Gymnázium, Alejová 1, Košice

ČO SA STALO ...


Uzatvorením zmluvy o partnerstve získala naša škola status Partnerská škola Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Dňa 24. 02. 2017 sa stretol so študentmi štvrtého ročníka, ktorým predniesol prednášku na tému Internet a bezpečnosť na internete.

Dňa 16. 02. 2017 sa palubovka našej telocvične premenila na tanečný parket, na ktorom prihlásené tanečné páry materskej škôlky, základných a stredných škôl zabojovali o putovný pohár 21. ročníka súťaže v tanečnom športe.

Dňa 15. 02. 2017 sa uskutočnila medzinárodná matematická súťaž družstiev základných škôl Matematický expres – MatX. Z našej školy sa do súťaže zapojilo 14 družstiev súťažiacich v troch kategóriách.

Dňa 08. 02. 2017 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympiády ľudských práv, ktorého sa zúčastnili žiaci a žiačky zo 46 škôl z celého Košického kraja. Našu školu postupom do celoslovenského kola úspešne reprezentoval Lukáš Sabol zo IV. C. Blahoželáme!

07
FEB
Deň otvorených dverí 2017

V rámci DŇA OTVORENÝCH DVERÍ sme dňa 07. 02. 2017 poskytli žiakom 5. a 9. ročníka základných škôl a ich rodičom podrobné a aktuálne informácie o možnostiach osemročného a štvorročného štúdia.

V rámci vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti sa študenti septimy A, septimy B a maturanti z predmetu ekonomika dňa 06. 02. 2017 zúčastnili prednášky CENA ŠTÁTU, ktorú realizoval nezávislý finančný inštitút Iness. Študenti si rozšírili vedomosti o financovaní štátu, o jeho príjmoch a výdavkoch.

03
FEB
Objavujeme čaro chémie
Dňa 03. 02. 2017 sa na 5. národnej konferencii učiteľov chémie uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 2. ročníka celoslovenskej súťaže Objavujeme čaro chémie. Do súťaže bolo zaradených spolu 75 prác, ktoré spĺňali postupové kritériá. V II. kategórii z 23 prác získal Filip BRUTOVSKÝ, žiak tercie A, krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!!!
Zimné mesiace členovia krúžku Krížom-krážom využívajú na spoločné korčuľovanie, hry a zimnú turistiku.
31
JAN
Školské kolo Matematickej olympiády kategórie B a C
Školské kolo Matematickej olympiády kategórie B a C sa uskutočnilo dňa 31. 01. 2017.
30
JAN
Výsledky okresného kola Matematickej olympiády Z9

Dňa 30. 01. 2017 boli zverejnené výsledky okresného kola Matematickej olympiády kategórie Z9. Spomedzi 26 úspešných riešiteľov bolo 20 z našej školy. Na 1. mieste skončili Martin Polyácsko Lenka Hake (obaja z kvarty B), ktorí získali plný počet bodov. Za zmienku stojí aj fakt, že pre siedmych úspešných riešiteľov z tercie A a tercie B to bola kategória vyššia, ako im prislúcha. Všetkým srdečne blahoželáme!

Celkové výsledky si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke:

Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády Z9

V dňoch 26. – 27. 01. 2017 sa v telocvični nášho gymnázia uskutočnil 2. ročník futsalového turnaja NESSko. Jeho vyvrcholením bol zaujímavý zápas, počas ktorého sa na palubovke postavili tvárou v tvár tím učiteľov a študentov gymnázia voči zdatnému NESSáckemu súperovi. Víťazom sa stal domáci tím. Srdečne blahoželáme!

V dňoch 23. - 27. 01. 2017 dvaja mladí zahraniční stážisti na týždeň nahradili učiteľov angličtiny, aby netradičným spôsobom obohatili vyučovanie a pomohli našim študentom septím a III. ročníka štvorročného štúdia rozšíriť si svoje interkultúrne vedomosti i komunikačné zručnosti v angličtine. Tento kultúrno-vzdelávací projekt je realizovaný globálnou neziskovou organizáciou AIESEC.

Prosíme žiakov, ktorí sa zúčastnili tohto projektu, aby vyplnili elektronický dotazník na nižžšie uvedenom odkaze. Ďakujeme.

Link: https://docs.google.com/a/aiesec.sk/forms/d/e/1FAIpQLSfUgp0XqL5KLBqcvUT7rj3Z3oFA-f7dZaP6YyPjDA46rc_M0A/viewform

Dňa 18. 01. 2017 žiaci septimy A a septimy B navštívili SYNAGÓGU NA PUŠKINOVEJ ULICI, spojenú s prednáškou o židovských pamiatkach a o holokauste. Spoznali aj zaujímavé dielo umeleckého maliara ĽUDOVÍTA FELDA.
18
JAN
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A
Dňa 18. 01. 2017 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie A. O náročnosti tohto kola svedčí aj fakt, že spomedzi 42 účastníkov boli len piati úspešní. O to viac nás teší, že jedným z nich bol Martin SPIŠÁK, študent septimy A, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Srdečne blahoželáme.
Dňa 11. 01. 2017 získal náš tím Galeje Next Gen vynikajúce umiestnenia v regionálnom kole First Lego League.

Pred vianočnými prázdninami si študenti našej školy spríjemnili posledné vyučovacie hodiny posedením v LITERÁRNEJ KAVIARNI.

Milovníci angličtiny, anglických vianočných kolied, vinšovačiek a pochutín si na svoje prišli dňa 21. 12. 2016, kedy sa uskutočnila veselá CHRISTMAS PARTY.

21
DEC
Vianočná hviezda

V rámci podujatia VIANOČNÁ HVIEZDA sa žiaci oboznámili s vianočnými tradíciami a zvykmi v krajinách, jazyky ktorých sa učia.

20
DEC
Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku
Dňa 20. 12. 2016 sme pre žiakov zdatných v ruštine pripravili školské kolo Olympiády v ruskom jazyku.
16
DEC
Adventný zájazd do Berlína
V dňoch 16. 12. - 19. 12. 2016 členovia PK druhého cudzieho jazyka organizovali Adventný zájazd do vianočne vyzdobeného Berlína, ktorého sa zúčastnili žiaci kvínt až septím a žiaci II. ročníka štvorročného štúdia.
Dňa 16. 12. 2016 bolo opravené školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Na 1. mieste skončila Viktória BREZINOVÁ zo sexty. Srdečne blahoželáme!
Dňa 15. 12. 2016 sa konala beseda o Francúzkej aliancii a o Vianociach vo Francúzsku s Michelom BOURDIEROM - riaditeľom Francúzskej aliancie v Košiciach.
14
DEC
Historicko-geografická exkurzia do Budapešti
Dňa 14. 12. 2016 sa uskutočnila historicko-geografická exkurzia do Budapešti, kde sa učitelia spolu so žiakmi kvarty A a kvarty B zastavili aj na Vianočných trhoch a spoznávali maďarskú kultúru.
V rámci programu EÚ "Späť do školy" nás navštívila naša absolventka Gabriela Timková - Ferrari, ktorá svojím zaujímavým vystúpením umožnila žiakom dozvedieť sa viac o európskom projekte.

Víťazmi školského kola Pytagoriády sa v jednotlivých kategóriách stali:

kategória P6: Dominik ČABRÁK, žiak prímy B,
kategória P7: Zuzana KUDLÁČOVÁ, žiačka sekundy A,
kategória P6: Teodor SEPEŠI, žiak tercie A.
Srdečne blahoželáme!

06
DEC
Ďalšie športové úspechy
3. miesto v krajskom kole SŠ vo futsale chlapcov
1. miesto v krajskom kole žiačok SŠ v stolnom tenise
2. miesto v regionálnom kole SŠ vo florbale
2. miesto v regionálnom kole SŠ vo futsale chlapcov
Tešíme sa a srdečne blahoželáme!
02
DEC
Druhý regionálny turnaj v debatovaní
V ňoch 02. - 04. 12. 2016 sa v Michalovciach konal Druhý regionálny turnaj v debatovaní. Náš zmiešaný tím Alejová - Šrobárova sa umiestnil na 8. mieste. Srdečne blahoželáme!

Dňa 02. 12. 2016 sa v telocvični školy uskutočnil ďalší ročník matematickej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka základných škôl alebo sekundy až kvarty gymnázií s osemročnou formou štúdia. Naše družstvá obsadili krásne 3. a 4. miesto.

01
DEC
Študenti septimy A navštívili divadelné predstavenie

Dňa 01. 12. 2016  študenti septimy A navštívili divadelné predstavenie - F. M. Dostojevskij ZLOČIN A TREST.

Dominika NGUYEN obsadila v silnej konkurencii z celého Slovenska krásne 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 30. 11. 2016 sa uskutočnala dejepisná súťaž pre vyššie ročníky osemročného a štvorročného štúdia 2016 - rok historických výročí. V trvdej konkurencii zvíťazilo družstvo sexty. Srdečne blahoželáme!
Dňa 29. 11. 2016 sa tri štvorčlenné družstvá zložené zo žiakov sexty, septimy A a septimy B zapojili do celoslovenského kola matematickej bádateľskej súťaže. Jej téma bola veľmi zaujímavá: Výborná sada hracích kociek.

V dňoch 29. 11. - 01. 12. 2016 sme sa zúčastnili medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO 2016 v priestoroch Spoločenského pavilónu na Triede SNP.

Dňa 25. 11. 2016 sa uskutočnil 5. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Už tretíkrát sa na organizácií pre oblasť Košického kraja podieľala aj naša škola. Zvládli sme to veľmi dobre nielen organizačne, ale aj súťažne.

 

25
NOV
Európsky týždeň robotiky
V rámci Európskeho týždňa robotiky sa v termíne 18. - 27. 11. 2016 uskutočnilo v 30-tich štátoch Európy viac než 700 podujatí zameraných na popularizáciu robotiky medzi študentmi stredných škôl.
Na Slovensku sa do tohto „ošiaľu“ zapojili robotické výskumné laboratóriá v Bratislave, Košiciach a v Žiline. V Košiciach to bolo dňa 25. 11. 2016 práve na našej alma mater.

Prvé krajské kolo Východoslovenskej Debatnej ligy sa konalo v Košiciach. Debatovali sme na tému o Európskej únii a nárastu extrémizmu v nej. Darilo sa nám výborne. Súťaže sa zúčastnili tri tímy z našej školy. Medzi najlepšími na turnaji skončil tím Alej 3.

V Košiciach sa 24. 11. 2015 uskutočnil prvý Východoslovenský turnaj Debatiády pre žiakov prímy až kvarty osemročného štúdia. Našim žiakom sa v ňom darilo veľmi dobre. Veď získali jedno prvé, jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto. Srdečne blahoželáme!
23
NOV
Regionálne kolo SŠ vo futsale chlapcov
Dňa 23. 11. 2016 sa našim skvelým športovcom podarilo v regionálnom kole stredných škôl vo futsale chlapcov získať krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
V utorok 22. 11. 2016 poobede prebehla ŠIFROVACIA SÚŤAŽ.
Jej súčasťou bola orientácia pomocou mobilu, orientácia podľa svetových strán, bolo potrebné poznať našu abecedu a ešte nájsť psa. O víťazstvo sa snažilo 64 žiakov, ale podarilo sa to len niekoľkým.
22
NOV
1. kolo súťaže Junior Palma

Dňa 22. 11. 2016 sa uskutočnilo 1. kolo súťaže Junior Palma

V krajskom kole recitačnej súťaže SHAKESPEARE´S MEMORIAL naši Alejáci opäť zabodovali a v rôznych kategóriách vybojovali v silnej konkurencii výborné umiestnenia.
V krajskom kole Majstrovstiev škôl v piškvorkách tím GALEJE 1 sa umiestnil na výbornom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!
Zorganizovali sme už jubilejný, 10. ročník súťaže LIGA 4 x 4. Pozvanie na súťaž prijalo 7 základných škôl z Košíc a 13 základných škôl z okolia. Na Ligu vyslali štvorčlenné družstvá žiakov piateho ročníka.
15
NOV
Okresné kolo v OSJL
Martin NEMJO získal v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
15
NOV
Beniakove Chynorany
V krajskom výberovom kole Košického a Prešovského kraja 23. ročníka Slovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany žiačka kvarty B Dominika NGUYEN získala krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 14. 11. 2016 sa uskutočnilo školské  kolo OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU.
Súťažilo sa v 4 kategóriách. Zúčastnilo sa ho 44 študentov a tí, ktorí sa umiestnili na prvých miestach v každej kategórii, postupujú do obvodného kola. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme palce v januári 2017!

14
NOV
Derby
Dňa 14. 11. 2016 sa uskutočnilo 1. kolo Derby (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou žiakov Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin SPIŠÁK, Martin ŠTEVKO a Natália TÓTHOVÁ naša škola vyhrala a vedie o 4 body. Srdečne blahoželáme! Ponúkame k nahliadnutiu výsledkovú listinu: http://ics.upjs.sk/~krajci/mo/index.html
Asociácia pre mládež, vedu a techniku opäť realizovala celoslovenskú prehliadku vedecko-technických prác – Festival vedy a techniky AMAVET (FVAT), v ktorej dvaja žiaci našej školy získali Cenu poroty. Srdečne blahoželáme!
Na našu školu zavítal veľvyslanec štátu Izrael pán J. E. Zvi Aviner Vapni. K žiakom a učiteľom sa prihovoril s pútavou pps prezentáciou spojenou so zaujímavým slovným komentárom, samozrejme v anglickom jazyku.
V rámci Týždňa vedy a techniky sa naši maturanti zúčastnili Dňa otvorených dverí v Neurobiologickom ústave SAV v Košiciach.
V rámci Týždňa vedy a techniky sa žiaci sexty zúčastnili Dňa otvorených dverí na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach.
V Košiciach sa konalo 1. východoslovenské kolo Slovenskej debatnej ligy, v ktorom naši šikovní študenti vyhrali tri debaty zo štyroch. Jeden z nich sa stal 5. najlepším rečníkom turnaja. Srdečne blahoželáme!


V celoslovenskej a medzinárodnej súťaži družstiev Náboj FKS sme v silnej konkurencii  získali v kategóriách Juniori a Seniori veľmi pekné umiestnenia. Súťažným tímom srdečne blahoželáme!

V tento deň si žiaci našej školy zasúťažili v školskom kole recitačnej súťaže SHAKESPEARE´S MEMORIAL. Všetkým srdečne blahoželáme! Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do krajského kola.

ČO NÁS ČAKÁ ...


01
MAR
Oznam

Riaditeľstvo  Gymnázia  a  Rada  rodičovského  združenia pri  Gymnáziu na  Alejovej  1  v Košiciach vás pozýva na TRIEDNE AKTÍVY RODIČOV, ktoré sa uskutočnia dňa 21. 03. 2017 o 17:00 hod. v kmeňových učebniach. Schôdza výkonného výboru RRZ bude o 18:00 hod. v odbornej učebni č. 123.

23
FEB
Robotický Battle na Alejovej
RBA (Robotický Battle na Alejovej) je súťaž pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem o robotiku. Cieľom súťaže je popularizácia robotiky a informatiky na školách.
RBA má svoj organizačný poriadok registrovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Kto sa môže zúčastniť? Žiaci základných a stredných škôl.
V čom sa súťaží? Súťaž sa skladá z 3 kategórií: Vlastný model, Robotická výzva, Racing
Podrobnejšie informácie nájdete na: http://www.robotickybattle.sk/

23
feb
Hrady a zámky
Obdivujete majestátnosť a impozantnosť hradov a zámkov? Ak áno, zapojte sa do pripravovanej súťaže Hrady a zámky, ktorá sa uskutoční dňa 23. 02. 2017.
24
feb
Geografická olympiáda
Svoje geografické vedomosti si žiaci školy preveria v školskom kole Geografickej olympiády dňa 24. 02. 2017.
27
feb
Hviezdoslavov Kubín
Recitátori poézie a prózy môžu svoje schopnosti a zručnosti predviesť v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína, ktorý sa uskutoční v dňoch 27. 02 - 28. 02. 2017.
28
feb
Matematický kufor
Matematický kufor plný zaujímavých matematických úloh pripravujeme pre milovníkov matematiky, ktorí si v súťažnom zápolení zmerajú svoje sily dňa 28. 02. 2017.
Prírodovedné súťaže
V mesiaci február čakajú našich žiakov ešte dve prírodovedné súťaže - školské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie F a E, ako aj súťaž Prírodovedný trojboj.

Sponzori