Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2016Lenka HAKE, žiačka tercie B

 • 7.– 8.  miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 6. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 14. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 16. – 19. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 4. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie tercia
 • 10. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie tercia
 • 3. miesto vo fyzikálnom korešpondenčnom seminári PIKOFYZ za zimný semester
 • 11. miesto v celoštátnej súťaži TRD kategórie Driver A
 • 4. miesto v celoštátnom kole súťaže Keď si vymýšľam
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže G – ROBOT kategórie Robotické zviera
 • 1. miesto v regionálnom kole FIRST LEGO LEAGUE v kategórii Teamwork, 2. miesto v kategórii Robot game, 5. miesto v kategórii Robot Desing, 11. miesto v kategórii Presentation a  3. miesto v kategórii FLL champion
 • úspešná reprezentácia školy v celoštátnom kole súťaže Robotický Battle na Alejovej v kategórii Vlastný model
 • úspešná riešiteľka v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Kadet
 • úspešná riešiteľka v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Benjamín 8
 • úspešná riešiteľka v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester

Samuel KRAJČI, žiak kvinty

 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • účasť v celoštátnom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • reprezentáciu Slovenska v medzinárodnom kole Matematickej olympiády kategórie C v trojstretnutí CPS juniori, kde získal 9. – 10. miesto
 • 9. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaži družstiev Košický náboj
 • 2. miesto v celoštátnom kole matematického korešpondenčného seminára KMS kategórie ALFA za zimný semester
 • 2. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 15. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MKS – Prase za zimný semester
 • 6. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev  Matematický B – deň 2015
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2016 kategórie Junior
 • 1. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2016 kategórie Junior
 • 4. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2016 kategórie Junior
 • 23. miesto v celoštátnom kole matematického korešpondenčného seminára KMS kategórie ALFA za letný semester
 • 8. miesto v celoštátnom kole fyzikálnej súťaže družstiev Náboj FKS
 • 9. miesto v medzinárodnom kole fyzikálnej súťaže družstiev Náboj FKS
 • 3. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MKS – Prase za letný semester
 • 4. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky kategórie B
 • pomoc pri oprave žiackych riešení úloh matematického korešpondenčného seminára MATIK
 • pomoc pri organizovaní krátkych sústredení pre riešiteľov matematického korešpondenčného seminára MATIK
 • pomoc pri organizovaní výletov pre riešiteľov matematického korešpondenčného seminára MATIK

Samuel OSWALD, žiak III. C

 • úspešná reprezentácia školy v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Informatika
 • úspešná reprezentácia školy v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Senior
 • pomoc pri organizovaní celoštátneho kola súťaže Robotický Battle na Alejovej
 • pomoc pri organizovaní  T tábora robotiky a programovania

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori