Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2013

 

ŽIAK ŠKOLY 2013 - PRÍMA - KVARTA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

ŽIAK ŠKOLY 2013 - KVINTA - OKTÁVA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

 

Ďalší ocenení

Pochvalu od riaditeľa školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Jana BÁTORYOVÁ, žiačka septimy A

 • 6. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT kategórie A
 • účasť v krajskom kole Olympiády z informatiky kategórie A
 • 35. miesto v zimnej časti korešpondenčného seminára z programovania KSP kategórie O
 • 31. miesto v letnej časti korešpondenčného seminára z programovania KSP kategórie O
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League,   1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League,  7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
 • 13. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League,  14. miesto v kategórii Robotická hra, 12. miesto v kategórii Dizajn, 23. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, ocenenie Thyssen Krupp Future Award
 • 1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
 • 9. miesto po 2. kole celoštátnej súťaže dvojíc Palma
 • úspešná reprezentácia školy v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior v kategórii Vlastný model secondary
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Dance Secondary
 • postup do medzinárodného kola súťaže RoboCup Junior kategórie Dance Secondary v Holandsku
 • členka organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013


Viktória BREZINOVÁ, žiačka sekundy

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 11. – 14. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 3. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
 • 8. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 3. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P8
 • 29. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
 • 6. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 11. – 21.  miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Benjamín 7
 • 7. – 8.  miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
 • 2. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády kategórie E
 • 8. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády kategórie E
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Benjamín
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013


Eduard ČUBA, žiak sexty

 • 6. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT kategórie B
 • 35. miesto v zimnej časti korešpondenčného seminára z programovania KSP kategórie Z
 • 54. miesto v zimnej časti korešpondenčného seminára z programovania KSP kategórie O
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
 • 13. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 14. miesto v kategórii Robotická hra, 12. miesto v kategórii Dizajn, 23. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, ocenenie Thyssen Krupp Future Award
 • 1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
 • 2. miesto v celoštátnej súťaží Trenčiansky robotický deň
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Vlastný model secondary
 • 5. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Rescue Secondary
 • člen organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA


Lenka GARLATHYOVÁ, žiačka septimy A

 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
 • 13. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 14. miesto v kategórii Robotická hra, 12. miesto v kategórii Dizajn, 23. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, ocenenie Thyssen Krupp Future Award
 • 1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
 • úspešná reprezentácia školy v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Vlastný model secondary
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Dance Secondary
 • postup do medzinárodného kola súťaže RoboCup Junior kategórie Dance Secondary v Holandsku
 • členka organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013


Oliver GÖNDÖR, žiak II. A

 • 2. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády kategórie A
 • 8. miesto v celoslovenskom kole Dejepisnej olympiády kategórie A
 • účasť v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore: História, filozofia, politotológia
 • 3 . miesto v regionálnom kole DŠS v súťaži stolný tenis družstiev
 • 7. – 9.  miesto v krajskom kole DŠS v súťaži stolný tenis družstiev
 • 4 . miesto na Krajskej olympiáde DŠS v súťaži stolný tenis družstiev


Stanislav HAVRILA, žiak septimy A

 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
 • 13. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 14. miesto v kategórii Robotická hra, 12. miesto v kategórii Dizajn, 23. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, ocenenie Thyssen Krupp Future Award
 • 1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Senior
 • 2. miesto v celoštátnej súťaži Trenčiansky robotický deň
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Vlastný model secondary
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Dance secondary
 • postup do medzinárodného kola súťaže RoboCup Junior kategórie Dance Secondary v Holandsku
 • člen organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA


Štefan JANOČKO, žiak tercie B

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 1. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie Dg
 • 1. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie F
 • úspešný riešiteľ celoslovenského kola fyzikálneho korešpondenčného seminára PIKOFYZ
 • 1. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády kategórie D
 • 4. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády kategórie D
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013


Daniel KRAVIANSKÝ, žiak III. B

 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev chlapcov v disciplíne cezpoľný beh
 • 8. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky súťaže družstiev chlapcov v disciplíne cezpoľný beh
 • 2. miesto v regionálnom kole atletiky stredných škôl v disciplíne beh na 3 000 metrov


Ondrej KURÁK, žiak sexty

 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
 • 13. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 14. miesto v kategórii Robotická hra, 12. miesto v kategórii Dizajn, 23. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, ocenenie Thyssen Krupp Future Award
 • 1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Vlastný model secondary
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Dance secondary
 • postup do medzinárodného kola súťaže RoboCup Junior kategórie Dance Secondary v Holandsku
 • člen organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA


Henrieta MICHEĽOVÁ, žiačka kvinty A

 • 5. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 5. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
 • 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie ALFA za zimný semester
 • 6. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 16. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári BRKOS za zimný semester
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 2. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 5. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 1. – 15. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Kadet G12
 • 7. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 3. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie ALFA za letný semester
 • úspešná riešiteľka v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D
 • úspešná riešiteľka v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie D
 • účasť vo finále krajského kola súťaže družstiev Slovenská debatná liga
 • účasť vo finále celoštátneho kola súťaže družstiev Slovenská debatná liga
 • 1. miesto v matematickej súťaži DERBY v kategórii družstiev
 • 11. miesto v celoštátnej súťaži Imagine Cup
 • postup do finálového kola celoštátnej súťaže Imagine Cup
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013


Kristína MIŠLANOVÁ, žiačka kvinty A

 • 8. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 5. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
 • 3. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie ALFA za zimný semester
 • 11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 7. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 17. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 19. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 2. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie ALFA za letný semester
 • úspešná riešiteľka v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D
 • účasť vo finále krajského kola súťaže družstiev Slovenská debatná liga
 • účasť vo finále celoštátneho kola súťaže družstiev Slovenská debatná liga
 • 3. miesto v celoštátnej súťaži dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013


Daniel ONDUŠ, žiak kvinty A

 • 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 5. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
 • 12. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 7. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 17. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie ALFA za letný semester
 • 2. miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka kategórie B
 • 1. miesto v matematickej súťaži DERBY v kategórii družstiev
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013


Peter ONDUŠ, žiak tercie A

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 4. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P8
 • 7. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 27. – 32. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Benjamín 8
 • 3. miesto v celoslovenskom kole fyzikálneho korešpondenčného seminára PIKOFYZ
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Kadet
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev Rozšifruj si svoje mesto


Andrej PANKUCH, žiak prímy A

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
 • 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
 • 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
 • 11. miesto v matematickej súťaži družstiev MAMUT
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013


Matúš PORÁZIK, žiak septimy A

 • 5. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 1. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 1. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • účasť v krajskom kole Olympiády z informatiky kategórie A
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Senior
 • 17. miesto v celoštátnej súťaži dvojíc Palma


Martin RAPAVÝ, žiak septimy A

 • 8. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
 • 1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 1.  miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • 1. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
 • člen organizačného tímu matematického korešpondenčného seminára MATIK
 • 1. miesto v matematickej súťaži DERBY v kategórii družstiev


Daniel SEMAN, žiak III. A

 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev chlapcov v disciplíne cezpoľný beh
 • 8. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky súťaže družstiev chlapcov v disciplíne cezpoľný beh
 • 2. miesto v regionálnom kole atletiky stredných škôl v disciplíne beh na 400 metrov


Martin SPIŠÁK, žiak tercie A

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
 • 4. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 15. – 17. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 10. – 26. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Benjamín 8
 • 19. 21.  miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
 • 4. miesto v krajskom kole Olympiády v ruskom jazyku kategórie A3
 • 4. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády kategórie D
 • 3. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády kategórie F
 • 3. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie F
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Kadet
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013


Michal STUPÁR, žiak prímy B

 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
 • 13. miesto v matematickej súťaži družstiev MAMUT
 • 4. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev Debatiáda
 • 9. miesto v súťaži RBA v kategórii Vlastný model


Martin ŠALAGOVIČ, žiak sekundy

 • 7. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 8. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
 • 24. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 14. miesto v medzinárodnej súťaži BRLOH - Brněnská Logická Hra
 • 39.  – 49.  miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Benjamín 7
 • 17. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Profík
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v súťaži RBA v kategórii RoboSolver a 4. miesto v kategórii Racing


Martin ŠMELÍK, žiak septimy A

 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev chlapcov v disciplíne cezpoľný beh
 • 8. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky súťaže družstiev chlapcov v disciplíne cezpoľný beh
 • 1. miesto v krajskom kole športových súťaží jednotlivcov v disciplíne orientačný beh
 • 3. miesto v krajskom kole športových súťaží družstiev v disciplíne orientačný beh
 • 1. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky športových súťaží jednotlivcov v disciplíne orientačný beh
 • 3. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky športových súťaží družstiev v disciplíne orientačný beh


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori