Gymnázium, Alejová 1, Košice

DOD I - 2008/2009


PRE ŽIAKOV 9. ROČNÍKA ZŠ

Pripravili sme:
 • testovanie zo slovenčiny a literárny kvíz
 • cudzie jazyky hrou
 • po stopách stredoveku
 • debatný klub
 • z krajín EÚ
 • testovanie a zaujímavosti z matematiky
 • lego
 • fyzikálne pokusy
 • pokusy z chémie
 • biológia hrou
 • informácie o štúdiu
Testovanie zo slovenčiny
Testovanie zo slovenčiny
Literárny kvíz
Literárny kvíz
Výstava učebníc
Výstava učebníc
Prehliadka učebne
Prehliadka učebne
Z cudzích jazykov...
Z cudzích jazykov...
Výstava učebníc
Výstava učebníc
Cudzie jazyky hrou
Cudzie jazyky hrou
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Po stopách stredoveku
Debatný klub
Debatný klub
Debatný klub
Debatný klub
Debatný klub
Debatný klub
Debatný klub
Debatný klub
Z krajín EÚ
Z krajín EÚ
Z krajín EÚ
Z krajín EÚ
Z krajín EÚ
Z krajín EÚ
Z krajín EÚ
Z krajín EÚ
Testovanie z matematiky
Testovanie z matematiky

Sponzori