Gymnázium, Alejová 1, Košice

DOD 2011/2012

 

PRE ŽIAKOV 5. A 9. ROČNÍKA ZŠ

Pripravili sme:
 • Z rozprávky do rozprávky
 • Hádaj! Hádaj!
 • Angličtina hrou
 • Francúzština hrou
 • Nemčina hrou
 • Košickí pátrači
 • Geografia hrou
 • Debata pre deviatakov
 • Debatiáda pre piatakov
 • Vyskúšaj sa a zahraj sa
 • Lego
 • Čarovanie s fyzikou
 • Chemické pokusy
 • Biológia hrou
 • Informácie o štúdiu
Príchod žiakov ZŠ
Príchod žiakov ZŠ
Príchod žiakov ZŠ
Príchod žiakov ZŠ
Príchod žiakov a rodičov ZŠ
Príchod žiakov a rodičov ZŠ
Príchod žiakov a rodičov ZŠ
Príchod žiakov a rodičov ZŠ
Z rozprávky do rozprávky
Z rozprávky do rozprávky
Z rozprávky do rozprávky
Z rozprávky do rozprávky
Z rozprávky do rozprávky
Z rozprávky do rozprávky
Z rozprávky do rozprávky
Z rozprávky do rozprávky
Hádaj! Hádaj!
Hádaj! Hádaj!
Hádaj! Hádaj!
Hádaj! Hádaj!
Hádaj! Hádaj!
Hádaj! Hádaj!
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Angličtina hrou
Nemčina hrou
Nemčina hrou
Nemčina hrou
Nemčina hrou
Nemčina hrou
Nemčina hrou
Košickí pátrači
Košickí pátrači
Košickí pátrači
Košickí pátrači

Sponzori