Gymnázium, Alejová 1, Košice

DOD 2014/2015

PRE ŽIAKOV 5. A 9. ROČNÍKA ZŠ

Pripravili sme:

 • informácie o štúdiu
 • prezentáciu školy spojenú s prehliadkou so začiatkom o 15:15, 16:15 a 17:15
 • testy a zaujímavosti zo slovenčiny
 • ukážky z výučby profilového predmetu Sociálne zručnosti a sebaprezentácia
 • testy a zaujímavosti z matematiky
 • angličtinu hrou
 • cudzie jazyky hrou
 • Debatný klub
 • Fyziku trochu inak
 • Biológiu hrou
 • ukážky z výučby profilového predmetu Programovacie a interaktívne prostredia
 • zaujímavé chemické pokusy
 • počítačové hry
 • Lego hrou
 • ukážky z práce členov nášho žiackeho rádia Prestige

Ďakujeme, milí rodičia a žiaci, že ste si našli čas, aby ste k nám zavítali!


Sponzori