Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2016


ŽIAK ŠKOLY 2016 - PRÍMA - KVARTA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

ŽIAK ŠKOLY 2016 - KVINTA - OKTÁVA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

ŽIAK ŠKOLY 2016 - I. - IV. ROČNÍK ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA

 

Ďalší ocenení

Pochvalu od riaditeľa školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Peter BORTÁK, žiak prímy A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky a informatiky na regionálnej a celoštátnej úrovni

Viktória BREZINOVÁ, žiačka kvinty
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Martin ČOROVČÁK, žiak kvarty B
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, fyziky, chémie, informatiky a z ruského jazyka na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Matúš ĎURATNÝ, žiak III. B
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z informatiky a v Stredoškolskej odbornej činnosti na regionálnej i celoštátnej úrovni

Jakub FARBULA, žiak tercie B
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, fyziky a informatiky na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Simona GIBALOVÁ, žiačka sekundy B
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, biológie, dejepisu, geografie, slovenského jazyka, anglického jazyka a z francúzskeho jazyka na regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Jakub HORVAT, žiak prímy C
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky a informatiky na regionálnej a celoštátnej úrovni

Simona HORVÁTHOVÁ, žiačka III. A
úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach na regionálnej i celoštátnej úrovni

Patrícia ILLÉSOVÁ, žiačka II. A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z geografie a zo slovenského jazyka na regionálnej a medzinárodnej úrovni

Radoslav JOCHMAN, žiak sekundy A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky a biológie na regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Stanislav JOCHMAN, žiak kvarty A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, fyziky a informatiky na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Juraj JURSA, žiak sexty B
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky a informatiky, na Olympiáde ľudských práv a v debatných súťažiach na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Michal KOLCUN, žiak tercie A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky a informatiky na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Zuzana KUDLÁČOVÁ, žiačka prímy A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky na regionálnej úrovni

Michal KURÁK, žiak kvarty A
úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach na regionálnej i celoštátnej úrovni

Hana LUČANSKÁ, žiačka prímy A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky na regionálnej a celoštátnej úrovni

Barbora MARCINČÁKOVÁ, žiačka prímy C
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky a informatiky na regionálnej a celoštátnej úrovni

Jakub MIČKO, žiak sekundy B
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky a informatiky na regionálnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Martin NEMJO, žiak tercie A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, informatiky a z ruského jazyka na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Veronika NEMJOVÁ, žiačka prímy B
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, geografie a informatiky na regionálnej a celoštátnej úrovni

Dominika NGUYEN, žiačka tercie B
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, slovenského jazyka, anglického jazyka a z nemeckého jazyka na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Peter ONDUŠ, žiak sexty A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, fyziky a informatiky na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Andrej PANKUCH, žiak kvarty A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, fyziky biológie, informatiky a v športových súťažiach na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Adam PÓŠA, žiak prímy B
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, slovenského jazyka a v debatných súťažiach na regionálnej a celoštátnej úrovni

Patrik RUSNÁK, žiak kvarty B
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, fyziky, informatiky a z ruského jazyka na regionálnej a celoštátnej úrovni

Michaela RUSNÁKOVÁ, žiačka tercie A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, fyziky a informatiky na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Lukáš SABOL, žiak III. C
úspešná reprezentácia školy v Stredoškolskej odbornej činnosti na regionálnej i celoštátnej úrovni

Veronika SCHMIDTOVÁ, žiačka III. C
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky a v športových súťažiach na regionálnej i celoštátnej úrovni

Richard SLÁMA, žiak prímy A
úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach na regionálnej i celoštátnej úrovni

Martin SPIŠÁK, žiak sexty A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky a z ruského jazyka na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Adam SZAMOSI, žiak kvarty A
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky a v športových súťažiach na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Martin ŠTEVKO, žiak kvinty
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky a fyziky na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Natália TÓTHOVÁ, žiačka sexty B
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, fyziky chémie a informatiky na celoštátnej a medzinárodnej úrovni

Valentína VANCÁKOVÁ, žiačka sexty A
úspešná reprezentácia školy v športových súťažiach na regionálnej i celoštátnej úrovni

Matej VASKY, žiak prímy C
úspešná reprezentácia školy v predmetových súťažiach z matematiky, geografie a informatiky na regionálnej a celoštátnej úrovni


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori