DÔLEŽITÉ ODKAZY

internetová žiacka knižka
rozvrh hodín
suplovanie
maturity

dochádzka


PRESTIGE RÁDIO
www.prestigeradio.wbl.sk

2% dane z príjmu

PREUKAZ ISIC/EURO26

ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG

PRIJÍMACIE SKÚŠKY 2016/2017

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

SLOVO RIADITEĽA

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2016/2017

ŠkVP - osemročné štúdium

ŠkVP - štvorročné štúdium

ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE

ŠKOLSKÝ PORIADOK

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2016/2017


PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2016/2017

PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2016/2017

MATURITA 2016

základné informácie

STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ (SOČ)

KRÚŽKOVÁ ČINNOSŤ
v školskom roku 2016/2017


HUMANITNÝ PROJEKT
v školskom roku 2016/2017

ZBEROVÉ AKTIVITY
v školskom roku 2016/2017


ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA


RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA

Rozpočet pre školský rok 2016/2017

Bezhotovostný prevod rodičovského príspevku

vzor ZÁPISNICE z TA


o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2014/2015

 

AKTIVITY
detské súkromné centrum
areál
Gymnázia, Alejová 1, Košice


KONTAKT

055 729 66 86 - riaditeľ
055 729 66 85 - zástupcovia
055 678 57 04 - vrátnica
SPONZORI

AQUA PRO, s.r.o.

AQUA PRO, s.r.o.

DATACOMP

Datacomp

KDZ, s.r.o.
KOOPERATÍVA
MacMike, s.r.o.

PF UPJŠ KOŠICE

 

VSL SOFTWARE

SIEMENS

Siemens

T-SYSTEMS SLOVAKIA, s.r.o.

 

ZLATÁ STUDŇA

Zlatá studňa

Hlavná stránka


OZNAM

Z dôvodu prekládky plynového a teplovodného potrubia v čase od 17. 10. do 31. 10. 2016 bude pre motorové vozidlá
uzavretá príjazdová cesta k budove školy z Alejovej ulice.
Odporúčame rodičom, aby v prípade potreby využili iné miesta na zastavenie auta pri prívoze a odvoze svojho dieťaťa.
Plnoletým študentom odporúčame v tomto období nepoužívať motorové vozidlo.
Ďakujeme za pochopenie.

 

VIRTUÁLNA PREHLIADKA ŠKOLY

PROJEKT POMOC ŠKOLE
VIAC INFO


 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

S ALEJKOU KU VZDELANIU

V OSEMROČNOM A ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU

 • rozšírené vyučovanie angličtiny a druhého cudzieho jazyka (francúzsky, nemecký, ruský) podľa vlastného výberu
 • posilnené vyučovanie informatiky využívaním moderných prostriedkov informačných a komunikačných technológií
 • možnosť osobnej profilácie výberom voliteľných predmetov v posledných dvoch ročníkoch štúdia
 • kvalitná príprava na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky a na štúdium konkrétnej vysokej školy

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

 • overená dvadsaťpäťročná tradícia vyučovania matematiky so zvýšenou hodinovou dotáciou
 • netradičné vyučovanie informatiky, učenie robotiky a „hra s Legom“ od najnižších ročníkov v rámci predmetu technika

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM
VIAC INFO

osobná profilácia výberom jednej z dvoch možností:

SOCIÁLNE ZRUČNOSTI A SEBAPREZENTÁCIA

 • rozvíjanie funkčnej gramotnosti,
 • získanie vysoko rozvinutých komunikačných kompetencií,
 • získanie kompetencií kriticky, kreatívne a logicky myslieť, asertívne a efektívne pracovať v tíme

PROGRAMOVACIE A INTERAKTÍVNE PROSTREDIA  

 • získanie kompetencií v práci s rôznymi matematickými, štatistickými, tabuľkovými, databázovými a grafickými programami
 • osvojenie si programátorských a používateľských kompetencií v rôznych programátorských prostrediach

TRIEDA PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM NADANÍM

 • štúdium podľa špeciálne upraveného učebného programu pre mimoriadne nadaných žiakovNAJVÝZNAMNEJŠIE ÚSPECHY


V dňoch 18. – 28. 07. 2013 sa v kolumbijskom meste Santa Marta uskutočnil 54. ročník MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 527 matematických talentov z 97 krajín. Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval STRIEBORNÚ MEDAILU. Stal sa tak so ziskom 4 medailí (dve zlaté a dve strieborné) najúspešnejším reprezentantom na IMO v histórii Slovenskej republiky.


V dňoch 08. – 15. 07. 2012 sa v argentínskom prímorskom letovisku Mar del Plata uskutočnil 53. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY (IMO). Na podujatí sa stretlo 548 matematických talentov zo 100 krajín.

Slovensko reprezentovala šestica najlepších riešiteľov MO. Najúspešnejším z radov mladých slovenských matematikov sa stal Martin VODIČKA, ktorý vybojoval ZLATÚ MEDAILU.


ŠKOLSKÝ MAJSTER SVETA V ORIENTAČNOM BEHU 2013

Martin ŠMELÍK

15. - 21. 04. 2013, Castro Marim v Portugalsku


RoboCup 2013

24. 06. - 01. 07. 2013 Eindhoven, Holandsko

GALEJE TEAM

SuperTeam Performance Championship

Best Poster


RoboCup 2012

18. - 24. 06. 2012 Mexico City

GALEJE TEAM - víťaz v kategórii SUPERTEAM SECONDARY DANCE

 

 
 

KRÁTKO A  AKTUÁLNE


TAKTO O NÁS PÍSALI
Dve strieborné a jednu zlatú medailu
vybojovali naše šikovné družstvá v celoslovenskej robotickej súťaži RoboRAVE SK - 2016/2017, ktorá sa konala v dňoch 20. - 21. 10. 2016 v Žilinskom kraji.
 

   
Dňa 21. 10. 2016 žiaci sekúnd spolu so svojimi triednymi učiteľmi absolvovali exkurziu na FIĽAKOVSKÝ HRAD.
 

   
V rámci Alejáckeho týždňa zdravia sa v piatok 21. 10. 2016 uskutočnil ŠKOLSKÝ FLORBALOVÝ TURNAJ medzi žiakmi a učiteľmi školy.
 

   
Naši dobrovoľní darcovia krvi z radov študentov a pedagógov sa dňa 18. 10. 2016 zúčastnili ŠTUDENTSKEJ KVAPKY KRVI V NTS SR KOŠICE.
 

           
V dňoch 17. - 21. 10. 2016 sme si už tradične pripomenuli Svetový deň výživy podujatím pod názvom ALEJÁCKY TÝŽDEŇ ZDRAVIA
 

                          
V dňoch 10. - 14. 10. 2016 sa študenti kvinty A, kvinty B a I. A zúčastnili v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra exkurzie do VEREJNEJ KNIŽNICE J. BOCATIA V KOŠICIACH
 

                         
V dňoch 11. - 12. 10. 2016 sme sa zúčastnili prezentačnej výstavy stredných škôl "SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA - PRÍLEŽITOSŤ K ÚSPECHU."
 

          
S prezentáciou robotických poloautomatických a automatických modelov zvierat a ich života sa na NOCI VÝSKUMNÍKOV, ktorá sa konala dňa 30. 09. 2016 v Átriu OC Optima, predstavili aj žiaci nášho gymnázia.


   
V stredu 21. 09. 2016 sa naše futbalové družstvo z radu študentov i učiteľov zúčastnilo 9. ročníka charitatívneho futbalového turnaja amatérskych družstiev o Putovný pohár ADCH Košice pod názvom ,,ODKOPNIME PREDSUDKY - FUTBAL SPÁJA" v Športovo - zábavnom areáli na Alejovej 2 v Košiciach.


    
Dňa 15. 09. 2016 odštartoval svoju činnosť v tomto školskom roku aj krúžok Krížom-krážom túrou v SLOVENSKOM RAJI.


                  
Festivalu tvorivosti MOSTY BEZ BARIÉR v Pribeníku organizovaného pod záštitou KSK sa dňa 14. 09. 2016 zúčastnili aj učitelia a študenti našej školy.
 

           
Dňa 05. 09. 2016 sme vo veľkej zasadačke Magistrátu mesta Košice slávnostne otvorili ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017.
 

           
V dňoch 25. - 27. 08. 2016 sa 44 tohtoročných primánov stretlo na ZOZNAMOVACOM SÚSTREDENÍ.
 

      
© 2007 OG Alejová, © 2007 Design & CMS by MacMike.sk