Gymnázium, Alejová 1, Košice

ČO SA STALO ...


15
MÁJ
PIKOMAT
Matej VASKY, žiak sekundy C sa stal víťazom matematického korešpondenčného seminára PIKOMAT v kategórii sekunda. Srdečne blahoželáme!
V dňoch 06. 05 - 11. 05. 2017 sa naši žiaci spolu so svojim pedagogickým dozorom zúčastnili geografickej exkurzie Barcelona – Monaco - Nice. Nakoľko ste sa jej nemohli zúčastniť všetci, ponúkame vám aspoň malý kúsok našich zážitkov prostredníctvom fotografií.
Dňa 05. 05. 2017 odovzdala doc. PaedDr. Soňa ČERETKOVÁ, PhD. diplom Viktórii BREZINOVEJ, Natálii TÓTHOVEJ, Maxovi ÖRHALMIMU a Marekovi KOMANOVI za 3. miesto v 3. ročníku bádateľskej matematickej súťaže IM2C.
V krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B bolo osem úspešných riešiteľov. Šiesti z nich boli žiakmi našej školy. O 1. miesto sa delia Martin ŠTEVKO a Samuel KRAJČI zo sexty.

04
MÁJ
Krajské kolo v atletike
Michal KURÁK obsadil pekné 3. miesto v krajskom kole v atletike. Srdečne blahoželáme!
03
MÁJ
Alejard
V stredu 03. 05. 2017 sa 53 žiakov nižších ročníkov gymnázia s osemročným štúdiom pokúsilo v popoludňajších hodinách uniknúť z pevnosti Alejard.
Dňa 01. 05. 2017 boli zverejnené výsledky medzinárodnej on-line matematickej súťaže družstiev Purple Comet! Math Meet. Žiaci našej školy v nej získali jedno prvé a tri druhé miesta v rámci Slovenska.
Dňa 01. 05. 2017 členovia krúžku Krížom-krážom pomohli so zberom odpadu pri Malej farme (http://www.malafarma.sk/) v Košiciach.
Samuel KRAJČI zo sexty sa na výberovom sústredení Matematickej olympiády prebojoval medzi šiestich Slovákov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na Stredoeurópskej matematickej olympiáde MEMO.
V rámci Týždňa kultúry pripravili naši žiaci zaujímavý a umelecky hodnotnotný Koncert pre Alejku, ktorý sa už stal veľmi milou tradíciou.
Dňa 28. 04. 2017 sa na ZŠ Krosnianskej odohralo posledné postupové kolo Debatiády, v ktorom jeden náš tím získal 2. miesto a jeden sa stal víťazom turnaja. Obidva tímy si zabezpečili postup do celoslovenského finále.
Do regionálneho kola, ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2017 na PF UPJŠ v Košiciach, sa dostali štyria naši žiaci – Lenka HAKE a Jakub FARBULA z kvarty B, Bohuš LIŠKA z tercie B a Martin BIALKO z kvarty A.
Lenka a Jakub sú vďaka krásnemu umiestneniu pozvaní aj do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 15. 05. 2017 na Oravskom hrade. Držíme im palce!
26
APR
Tanečný festival KSK
Víťazný pohár v kategórii Dospelí B, A, S v štandardných tancoch a pekné 3. miesto v kategórii Dospelí B, A, S v latinsko-amerických tancoch v súťaži Tanečný festival KSK získala Katarína SAKMÁROVÁ so svojím tanečným partnerom Dominikom ORLOVSKÝM. Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Robotický Battle na Alejovej
RBA (Robotický Battle na Alejovej) je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Cieľom súťaže je popularizácia robotiky a informatiky na školách.
RBA má svoj organizačný poriadok registrovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Kedy? 05. 06. 2017
Kto sa môže zúčastniť?
Žiaci základných a stredných škôl.
V čom sa súťaží? Súťaž sa skladá z 3 kategórií: Vlastný model, RoboSolver, Racing
Informácie nájdete na: http://www.robotickybattle.sk/
11
MÁJ
IT tábor PEVNOSŤ RO-BOJÁRD
Forma: denná dochádzka
KEDY: 03. - 07. 07. 2017
KDE: priestory Gymnázia, Alejová 1, Košice
AKO SA PRIHLÁSIŤ?
• vyplniť E-PRIHLÁŠKU do 20. 06. 2017 alebo do naplnenia kapacity,
• vyplatiť poplatok za každého prihláseného jednotlivca.
Tešia sa na vás Miki, Matej, Peťo a Stano.
Do skorého dobývania pevnosti RO-BOJÁRD!
04
MÁJ
Výmenný pobyt žiakov v rámci projektu Erasmus+
Termín: 04. 05. – 12. 05. 2017
Účastníci: výber žiakov z tried sexta, septima A, II. A
Za obsahovú náplň a organizáciu zodpovedá Mgr. Alena Bačišinová.
06
MÁJ
Geografická exkurzia Barcelona –Monaco - Nice
Termín: 06. 05. – 11. 05. 2017
Účastníci: výber žiakov z tried kvarta A, kvarta B, kvinta A, kvinta B, sexta, I. A, II. A, III. B
Za obsahovú náplň a organizáciu zodpovedá Mgr. Zuzana Dolhyová.
19
MÁJ
Slávnostná rozlúčka s maturantmi
Rozlúčka s maturantmi pred nástupom na akademický týždeň sa uskutoční o 13:00 hod. v aule SOŠA na Moldavskej ulici.
Za obsahovú náplň a organizáciu zodpovedá Mgr. Mária Kovácsová.
22
MÁJ
Kurz pohybových aktivít – plavecký kurz
Termín: 22. 05. - 25. 05. 2017
Triedy: sexta a II. A
Miesto konania: Drienica
Za obsahovú náplň a organizáciu zodpovedá PaedDr. Miroslav Petrov.
Kurz ochrany života a zdravia
Termín: 29. 05. - 31. 05. 2017
Triedy: septima A, septima B, III. A, III. B
Spôsob konania: pobytová forma na Drienici a denná dochádzka v Košiciach
Za obsahovú náplň a organizáciu pobytovou formou zodpovedá PaedDr. Miroslav Petrov.
Za obsahovú náplň a organizáciu dennou dochádzkou zodpovedá Mgr. Ladislav Turčan.
29
MÁJ
Maturita 2017
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa bude konať v dňoch 29. 05. – 01. 06. 2017. Podrobí sa jej 67 žiakov štvorročného štúdia. Želáme im veľa chuti do učenia a šťastnú ruku pri žrebovaní maturitných zadaní zo zvolených predmetov.
Maturitný rozpis je k nahliadnutiu na: https://gymalke.edupage.org/maturita/?

Sponzori