Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2017/2018
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2017/2018
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2017/2018
MATURITA 2018
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

ČO SA STALO ...


18
JÚL
Medzinárodná matematická olympiáda – IMO
V dňoch 4. – 14. 07. 2018 sa v rumunskom meste Kluž konal 59. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády. Samuel KRAJČI z oktávy na nej získal bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!

Celkové výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_IMO
Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK a Martin ŠTEVKO (všetci septima) získalo v 4. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
25
JÚN
Krajská športová olympiáda 2018

Dňa 25. 06. 2018 bola naša škola v rámci Krajskej športovej olympiády 2018, organizovanej pod záštitou Košického samosprávneho kraja, ocenená pekným 3. miestom. Všetkým náruživým športovcom z radov našich žiakov srdečne blahoželáme!
14
JÚN
Celoštátne kolo Pytagoriády
Dňa 07. 06. 2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho naši dvaja žiaci z prímy A a obaja boli úspešní. V kategórii P6 získal Ondrej KRÁLIK 5. miesto a v kategórii P7 získal Richard VODIČKA 6. miesto. Srdečne blahoželáme!
13
JÚN
Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu
V dňoch 12. – 13. 06. 2018 sa v Martine konali Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu družstiev chlapcov stredných škôl. Naši žiaci Michal KURÁK, Andrej PANKUCH a Richard SLÁMA podali vynikajúci športový výkon a vybojovali krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
13
JÚN
Športové úspechy v období apríl - jún 2018
07. 06. 2018
Ďakovný list Gymnáziu,, Alejová 1, Košice pri príležitosti X. ročníka Dlhodobých športových súťaží o pohár predsedu KSK za dlhoročnú pomoc pri organizovaní súťaží

07. 06. 2018
2. miesto v Krajskej športovej olympiáde vo volejbale chlapcov

06. 06. 2018
1. miesto v Krajskej športovej olympiáde v nohejbale chlapcov

05. 06. 2018
4. miesto v Krajskej športovej olympiáde v stolnom tenise dievčat
4. miesto v Krajskej športovej olympiáde v stolnom tenise chlapcov

04. 06. 2018
1. miesto v Krajskej športovej olympiáde vo florbale chlapcov

23. 05. 2018
1. miesto v kategórii ŠTUDENTI – DRUŽSTVÁ v krajskom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

3. miesto - Michal KURÁK v kategórii ŠTUDENTI v krajskom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

09. 05. 2018
2. miesto v regionálnom kole X. ročníka Dlhodobých športových súťaží vo volejbale chlapcov

26. 04. 2018
2. miesto – Jakub GEMBICKÝ v behu na 100 m
2. miesto – Michal KURÁK v behu na 3000 m
2. miesto – Daniel MALÍK v diaľke 586

19. 04. 2018
1. miesto v kategórii ŠTUDENTI – DRUŽSTVÁ v regionálnom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

2. miesto – Michal KURÁK v kategórii ŠTUDENTI v regionálnom kole stredných škôl v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018

17. 04. 2018
3. miesto v krajskom kole stredných škôl vo volejbale chlapcov

Ocenenia v podobe diplomov a trofejí nájdete TU.
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!
28
MÁJ
Celoštátne kolo IQ olympiády
Celoštátne kolo IQ olympiády sa konalo 28. 05. 2018 na Smolenickom zámku. Zúčastnili sa ho dve žiačky našej školy. Zuzana KUDLÁČOVÁ (tercia A) sa umiestnila na peknom 10. mieste v celoštátnom kole. Na celoštátne kolo sa prebojovala aj Daniela STUPÁROVÁ (kvarta A), a to zo 4. miesta v regionálnom kole súťaže. Srdečne blahoželáme!
Dňa 25. 05. 2018 sme na matematickej súťaži družstiev MAMUT získali prvé miesto (Richard VODIČKA, Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK, Veronika VODIČKOVÁ, Katka FARBULOVÁ z prímy A) a tretie miesto (Matej GŐTZ, Marko IVAN, Róbert MARCIN, Matej NEMŠÁK, Anna RAJCYZOVÁ z prímy B). Súťažiacim srdečne blahoželáme!
23
MÁJ
Medzinárodné súťažné stretnutie juniorov Česka, Poľska a Slovenska CPSJ
V dňoch 20. – 23. 05. 2018 sa na základe výsledkov krajského kola Matematickej olympiády kategórie C konalo medzinárodné súťažné stretnutie družstiev juniorov Česka, Poľska a Slovenska. Zúčastnila sa ho aj Lenka HAKE (kvinta B), ktorá v súťaži družstiev obsadila 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
20
MÁJ
Medzinárodný certifikát z ruského jazyka GRAMOTEJ
V týždni od 14. do 20. 05. 2018 sa naši žiaci, študujúci ruský jazyk, zúčastnili medzinárodnej olympiády na získanie certifikátu v ovládaní ruského jazyka GRAMOTEJ, ktorú organizuje Katedra ruštiny ako cudzieho jazyka Fakulty ruskej a čuvašskej filológie a žurnalistiky na Čuvašskej štátnej univerzite I. N. Uľjanova, a tak si overiť, či ho ovládajú. Vysvitlo, že všetci ho výborne zvládajú: Soňa BABINSKÁ, Viktória IGLODYOVÁ, Vratislav MADÁČ, Matej PRACHÁR, Veronika ŠONKOVÁ (všetci zo septimy) na úrovni B1, Adam FEŇO (kvinta A), Patrik RUSNÁK (sexta B) na úrovni A2, Peter Lukáš NEDBÁLEK (tercia B), Matej VASKY (tercia C) na úrovni A1. Najlepšie umiestnenie, a to 3. miesto v kategórii A2 získal žiak kvinty A Adam FEŇO. K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme!
Finalistov celoštátneho kola 20. ročníka Olympiády ľudských práv, ktorej mediálnym partnerom je denník Pravda, prijal prezident Andrej KISKA.
Spolu s dvanástimi finalistami prišli do Prezidentského paláca organizátori a podporovatelia súťaže, ale aj učitelia, ktorí študentov pripravovali. Medzi učiteľmi, ktorí dostali pozvanie, bola aj naša kolegyňa PaedDr. Jaroslava MAMČAKOVÁ.
07
MÁJ
IMMC 2018
Dňa 07. 05. 2018 boli zverejnené výsledky medzinárodnej súťaže IMMC 2018. Odborná porota preštudovala riešenia súťažných tímov a rozhodla sa poslať do svetového kola do USA riešenia dvoch tímov. Jeden z týchto tímov je zložený zo študentov našej školy, a to Viktória BREZINOVÁ, Martin MIHÁLIK, Martin ŠTEVKO a Samuel KRAJČI (všetci zo septimy). Srdečne blahoželáme a držíme im palce vo svetovom hodnotení!
04
MÁJ
Súťaž o obľúbených historických osobnostiach
Dňa 04. 05. 2018 sa konala dejepisná súťaž pre žiakov nižších ročníkov osemročného štúdia. Žiaci si zmerali svoje sily v prezentačných schopnostiach o ich obľúbených historických osobnostiach.
Víťazom sa stal Eduard FEKETE z tercie C, druhé miesto získala Lenka DADUĽÁKOVÁ z kvarty A a tretie miesto obsadila Daniela STUPAROVÁ z kvarty A. Srdečne blahoželáme!
Samuel KRAJČI zo septimy sa na výberovom sústredení Matematickej olympiády prebojoval medzi šiestich Slovákov, ktorí budú reprezentovať Slovensko na Medzinárodnej Matematickej olympiáde. Srdečne blahoželáme a držíme mu palce!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2018/2019
Bližšie informácie o ponuke záujmvých útvarov, ich náplni, cieľovej skupine záujemcov a ich vedúcich získate kliknutím TU.
Organizačné pokyny na pondelok 03. 09. 2018

Príchod všetkých žiakov:
  • 08:30 hod.
  • presun do kmeňových učební

I. skupina: príma A - kvarta C
  • 08:45 - 09:30 - slávnostné otvorenie školského roka v telocvični školy
  • presun do kmeňových učební spolu s triednymi učiteľmi
  • 09:45 - 11:00 - slávnostné triednické hodiny

II. skupina: kvinta A - IV. A
  • 08:30 - 10:00 - slávnostné triednické hodiny
  • presun do telocvične spolu s triednymi učiteľmi
  • 10:15 - 10:45 - slávnostné otvorenie školského roka v telocvični školy
Zoznamy žiakov I. ročníka osemročného a štvorročného štúdia pre školský rok 2018/2019

Sponzori