Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácky týždeň zdravia

 


16. október bol na Konferencii Organizácie spojených národov v Ríme v roku 1979 vyhlásený za Svetový deň výživy. Na našej škole sme si tento deň podobne ako minulý rok pripomenuli podujatím pod názvom ALEJÁCKY TÝŽDEŇ ZDRAVIA. Toto podujatie sa konalo v dňoch 20. - 24. 10. 2014.

Žiaci kvinty A, IV. B a III. A  pre nás pripravili chutné nátierky, ovocie, zeleninu,  ovocné šťavy a zdravé bylinkové čaje. V spolupráci s Pedagogicko-psychologickým centrom v Košiciach sa na škole uskutočnili workshopy na tému zdravého životného štýlu a zdravej výživy. V rámci akcie „Študenti študentom“ odzneli zaujímavé prezentácie o našich stravovacích návykoch z úst študentiek III. A triedy Lenky JARUŠINSKEJ a Martiny GYURIOVEJ. Na hodinách biológie sme mali možnosť dozvedieť sa zaujímavosti o výžive a jej dôležitých zložkách, o tráviacej sústave, jej ochoreniach i účinnej prevencii. Na hodinách nemeckého, ruského, francúzskeho a anglického jazyka sme konverzovali na tému stravovanie.

Naši najmladší absolvovali návštevu výstavy „Plody Zeme“ v Botanickej záhrade v Košiciach a zasúťažili si v rámci výtvarnej súťaže „Učíme sa zdravo žiť“.

Pre starších žiakov sa uskutočnil školský florbalový turnaj, v ktorom štartovalo 9 družstiev, pričom v každom z nich boli zastúpené dievčatá aj učitelia. Víťazom turnaja sa napokon stala KVINTA B, na 2. mieste skončila III. B a z 3. miesta sa tešili žiaci KVINTY A.

Ústav telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach uskutočnil na našej škole grantový výskum na tému „Vybrané rizikové faktory obezity a pohybová frekvencia“.

Program Alejáckeho týždňa zdravia vyvrcholil našou účasťou na Študentskej kvapke krvi v NTS SR Košice 29. 10. 2014.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori