Gymnázium, Alejová 1, Košice

DOD 2009/2010


PRE ŽIAKOV 5. A 9. ROČNÍKA ZŠ

Pripravili sme:
  • zábavné aktivity zo slovenčiny a ukážku učebníc
  • cudzie jazyky hrou
  • testovanie z matematiky,  priestorové stavebnice a skladačky, hlavohlamy
  • zábavné aktivity z dejepisu
  • Debatný klub
  • Lego
  • fyzikálne pokusy
  • pokusy z chémie
  • biológia hrou
  • informácie o štúdiu

 

Sponzori