Gymnázium, Alejová 1, Košice

Realizované aktivity

 
v rámci jednotlivých tried
 
 
 
BIELA PASTELKA
Dňa 24. 09. 2014 sa uskutočnila celoslovenská zbierka BIELA PASTELKA. Túto zbierku organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj tento rok sa jej aktívne zúčastnili dobrovoľníci z našej školy.
 

DEŇ NEZÁBUDIEK
Študenti našej školy sa i v tomto školskom roku zapojili do finančnej zbierky DEŇ NEZÁBUDIEK 2014, ktorú v dňoch 11. – 14. 09. 2014 organizovala LIGA ZA DUŠEVNÉ ZDRAVIE.
Cieľom tejto zbierky bolo informovať občanov SR o dôležitosti boja proti duševným chorobám a v neposlednom rade vyzbierať aj finančné prostriedky na podporu tohto boja. Naši študenti vyzbierali v rámci SŠ v Košiciach najvyššiu sumu 510, 79 €.
 

20. 10. - 24. 10. 2014
Deň nezábudiek
Deň nezábudiek
Deň nezábudiek
Deň nezábudiek
Deň nezábudiek
Deň nezábudiek
Deň nezábudiek
Deň nezábudiek
Biela pastelka
Biela pastelka
Biela pastelka
Biela pastelka
Biela pastelka
Biela pastelka

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori