Gymnázium, Alejová 1, Košice

Zápisky z prízdnin 2012

 

SÚŤAŽEZÁPISKY Z PRÁZDNINNiet nad skúsenosti a poznatky, ktoré človek nadobudne sám počas dovolenky s rodinou. Toho roku sa 10 odvážlivcov popasovalo s trémou, ale nakoniec to všetci zvládli na výbornú. Okrem zážitkov, krásnych spomienok sme si zo súťaže odniesli  aj bruchabolenie, lebo táto súťaž je nielen o cibrení si šedých mozgových buniek, snahe spomenúť si na názvy pamiatok a miest, ktoré žiaci počas letných prázdnin navštívili, ale aj o zábave a dobrej náladičke.  Toho roku sa na stupne víťazov právom postavili:

1. miesto: Tomáš SOPATA, tercia A
2. miesto: Patrik SZABO, príma B
3. miesto: Filip HAKE, príma A

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori