Gymnázium, Alejová 1, Košice

Matematika v dialógoch

MATEMATIKA


MATEMATIKA V DIALÓGOCH

 
Milí žiaci!

V tejto časti nájdete materiály, ktoré v rámci projektu MATEMATIKA V DIALÓGOCH vytvorili učitelia našej školy (RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD., Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ, RNDr. Marián MACKO, RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ, RNDr. Viera VODIČKOVÁ).
Každá téma je spracovaná ako dialóg učiteľa so žiakom, po vysvetlení teórie nasleduje niekoľko riešených príkladov. Veríme, že aj tieto materiály vám pomôžu k úspešnejšiemu štúdiu matematiky.
 
Vybrať si môžete z nasledujúcich tém:

Výroková logika
Výrazy
Teória čísel
Pojem funkcie a jej vlastnosti
Elementárne funkcie
Goniometrické funkcie
Postupnosti a rady
Stereometria
Analytická geometria
Analytická geometria kvadratických útvarov

Prajeme vám zaujímavé a poučné čítanie!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori