Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2013

Samuel KRAJČI, žiak sekundy


1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z8
1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
6. – 8. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
3. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
2. – 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
14. miesto v medzinárodnej súťaži BRLOH  Brněnská Logická Hra
7. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
17. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
23. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
1. – 10. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Benjamín 7
1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P7
1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P8
4. miesto v celoslovenskom kole fyzikálneho korešpondenčného seminára PIKOFYZ
3. miesto v celoštátnom kole súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Profík
1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League,   1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League,  7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
13. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League,  14. miesto v kategórii Robotická hra, 12. miesto v kategórii Dizajn, 23. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, ocenenie Thyssen Krupp Future Award
1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Benjamín
4. miesto v súťaži RBA v kategórii Racing, 3. miesto v kategórii RoboSolver
výborné študijné výsledky v školskom roku 2012/2013

Adam KOLLÁR, žiak sexty

1. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 2A
4. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 2A
2. miesto v krajskom kole súťaže družstiev Slovenská debatná liga (3. miesto v prvom kole, 1. miesto v druhom kole)
účasť v celoštátnom kole súťaže družstiev Slovenská debatná liga
účasť v krajskom kole stredoškolskej odbornej činnosti v odbore História, filozofia, politológia
4. miesto v medzinárodnom kole súťaže Košický debatný turnaj v anglickom jazyku
ako víťaz medzinárodného kola súťaže Program mladých lídrov – Youth Leadership programe získal mesačné štipendium na študijný pobyt v USA
2. miesto v celoštátnej súťaží dvojíc Junior Palma kategórie Expert


Peter KOVÁCS, žiak sexty

3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
1. miesto v celoslovenskom kole matematickej súťaže družstiev Košický matboj
1. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
2. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
5. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2013
4. miesto v krajskom kole súťaže ZENIT kategórie B
44. miesto v zimnej časti korešpondenčného seminára z programovania KSP kategórie Z
54. miesto v zimnej časti korešpondenčného seminára z programovania KSP kategórie O
2. miesto v celoštátnej súťaži dvojíc Junior Palma kategórie Expert
17. miesto v celoštátnej súťaži dvojíc Palma
1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 1. miesto v kategórii Robotická hra, 1. miesto v kategórii Dizajn, 2. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 7. miesto v kategórii Robotická hra, 2. miesto v kategórii Dizajn, 5. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 4. miesto v kategórii Tímová práca
13. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 14. miesto v kategórii Robotická hra, 12. miesto v kategórii Dizajn, 23. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, ocenenie Thyssen Krupp Future Award
1. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FLL Live Challenge
2. miesto v celoštátnej súťaži Trenčiansky robotický deň
1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior v kategórii Vlastný model secondary
5. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior v kategórii Rescue secondary
hlavný organizátor robotickej súťaže RBA

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori