej aliancie v Košiciach.
14
DEC
Historicko-geografická exkurzia do Budapešti
Dňa 14. 12. 2016 sa uskutočnila historicko-geografická exkurzia do Budapešti, kde sa učitelia spolu so žiakmi kvarty A a kvarty B zastavili aj na Vianočných trhoch a spoznávali maďarskú kultúru.
V rámci programu EÚ "Späť do školy" nás navštívila naša absolventka Gabriela Timková - Ferrari, ktorá svojím zaujímavým vystúpením umožnila žiakom dozvedieť sa viac o európskom projekte.

Víťazmi školského kola Pytagoriády sa v jednotlivých kategóriách stali:

kategória P6: Dominik ČABRÁK, žiak prímy B,
kategória P7: Zuzana KUDLÁČOVÁ, žiačka sekundy A,
kategória P6: Teodor SEPEŠI, žiak tercie A.
Srdečne blahoželáme!

06
DEC
Ďalšie športové úspechy
3. miesto v krajskom kole SŠ vo futsale chlapcov
1. miesto v krajskom kole žiačok SŠ v stolnom tenise
2. miesto v regionálnom kole SŠ vo florbale
2. miesto v regionálnom kole SŠ vo futsale chlapcov
Tešíme sa a srdečne blahoželáme!
02
DEC
Druhý regionálny turnaj v debatovaní
V ňoch 02. - 04. 12. 2016 sa v Michalovciach konal Druhý regionálny turnaj v debatovaní. Náš zmiešaný tím Alejová - Šrobárova sa umiestnil na 8. mieste. Srdečne blahoželáme!

Dňa 02. 12. 2016 sa v telocvični školy uskutočnil ďalší ročník matematickej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka základných škôl alebo sekundy až kvarty gymnázií s osemročnou formou štúdia. Naše družstvá obsadili krásne 3. a 4. miesto.

01
DEC
Študenti septimy A navštívili divadelné predstavenie

Dňa 01. 12. 2016  študenti septimy A navštívili divadelné predstavenie - F. M. Dostojevskij ZLOČIN A TREST.

Dominika NGUYEN obsadila v silnej konkurencii z celého Slovenska krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 30. 11. 2016 sa uskutočnala dejepisná súťaž pre vyššie ročníky osemročného a štvorročného štúdia 2016 - rok historických výročí. V trvdej konkurencii zvíťazilo družstvo sexty. Srdečne blahoželáme!
Dňa 29. 11. 2016 sa tri štvorčlenné družstvá zložené zo žiakov sexty, septimy A a septimy B zapojili do celoslovenského kola matematickej bádateľskej súťaže. Jej téma bola veľmi zaujímavá: Výborná sada hracích kociek.

V dňoch 29. 11. - 01. 12. 2016 sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2016 v priestoroch Spoločenského pavilónu na Triede SNP.

Dňa 25. 11. 2016 sa uskutočnil 5. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Už tretíkrát sa na organizácií pre oblasť Košického kraja podieľala aj naša škola. Zvládli sme to veľmi dobre nielen organizačne, ale aj súťažne.

 

25
NOV
Európsky týždeň robotiky
V rámci Európskeho týždňa robotiky sa v termíne 18. - 27. 11. 2016 uskutočnilo v 30-tich štátoch Európy viac než 700 podujatí zameraných na popularizáciu robotiky medzi študentmi stredných škôl.
Na Slovensku sa do tohto „ošiaľu“ zapojili robotické výskumné laboratóriá v Bratislave, Košiciach a v Žiline. V Košiciach to bolo dňa 25. 11. 2016 práve na našej alma mater.

Prvé krajské kolo Východoslovenskej Debatnej ligy sa konalo v Košiciach. Debatovali sme na tému o Európskej únii a nárastu extrémizmu v nej. Darilo sa nám výborne. Súťaže sa zúčastnili tri tímy z našej školy. Medzi najlepšími na turnaji skončil tím Alej 3.

V Košiciach sa 24. 11. 2015 uskutočnil prvý Východoslovenský turnaj Debatiády pre žiakov prímy až kvarty osemročného štúdia. Našim žiakom sa v ňom darilo veľmi dobre. Veď získali jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto. Srdečne blahoželáme!
23
NOV
Regionálne kolo SŠ vo futsale chlapcov
Dňa 23. 11. 2016 sa našim skvelým športovcom podarilo v regionálnom kole stredných škôl vo futsale chlapcov získať krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
V utorok 22. 11. 2016 poobede prebehla ŠIFROVACIA SÚŤAŽ.
Jej súčasťou bola orientácia pomocou mobilu, orientácia podľa svetových strán, bolo potrebné poznať našu abecedu a ešte nájsť psa. O víťazstvo sa snažilo 64 žiakov, ale podarilo sa to len niekoľkým.
22
NOV
1. kolo súťaže Junior Palma

Dňa 22. 11. 2016 sa uskutočnilo 1. kolo súťaže Junior Palma

V krajskom kole recitačnej súťaže SHAKESPEARE´S MEMORIAL naši Alejáci opäť zabodovali a v rôznych kategóriách vybojovali v silnej konkurencii výborné umiestnenia.
V krajskom kole Majstrovstiev škôl v piškvorkách tím GALEJE 1 sa umiestnil na výbornom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!
Zorganizovali sme už jubilejný, 10. ročník súťaže LIGA 4 x 4. Pozvanie na súťaž prijalo 7 základných škôl z Košíc a 13 základných škôl z okolia. Na Ligu vyslali štvorčlenné družstvá žiakov piateho ročníka.
15
NOV
Okresné kolo v OSJL
Martin NEMJO získal v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
15
NOV
Beniakove Chynorany
V krajskom výberovom kole Košického a Prešovského kraja 23. ročníka Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany žiačka kvarty B Dominika NGUYEN získala krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 14. 11. 2016 sa uskutočnilo školské  kolo OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU.
Súťažilo sa v 4 kategóriách. Zúčastnilo sa ho 44 študentov a tí, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v každej kategórii, postupujú do obvodného kola. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v januári 2017!

14
NOV
Derby
Dňa 14. 11. 2016 sa uskutočnilo 1. kolo Derby (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou žiakov Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin SPIŠÁK, Martin ŠTEVKO a Natália TÓTHOVÁ naša škola vyhrala a vedie o 4 body. Srdečne blahoželáme! Ponúkame k nahliadnutiu výsledkovú listinu: http://ics.upjs.sk/~krajci/mo/index.html
Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizovala celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), v ktorej dvaja žiaci našej školy získali Cenu poroty. Srdečne blahoželáme!
Na našu školu zavítal veľvyslanec štátu Izrael pán J. E. Zvi Aviner Vapni. K žiakom a učiteľom sa prihovoril s pútavou pps prezentáciou spojenou so zaujímavým slovným komentárom, samozrejme v anglickom jazyku.
V rámci Týždňa vedy a techniky sa naši maturanti zúčastnili Dňa otvorených dverí v Neurobiologickom ústave SAV v Košiciach.
V rámci Týždňa vedy a techniky sa žiaci sexty zúčastnili Dňa otvorených dverí na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach.
V Košiciach sa konalo 1. východoslovenské kolo Slovenskej debatnej ligy, v ktorom naši šikovní študenti vyhrali tri debaty zo štyroch. Jeden z nich sa stal 5. najlepším rečníkom turnaja. Srdečne blahoželáme!


V celoslovenskej a medzinárodnej súťaži družstiev Náboj FKS sme v silnej konkurencii  získali v kategóriách Juniori a Seniori veľmi pekné umiestnenia. Súťažným tímom srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Robotický Battle na Alejovej
RBA (Robotický Battle na Alejovej) je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Cieľom súťaže je popularizácia robotiky a informatiky na školách.
RBA má svoj organizačný poriadok registrovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Kedy? 05. 06. 2017
Kto sa môže zúčastniť?
Žiaci základných a stredných škôl.
V čom sa súťaží? Súťaž sa skladá z 3 kategórií: Vlastný model, RoboSolver, Racing
Informácie nájdete na: http://www.robotickybattle.sk/
Výber voliteľných predmetov
Žiaci sexty, septimy A, septimy B, II. A, III. A a III. B do 27. 04. 2017 vyberajú voliteľné predmety pre školský rok 2017/2018.
Anotácie predmetov - III. ročník
Anotácie predmetov - IV. ročník
Pokyny pre žiakov - septimy A, septimy B, III. A, III. B
Pokyny pre žiakov - sexty, II. A
24
APR
Zber papiera
Posledný aprílový týždeň v dňoch 24. 04. - 28. 04. 2017 sa bude konať ZBER PAPIERA na parkovisku za školou v nižšie uvedených časoch:
PONDELOK: 13:00 - 15:00
UTOROK - ŠTVRTOK : 07:00 - 08.00 a 13:00 - 15:00
PIATOK: 07:00 - 08:00
Nezabúdajte, že zber papiera v II. polroku prináša novú šancu získať riaditeľské voľno a ďalšie zaujímavé peňažné aj vecné ceny.
25
APR
Súťaž Riskuj!
V utorok 25. 04. 2017 junior ambasádori Európskeho parlamentu pripravili pre svojich mladších spolužiakov súťaž o Európskej Únii s názvom RISKUJ!, ktorá sa uskutoční na 5. vyučovacej hodine. Žiakom našich prím a sekúnd držíme palce.
28
APR
Regionálne kolo IQ olympiády
Štyria najlepší žiaci školského kola IQ olympiády (súťaže zameranej na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí) Lenka Hake (kvarta B), Jakub Farbula (kvarta B), Bohuš Líška (tercia B) a Martin Balko (kvarta A) sú pozvaní do regionálneho kola, ktoré sa bude konať dňa 28. 04. 2017 na PF UPJŠ v Košiciach. Držíme im palce.

Sponzori