Gymnázium, Alejová 1, Košice

ČO SA STALO ...


Dňa 14. 02. 2018 sa 56 žiakov nižších ročníkov osemročnej formy štúdia našej školy zapojilo do medzinárodnej matematickej on-line súťaže družstiev Matematický expres MatX. V rámci celoslovenského poradia v kategórii tercia sa štyri družstvá umiestnili do 12. miesta. V kategórií kvarta dve družstvá skončili v prvej desiatke. Srdečne blahoželáme!
XXII. ročník tanečnej súťaže, v súčasnosti známej pod názvom Alejácka črievička, sa uskutočnil dňa 13. 02. 2018 v priestoroch valentínsky vyzdobenej telocvične s bohatou účasťou súťažných tanečných párov z materských, základných a stredných škôl, ktoré svojim tanečným umením spestrili predvalentínsky deň nám všetkým. Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalší ročník tejto súťaže.
12
FEB
Vo februári sa konali krajské kola debatných súťaží.
Zmiešaný tím v zložení Matej GALAMB zo septimy, Milan GAJTKO zo sexty A, Barnabáš SUZSTAY z II. A a tím v zložení Erik TOMKO a Matúš HADŽEGA z kvinty B si pripravili argumenty na tému „Je stabilná autokracia lepšia ako slabá demokracia?“

Žiaci nižších ročníkov osemročného štúdia debatovali na témy: „MHD a SAD by mali byť pre žiakov a študentov zadarmo“ a „Sociálne dávky by mali byť vydávané v podobe špecifických poukazov (stravné lístky, poukazy na školské potreby, ošatenie, knihy, cestovné lístky).“

Andrea SOMOŠOVÁ zo sekundy B získala krásne 1. miesto a Daniela STUPAROVÁ z kvarty A získala pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 30. 01. 2018 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie A. Spomedzi 10 úspešných riešiteľov krajského kola Matematickej olympiády kategórie A je 7 riešiteľov z našej školy. Srdečne blahoželáme!
Žiaci sexty A, sexty B, septimy a III. A sa 22. - 26. 01. 2018 sa zapojili do kultúrno-vzdelávacieho projektu EDUCATE SLOVAKIA prostredníctvom globálnej neziskovej organizácie AIESEC.
Stážisti im na týždeň nahradili učiteľov angličtiny, aby im spestrili hodiny anglického jazyka. Žiaci mali príležitosť rozšíriť si svoje interkultúrne vedomosti i komunikačné zručností v angličtine.
Veríme, že toto neformálne vyučovanie im prinieslo veľa nezabudnuteľných zážitkov.
25
JAN
Krajské kolo Chemickej olympiády
V krajskom kole 54. ročníka Chemickej olympiády sa v kategórii A na peknom 3. mieste umiestnila Natália TÓTHOVÁ, žiačka oktávy B. Srdečne blahoželáme!
Dňa 24. 01. 2018 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórie A. Spomedzi 12 úspešných riešiteľov bolo 10 riešiteľov z našej školy. Srdečne blahoželáme!
18
JAN
Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku
Dňa 18. 01. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu v ňom reprezentovali piati žiaci, ktorí získali veľmi pekné umiestnenia. 2. miesto v kategórii 1A získala Andrea SOMOŠOVÁ (žiačka sekundy B), krásne 1. miesto v kategórii 1B si vybojoval Filip BRUTOVSKÝ (žiak kvarty A), pekné 3. miesto v kategórii 2A obsadila Lenka ŠIMONOVÁ (žiačka sexty B) a 5. miesto Patrik ŠTEFANKO (žiak sexty A). V kategórii 2B získal Miroslav KOŇA (žiak oktávy B) 2. miesto. Srdečne blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a Andree, Filipovi a Miroslavovi, ktorí postupujú do krajského kola, želáme veľa úspechov!
17
JAN
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
V dňoch 16. a 17. 01. 2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V kategórii 1A sa Jakub BLIŠŤAN (žiak sekundy A) umiestnil na 5. mieste. V kategórii 1B sa Filip BRUTOVSKÝ (žiak kvarty A) stal víťazom a postúpil do krajského kola. V kategórii 2B Martin SPIŠÁK (žiak oktávy A) obsadil pekné 3. miesto. Súťažiacim blahoželáme a Filipovi držíme palce v krajskom kole!
Jedno 1. miesto, dve 2. miesta a 3. miesto v celkovom umiestnení v regionálnom výberovom kole medzinárodnej súťaže FIRST LEGO League - to sú vynikajúce výsledky nášho tímu GALEJEnextGEN. Srdečne blahoželáme!
Posledný deň pred dlho očakávanými a určite zaslúženými prázdninami si užili veľa zábavy i lahodných pochúťok primáni a sekundáni na tradičnom podujatí "Christmas Breakfast".
41 študentov a 3 pedagógovia v dňoch 15. až 18. 12. 2017 absolvovali Adventný zájazd do Mníchova.
Dňa 14. 12. 2017 sa už tradične na našej škole konala pre žiakov prím a sekúnd Vianočná dvanástka.
15
DEC
Majstrovstvá SR vo frisbee
V halových Majstrovstvách SR vo frisbee sme sa dňa 15. 12. 2017 umiestnili na skvelom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


V osemročnom štúdiu na základe dlhoročných skúseností opäť otvárame v školskom roku 2018/2019 matematickú triedu (spolu s klasickou triedou). Sme jednou z dvoch škôl s takouto triedou na Slovensku, jedinou v našom kraji.
Zmena v podávaní prihlášok na prijímacie konanie na osemročné štúdium
19
DEC
Zvyky a tradície
Zaujímavá súťaž spojená s výstavou je pripravovaná pre žiakov školy. Uskutoční sa posledný predprázdninový týždeň. Viac info poskytne Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ.
20
FEB
Prírodovedný trojboj
Dňa 20. 02. 2018 sa pre žiakov I. - III. ročníka našej školy uskutoční súťaž Prírodovedný trojboj, v ktorej si overia svoje vedomosti z biológie, chémie a fyziky. Bližšie informácie poskytnú vyučujúci týchto predmetov v jednotlivých triedach.
20
FEB
Majstrovstvá Alejky v sudoku
Obľúbená matematická súťaž so zaujímavými úlohami pod taktovkou Mgr. Jany KRÁLIKOVEJ sa uskutoční dňa 20. 02. 2018.
22
FEB
Valentínska kvapka krvi
Aj touto formou sa študenti a členovia pedagogického zboru rozhodli pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Táto ušľachtilá akcia sa uskutoční dňa 22. 02. 2018 a podrobnejšie informácie o jej realizácii získate u Mgr. Slavomíra DZUGASA. Ak vám to zdravotný stav dovoľuje, neváhajte a príďte!
26
FEB
Jarné prázdniny
Túžobne očakávané jarné prázdniny si žiaci školy plne vychutnajú v dňoch 26. 02. - 02. 03. 2018.

Sponzori