Gymnázium, Alejová 1, Košice

DOD 2012/2013


PRE ŽIAKOV 5. A 9. ROČNÍKA ZŠ

Pripravili sme:
 • Slovenčina v rozprávke (5. roč. ZŠ)             
 • Hádaj, hádaj! (9. roč. ZŠ)                    
 • Cudzie jazyky hrou (5. a 9. roč. ZŠ)            
 • Kastelánik a Jaskyniarik (5. a 9. roč. ZŠ)        
 • Vyskúšaj sa a zahraj sa (5. a 9. roč. ZŠ)        
 • Naše počítačové hry (5. a 9. roč. ZŠ)            
 • Počítačové lego (5. a 9. roč. ZŠ)                
 • Biológia hrou (5. a 9. roč. ZŠ)                
 • Fyzika trochu inak (5. a 9. roč. ZŠ)            
 • Chemické pokusy    (5. a 9. roč. ZŠ)            
 • Informácie pre rodičov a žiakov                

Hádaj, hádaj!
Hádaj, hádaj!
Hádaj, hádaj!
Hádaj, hádaj!
Slovenčina v rozprávke
Slovenčina v rozprávke
Slovenčina v rozprávke
Slovenčina v rozprávke
Slovenčina v rozprávke
Slovenčina v rozprávke
Slovenčina v rozprávke
Slovenčina v rozprávke
Slovenčina v rozprávke
Slovenčina v rozprávke
Slovenčina v rozprávke
Slovenčina v rozprávke
Cudzie jazyky hrou
Cudzie jazyky hrou
Kastelánik a Jaskyniarik
Kastelánik a Jaskyniarik
Kastelánik a Jaskyniarik
Kastelánik a Jaskyniarik
Kastelánik a Jaskyniarik
Kastelánik a Jaskyniarik
Kastelánik a Jaskyniarik
Kastelánik a Jaskyniarik
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Vyskúšaj sa a zahraj sa
Naše počítačové hry
Naše počítačové hry
Naše počítačové hry
Naše počítačové hry
Počítačové lego
Počítačové lego

Sponzori