Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2017/2018
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2017/2018
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2017/2018
MATURITA 2018
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

ČO SA STALO ...


14
JÚN
Celoštátne kolo Pytagoriády
Dňa 07. 06. 2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho naši dvaja žiaci z prímy A a obaja boli úspešní. V kategórii P6 získal Ondrej KRÁLIK 5. miesto a v kategórii P7 získal Richard VODIČKA 6. miesto. Srdečne blahoželáme!
13
JÚN
Športové úspechy v období apríl - jún 2018
07. 06. 2018
Ďakovný list Gymnáziu,, Alejová 1, Košice pri príležitosti X. ročníka Dlhodobých športových súťaží o pohár predsedu KSK za dlhoročnú pomoc pri organizovaní súťaží

07. 06. 2018
2. miesto v Krajskej športovej olympiáde vo volejbale chlapcov

06. 06. 2018
1. miesto v Krajskej športovej olympiáde v nohejbale chlapcov

05. 06. 2018
4. miesto v Krajskej športovej olympiáde v stolnom tenise dievčat
4. miesto v Krajskej športovej olympiáde v stolnom tenise chlapcov

04. 06. 2018
1. miesto v Krajskej športovej olympiáde vo florbale chlapcov

23. 05. 2018
1. miesto v kategórii ŠTUDENTI – DRUŽSTVÁ v krajskom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

3. miesto - Michal KURÁK v kategórii ŠTUDENTI v krajskom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

09. 05. 2018
2. miesto v regionálnom kole X. ročníka Dlhodobých športových súťaží vo volejbale chlapcov

26. 04. 2018
2. miesto – Jakub GEMBICKÝ v behu na 100 m
2. miesto – Michal KURÁK v behu na 3000 m
2. miesto – Daniel MALÍK v diaľke 586

19. 04. 2018
1. miesto v kategórii ŠTUDENTI – DRUŽSTVÁ v regionálnom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

2. miesto – Michal KURÁK v kategórii ŠTUDENTI v regionálnom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

17. 04. 2018
3. miesto v krajskom kole stredných škôl vo volejbale chlapcov

Ocenenia v podobe diplomov a trofejí nájdete TU.
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!
28
MÁJ
Celoštátne kolo IQ olympiády
Celoštátne kolo IQ olympiády sa konalo 28. 05. 2018 na Smolenickom zámku. Zúčastnili sa ho dve žiačky našej školy. Zuzana KUDLÁČOVÁ (tercia A) sa umiestnila na peknom 10. mieste v celoštátnom kole. Na celoštátne kolo sa prebojovala aj Daniela STUPÁROVÁ (kvarta A), a to zo 4. miesta v regionálnom kole súťaže. Srdečne blahoželáme!
Dňa 25. 05. 2018 sme na matematickej súťaži družstiev MAMUT získali prvé miesto (Richard VODIČKA, Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK, Veronika VODIČKOVÁ, Katka FARBULOVÁ z prímy A) a tretie miesto (Matej GŐTZ, Marko IVAN, Róbert MARCIN, Matej NEMŠÁK, Anna RAJCYZOVÁ z prímy B). Súťažiacim srdečne blahoželáme!
23
MÁJ
Medzinárodné súťažné stretnutie juniorov Česka, Poľska a Slovenska CPSJ
V dňoch 20. – 23. 05. 2018 sa na základe výsledkov krajského kola Matematickej olympiády kategórie C konalo medzinárodné súťažné stretnutie družstiev juniorov Česka, Poľska a Slovenska. Zúčastnila sa ho aj Lenka HAKE (kvinta B), ktorá v súťaži družstiev obsadila 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
20
MÁJ
Medzinárodný certifikát z ruského jazyka GRAMOTEJ
V týždni od 14. do 20. 05. 2018 sa naši žiaci, študujúci ruský jazyk, zúčastnili medzinárodnej olympiády na získanie certifikátu v ovládaní ruského jazyka GRAMOTEJ, ktorú organizuje Katedra ruštiny ako cudzieho jazyka Fakulty ruskej a čuvašskej filológie a žurnalistiky na Čuvašskej štátnej univerzite I. N. Uľjanova, a tak si overiť, či ho ovládajú. Vysvitlo, že všetci ho výborne zvládajú: Soňa BABINSKÁ, Viktória IGLODYOVÁ, Vratislav MADÁČ, Matej PRACHÁR, Veronika ŠONKOVÁ (všetci zo septimy) na úrovni B1, Adam FEŇO (kvinta A), Patrik RUSNÁK (sexta B) na úrovni A2, Peter Lukáš NEDBÁLEK (tercia B), Matej VASKY (tercia C) na úrovni A1. Najlepšie umiestnenie, a to 3. miesto v kategórii A2 získal žiak kvinty A Adam FEŇO. K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!
Finalistov celoštátneho kola 20. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorej mediálnym partnerom je denník Pravda, prijal prezident Andrej KISKA.
Spolu s dvanástimi finalistami prišli do Prezidentského paláca organizátori a podporovatelia súťaže, ale aj učitelia, ktorí študentov pripravovali. Medzi učiteľmi, ktorí dostali pozvanie, bola aj naša kolegyňa PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ.
07
MÁJ
IMMC 2018
Dňa 07. 05. 2018 boli zverejnené výsledky medzinárodnej súťaže IMMC 2018. Odborná porota preštudovala riešenia súťažných tímov a rozhodla sa poslať do svetového kola do USA riešenia dvoch tímov. Jeden z týchto tímov je zložený zo študentov našej školy, a to Viktória BREZINOVÁ, Martin MIHÁLIK, Martin ŠTEVKO a Samuel KRAJČI (všetci zo septimy). Srdečne blahoželáme a držíme im palce vo svetovom hodnotení!
04
MÁJ
Súťaž o obľúbených historických osobnostiach
Dňa 04. 05. 2018 sa konala dejepisná súťaž pre žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia. Žiaci si zmerali svoje sily v prezentačných schopnostiach o ich obľúbených historických osobnostiach.
Víťazom sa stal Eduard FEKETE z tercie C, druhé miesto získala Lenka DADUĽÁKOVÁ z kvarty A a tretie miesto obsadila Daniela STUPAROVÁ z kvarty A. Srdečne blahoželáme!
Samuel KRAJČI zo septimy sa na výberovom sústredení Matematickej olympiády prebojoval medzi šiestich Slovákov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej Matematickej olympiáde. Srdečne blahoželáme a držíme mu palce!
Dňa 24. 04. 2018 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie C. Spomedzi 30 úspešných riešiteľov je 12 žiakov z našej školy. 1. miesto získala Lenka HAKE (kvinta B), 2. miesto obsadila Michaele RUSNÁKOVEJ (kvinta A). Medzi úspešných riešiteľov patria Jakub FARBULA, Martin NEMJO, Roman JANTÁK, Erik SEDLÁK, Sára ŠOLTÉSZOVÁ, Filip BALTOVIČ, Tomáš FECISKANIN, Lea JANTOŠOVIČOVÁ, Michal KOLCUN, Martin POLYÁCSKO. Srdečne blahoželáme!
21
APR
Štúrovo pero 2018
V dňoch 20. a 21. 04. 2018 sa traja žiaci (Daša POPOVIČOVÁ, SOŇA SEDLÁROVÁ, DALIBOR BERNÁR) Redakčnej rady školského časopisu XY zúčastnili vo Zvolene vyhodnotenia celoslovenskej novinárskej súťaže Štúrovo pero stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO 2018.
Náš školský časopis XY získal 3. miesto od Nadácie Slovenskej sporiteľne za zvyšovanie finančnej gramotnosti na stredných školách. Srdečne blahoželáme!
Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo nadviazať družobnú spoluprácu s našimi východnými susedmi - žiakmi Užhorodských základných a stredných škôl. Tohtoročná spolupráca vyvrcholila otvorením výstavy Ľudské práva očami detí.
V dňoch 19. 04. a 20. 04. 2018 sa žiaci tercia A, tercie B a tercie C zúčastnili Literárno-historicko-fyzikálnej exkurzie.

ČO NÁS ČAKÁ ...


Leto a robotika
Ak chcete tráviť leto zaujímavo a niečo sa naučiť aj z robotiky a IT oblastí, máte možnosť sa prihlásiť na tábory s robotikou:

02. - 06. 07. 2018
IT tábor s dennou dochádzkou priestoroch Gymnázia, Alejová 1, Košice
Informácie a E-prihláška: https://lnk.sk/lsL7

19. - 25. 08. 2018
Sústredenie robotiky a tanca
Prihláška a informácie: https://lnk.sk/entE

Sponzori