Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2013Samuel KRAJČI, žiak sekundy

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 6. – 8. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 3. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
 • 2. – 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
 • 1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 14. miesto v medzinárodnej súťaži BRLOH  Brněnská Logická Hra
 • 7. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 17. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
 • 23. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 1. – 10. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Benjamín 7
 • 1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P7
 • 1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P8
 • 4. miesto v celoslovenskom kole fyzikálneho korešpondenčného seminára PIKOFYZ
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Profík
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League,   1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League,  7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
 • 13. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League,  14. miesto v kategórii Robotická hra, 12. miesto v kategórii Dizajn, 23. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, ocenenie Thyssen Krupp Future Award
 • 1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Benjamín
 • 4. miesto v súťaži RBA v kategórii Racing, 3. miesto v kategórii RoboSolver
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013


Adam KOLLÁR, žiak sexty

 • 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 2A
 • 4. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 2A
 • 2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev Slovenská debatná liga (3. miesto v prvom kole, 1. miesto v druhom kole)
 • účasť v celoštátnom kole súťaže družstiev Slovenská debatná liga
 • účasť v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore História, filozofia, politológia
 • 4. miesto v medzinárodnom kole súťaže Košický debatný turnaj v anglickom jazyku
 • ako víťaz medzinárodného kola súťaže Program mladých lídrov – Youth Leadership programe získal mesačné štipendium na študijný pobyt v USA
 • 2. miesto v celoštátnej súťaží dvojíc Junior Palma kategórie Expert

Peter KOVÁCS, žiak sexty

 • 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 1. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 2. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 5. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 4. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT kategórie B
 • 44. miesto v zimnej časti korešpondenčného seminára z programovania KSP kategórie Z
 • 54. miesto v zimnej časti korešpondenčného seminára z programovania KSP kategórie O
 • 2. miesto v celoštátnej súťaži dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • 17. miesto v celoštátnej súťaži dvojíc Palma
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
 • 13. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 14. miesto v kategórii Robotická hra, 12. miesto v kategórii Dizajn, 23. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, ocenenie Thyssen Krupp Future Award
 • 1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
 • 2. miesto v celoštátnej súťaži Trenčiansky robotický deň
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior v kategórii Vlastný model secondary
 • 5. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior v kategórii Rescue secondary
 • hlavný organizátor robotickej súťaže RBA

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori