Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácka party 2008

Aj tohtoročná ALEJÁCKA PARTY sa niesla v "HALLOWEENSKOM DUCHU". Z čarodejníckeho sveta na Alejku zavítala Dívka na koštěti - známa a nepolepšiteľná SAXANA. Spolu s prímanmi sa urputne snažila splniť všetky úlohy, len aby sa zaradila medzi členov Alejáckej rodiny.
Prímani z oboch tried sa tiež veľmi snažili, náročné úlohy bravúrne splnili. V závere krásne - po anglicky - zaspievali, tajuplný hlas učiteľa identifikovali a po príhovore riaditeľa školy obdržali imatrikulačné listiny a symboly našej Alejky.

Po slávnostnom ceremoniáli nasledovala spoločenská zábava. Nechýbali ani zábavné súťaže medzi triedami a každoročne očakávaná tombola.

Slávnostný ceremoniál.
Slávnostný ceremoniál.
Imatrikulačná symboly prímy A.
Imatrikulačná symboly prímy A.
Imatrikulačné symboly prímy B.
Imatrikulačné symboly prímy B.
Slávnostný ceremoniál.
Slávnostný ceremoniál.
Slávnostný ceremoniál.
Slávnostný ceremoniál.
Slávnostný ceremoniál.
Slávnostný ceremoniál.
Slávnostný ceremoniál.
Slávnostný ceremoniál.
Príhovor riaditeľa školy.
Príhovor riaditeľa školy.
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
Takto sme súťažili...
... aj sme si zatancovali...
... aj sme si zatancovali...
... aj sme si zatancovali...
... aj sme si zatancovali...
... aj sme si zatancovali...
... aj sme si zatancovali...
... aj sme si zatancovali...
... aj sme si zatancovali...

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori