Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

ČO SA STALO ...


Súťaže sa dňa 08. 10. 2018 zúčastnilo 6 trojčlenných tímov. Ich úlohou bolo uhádnuť slávnych matematikov na základe indícií.
V rámci tohto projektu sa na svoju alma mater vrátil jej absolvent Peter KOLESÁR, v minulosti pôsobiaci aj v diplomatických službách ako Radca pre obchod a inovácie na Veľvyslanectve SR vo Washingtone a v súčasnosti výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva v Neulogy, aby prostredníctvom vlastných príbehov motivoval našich študentov na potrebu rozvoja zručností nevyhnutných pre život v 21. storočí.

Dňa 05. 10. 2018 Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci UNIVERZITNÉHO DŇA OTVORENÝCH DVERÍ ponúkla návštevníkom prechádzku významnými historickými medzníkmi minulého storočia.
Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci III. A, septimy A a septimy B.
03
OKT
Beh o cenu starosti MČ Košice - Juh
V 28. ročníku atletickej súťaže Beh o cenu starostu MČ Košice - Juh sme v rôznych kategóriách chlapcov a dievčat získlali jedno prvé, tri druhé a jedno tretie miesto. Úspešným bežcom - Danielovi MALÍKOVI, Andrejovi PANKUCHOVI, Richardovi ŠALAPOVI, Lenke ŠIMONOVEJ a Borisovi DAŇKOVI srdečne blahoželáme!
Dňa 27. 09. 2018 v rámci Dňa otvorených dverí navštívili žiaci tercie B Ústavný súd SR v Košiciach.
25. september - chladné jesenné ráno. Železničná stanica. Bežné zvuky sa miešajú s hučaním rozbiehajúcich sa vlakov, pozdravmi, krákaním vrán či havranov. Zrazu sa trikrát ozvalo: „Nášmu výletu 3x sláva, hip-hip hurá!“ Čože to? Kdeže to? Prečo to?

Pre odpovede sa musíme vrátiť päť dní skôr, keď sa tá istá skupinka schádzala, a nie rozchádzala. Pasy, kufre, kartičky a obrovské očakávanie, ako to v tej Moskve bude. A veru bolo...
19
SEP
„Futbal spája a búra akékoľvek bariéry“
Aj tento rok Arcidiecézna charita Košice pripravila už 11. ročník charitatívneho futbalového turnaja „Odkopnime predsudky – Futbal spája“, ktorý sa uskutočnil 19. 09. 2018 v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej ulici 2 v Košiciach.
Hlavnou myšlienkou športového podujatia je stierať hranice a odbúravať predsudky voči ľuďom, ktorí sa ocitli v hmotnej či sociálnej núdzi.
Po úvodnom zápase prebiehali súťažné stretnutia ôsmich mužstiev rozdelených do dvoch skupín. Víťazi obidvoch skupín zohrali finálový zápas o putovný pohár Arcidiecéznej charity Košice. Naši futbalisti obsadili krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 14. 09. 2018 sa v PKO Čierny Orol v Prešove uskutočnilo Slávnostné odovzdávanie bronzových cien programu s názvom Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu za účasti veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, pána Andrewa GARTHA.

Z našej školy sa toto ocenenie podarilo dosiahnuť 7 žiakom z oktávy a 1 žiakovi zo IV. A. Srdečne blahoželáme!
Brány našej školy sme otvorili 03. 09. 2018 a zvítali sme sa s našimi učiteľmi a rovesníkmi.
V dňoch 28. až 30. augusta 2018 sa 48 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení.
18
JÚL
Medzinárodná matematická olympiáda – IMO
V dňoch 4. – 14. 07. 2018 sa v rumunskom meste Kluž konal 59. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády. Samuel KRAJČI z oktávy na nej získal bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!

Celkové výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_IMO
Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK a Martin ŠTEVKO (všetci septima) získalo v 4. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
25
JÚN
Krajská športová olympiáda 2018

Dňa 25. 06. 2018 bola naša škola v rámci Krajskej športovej olympiády 2018, organizovanej pod záštitou Košického samosprávneho kraja, ocenená pekným 3. miestom. Všetkým náruživým športovcom z radov našich žiakov srdečne blahoželáme!
14
JÚN
Celoštátne kolo Pytagoriády
Dňa 07. 06. 2018 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho naši dvaja žiaci z prímy A a obaja boli úspešní. V kategórii P6 získal Ondrej KRÁLIK 5. miesto a v kategórii P7 získal Richard VODIČKA 6. miesto. Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


30 ROKOV ALEJKY ...

... a s nimi späté pripravované akcie a podujatia:

Informácia pre rodičov a žiakov školy
Kliknutím na tento riadok získate viac info o platnosti preukazu ISIC v školskom roku 2018/2019.
03
OKT
Pripravované exkurzie
26. 10. 2018
VINIANSKY HRAD
Cieľová skupina: žiaci sekundy A, sekundy B
Zodpovedná: Mgr. Veronika KLADEKOVÁ

26. 10. 2018
NIŽNÁ MYŠĽA
Cieľová skupina: príma A, príma B
Zodpovedná: Mgr. Jana VARGOVÁ
22
OKT
Alejácky týždeň zdravia
16. október bol na Konferencii Organizácie spojených národov v Ríme v roku 1979 vyhlásený za Svetový deň výživy. Na našej škole si tento deň už tradične pripomenieme podujatím pod názvom Alejácky týždeň zdravia v dňoch 22. 10. - 26. 10. 2018.

POZVÁNKA

HARMONOGRAM PODUJATÍ
23
OKT
Jesenný zber papiera
Máte poriadne zásoby prebytočného papiera a chcete si zasúťažiť o zaujímavé ceny či už pre jednotlivcov alebo triedne kolektívy?
V tom prípade sa zapojte do jesenného zberu papiera v dňoch 23. 10. - 25. 10. 2018 v časoch: 07:10 - 08:00 hod. a 12:30 - 14:30 hod.
Zber papiera
organizačne pripravuje a ďalšie informácie poskytne Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ.
23
OKT
Správna voľba povolania
V dňoch 23. - 24. 10. 2018 sazúčastnime workshopu Správna voľba povolania - príležitosť k úspechu, počas ktorej odprezentujeme našu školu.
24
OKT
Študentská kvapka krvi
Táto ušľachtilá akcia, ktorej cieľom je pomôcť tým, ktorí každú kvapôčku krvi súrne potrebujú, sa uskutoční dňa 24. 10. 2018.
Ak sa aj vy chcete zapojiť, oslovte pána Mgr. Slavomíra DZUGASA, ktorý vám poskytne konkrétne informácie.
25
OKT
Alejácka party
Túžobne očakávaná kultúrno-spoločenská akcia, počas ktorej slávnostne privítame našich primánov v Alejáckej rodine, sa uskutoční dňa 25. 10. 2018 v priestoroch KSC na Jedlíkovej 7 v Košiciach pod taktovkou PaedDr. Ivety BEDNARČÍKOVEJ.
31
OKT
Jesenné prázdniny
Po náročnom dvojmesačnom zácviku a plnení si školských povinností zaiste padnú vhod dni plné oddychu a pokoja. Jesenné prázdniny si naplno vychutnáme v dňoch 31. 10. - 01. 11. 2018.

Sponzori