Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2012

 

ŽIAK ŠKOLY 2012 - ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

ŽIAK ŠKOLY 2012 - PRÍMA - KVARTA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

ŽIAK ŠKOLY 2012 - KVINTA - OKTÁVA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA


Ďalší ocenení

Pochvalu od riaditeľa školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Jana BÁTORYOVÁ, žiačka sexty A

 • úspešná riešiteľka v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie B
 • 3. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky kategórie B
 • 10. miesto v korešpondenčnom seminári z programovania KSP za letný semester
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 4. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 6. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 7. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 20. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v kategórii Robotická hra, 22. miesto v kategórii Dizajn, 10. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 8. miesto v kategórii Tímová práca
 • 8. miesto vo finálovom kole celoštátnej súťaže PALMA
 • 2. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie vlastný model secondary
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Soccers Secondary
 • 2. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Dance Secondary
 • členka organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA
 • členka víťazného superteamu Hong Kong – Slovakia – Mexiko v medzinárodnom kole súťaže družstiev RoboCup Junior v Mexiku v kategórii Dance Secondary
 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnom kole súťaže družstiev RoboCup Junior v Mexiku
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2011/2012

Erik BERTA, žiak prímy

 • 3. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P6
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 4. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 6. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 7. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 20. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v kategórii Robotická hra, 22. miesto v kategórii Dizajn, 10. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 8. miesto v kategórii Tímová práca

Eduard ČUBA, žiak kvinty

 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 4. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 6. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 7. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 20. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v kategórii Robotická hra, 22. miesto v kategórii Dizajn,
 • 10. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 8. miesto v kategórii Tímová práca
 • 6. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie vlastný model Primary
 • 6. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Rescue Primary
 • člen organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA

Juraj DILÝ, žiak I. B

 • 2.miesto v plávaní na 200m polohové preteky Krajskej olympiády DŠS
 • 3.miesto v plávaní na 50m voľným spôsobom Krajskej olympiády DŠS
 • 1.miesto v plávaní štafeta 4 x 50m voľným spôsobom Krajskej olympiády DŠS
 • 1.miesto v plávaní polohová štafeta Krajskej olympiády DŠS   

Lenka GARLATHYOVÁ, žiačka sexty A

 • 2. miesto v obvodnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie B
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 4. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 6. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 7. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 20. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v kategórii Robotická hra, 22. miesto v kategórii Dizajn, 10. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 8. miesto v kategórii Tímová práca
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie vlastný model Secondary
 • 2. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Dance Secondary
 • členka organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA
 • členka víťazného superteamu Hong Kong – Slovakia – Mexiko v medzinárodnom kole súťaže družstiev RoboCup Junior v Mexiku v kategórii Dance Secondary
 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnom kole súťaže družstiev RoboCup Junior v Mexiku

Stanislav HAVRILA, žiak sexty A

 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 4. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 6. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 7. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 20. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v kategórii Robotická hra, 22. miesto v kategórii Dizajn, 10. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 8. miesto v kategórii Tímová práca
 • 2. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie vlastný model Secondary
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Soccers Secondary
 • člen organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA

Samuel CHABA, žiak prímy

 • 3. miesto v matematickej súťaži družstiev MAMUT
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 4. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 6. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 7. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 20. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v kategórii Robotická hra, 22. miesto v kategórii Dizajn, 10. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 8. miesto v kategórii Tímová práca
 • súťaž RBA: kategória Racing – 1. miesto, kategória Vlastný model – 1. miesto, kategória RoboSolver – 2. miesto

Štefan JANOČKO, žiak sekundy B

 • 4. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P7
 • 1. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády kategórie G
 • 9. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie G
 • 1. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády kategórie E
 • 3. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády kategórie E
 • 7. – 8. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2011/2012

Peter KOVÁCS, žiak kvinty

 • 4. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 2. miesto v celoštátnej súťaží dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • 3. miesto vo finálovom kole celoštátnej súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 4. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 6. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 7. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 20. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v kategórii Robotická hra, 22. miesto v kategórii Dizajn, 10. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 8. miesto v kategórii Tímová práca
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie vlastný model Secondary
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Soccers Secondary
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Rescue Secondary
 • 2. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Dance Secondary
 • 4. miesto v celoštátnej súťaži Imagine Cup
 • hlavný organizátor robotickej súťaže RBA
 • člen víťazného superteamu Hong Kong – Slovakia – Mexiko v medzinárodnom kole súťaže družstiev RoboCup Junior v Mexiku v kategórii Dance Secondary
 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnom kole súťaže družstiev RoboCup Junior v Mexiku

Samuel KRAJČI, žiak prímy

 • 2. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 4. – 5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MALYNÁR za zimný semester
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev Rozšifruj si svoje mesto
 • 15. – 22. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Benjamín 6
 • 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MALYNÁR za letný semester
 • 2. – 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev MAMUT
 • 4. - 6. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P6
 • 3. miesto v obvodnom kole matematickej olympiády kategórie Z6
 • 7. miesto v celoštátnom kole súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Profík
 • súťaž RBA: kategória Racing – 1. miesto, kategória Vlastný model – 1. miesto, kategória RoboSolver – 2. miesto
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2011/2012 

Katarína KRAJČIOVÁ, žiačka kvinty 

 • 2. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie ALFA za zimný semester
 • 3. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 6. – 7. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2012
 • 8. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
 • 7. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie ALFA za letný semester
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže Beniakove Chynorany
 • 1. miesto v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín
 • 1. miesto v celoštátnom kole literárnej súťaže Keď si vymýšľam
 • 2. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Junior
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2011/2012
 • člen organizačného tímu matematického korešpondenčného seminára MATIK

Ondrej KURÁK, žiak kvinty

 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 4. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 6. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 7. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 20. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v kategórii Robotická hra, 22. miesto v kategórii Dizajn, 10. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 8. miesto v kategórii Tímová práca
 • 2. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Dance Secondary
 • člen organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA
 • člen víťazného superteamu Hong Kong – Slovakia – Mexiko v medzinárodnom kole súťaže družstiev RoboCup Junior v Mexiku v kategórii Dance Secondary
 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnom kole súťaže družstiev RoboCup Junior v Mexiku 

Katarína MAKÓOVÁ, žiačka III. A

 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2011/2012
 • 4. miesto v krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti v odbore Voľný čas 

Kristína MIŠLANOVÁ, žiačka kvarty A

 • 5. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 7. – 10. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 7. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
 • 7. – 9. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
 • 1. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
 • 3. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
 • 1. miesto v 1. kole východoslovenskej Debatiády
 • 1. miesto v celoštátnom kole Debatiády
 • 2. miesto v celomestskej súťaži Košice
 • 5. miesto v celoštátnej súťaži dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • úspešná riešiteľka vo finálovom kole celoštátnej súťaže dvojíc Junior Palma kategórie Expert
 • 10. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Kadet
 • 3. miesto v celoštátnej súťaži Imagine Cup
 • 10. miesto vo finálovom kole celoštátnej súťaže Imagine Cup
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2011/2012

Max ÖRHALMI, žiak sekundy A

 • 3. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P7
 • 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 1A
 • 1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 1A
 • 1. miesto v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 1A 

Matúš PORÁZIK, žiak sexty A

 • 6. – 7. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2012
 • 33. - 56. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Junior G12
 • 3. miesto v krajskom kole súťaže Zenit kategórie B
 • 1. miesto v krajskom kole Olympiády z informatiky kategórie B
 • 3. miesto v korešpondenčnom seminári z programovania KSP za letný semester

Martin RAPAVÝ, žiak sexty A

 • 3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie B
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev MathRace
 • 2. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie ALFA za zimný semester
 • 8. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
 • 6. – 7. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2012
 • 25. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan kategórie Junior G12
 • člen organizačného tímu matematického korešpondenčného seminára MATIK
 • 1. miesto v matematickej súťaži DERBY v kategórií družstiev
 • 2. miesto v matematickej súťaži DERBY v kategórií jednotlivcov

Martin SPIŠÁK, žiak sekundy A

 • 1.  – 6. miesto v obvodnom kole Natematickej olympiády kategórie Z7
 • 1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P7
 • 11. miesto v celoštátnom kole Pytagoriády kategórie P7
 • 8. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
 • 2. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády kategórie kategórie G
 • 1. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie G
 • 1. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády kategórie E
 • 5. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády kategórie E
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2011/2012

Mikuláš SZABARI, žiak septimy

 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 4. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 6. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 7. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 20. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v kategórii Robotická hra, 22. miesto v kategórii Dizajn, 10. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 8. miesto v kategórii Tímová práca
 • 1. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie vlastný model Secondary
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Rescue Secondary
 • 2. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Dance Secondary
 • člen organizačného štábu vlastnej robotickej súťaže RBA
 • člen víťazného superteamu Hong Kong – Slovakia – Mexiko v medzinárodnom kole súťaže družstiev RoboCup Junior v Mexiku v kategórii Dance Secondary
 • úspešná reprezentácia školy v medzinárodnom kole súťaže družstiev RoboCup Junior 

Martin ŠALAGOVIČ, žiak prímy

 • 2. miesto v matematickej súťaži družstiev Rozšifruj si svoje mesto
 • 4. – 10. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
 • 1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 4. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 1. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 3. miesto v medzinárodnom kole krajín V4 súťaže družstiev First Lego League, 6. miesto v kategórii Robotická hra, 3. miesto v kategórii Dizajn, 7. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 1. miesto v kategórii Tímová práca
 • 20. miesto v stredoeurópskom kole súťaže družstiev First Lego League, 19. miesto v kategórii Robotická hra, 22. miesto v kategórii Dizajn, 10. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 8. miesto v kategórii Tímová práca
 • 6. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie vlastný model Primary
 • 6. miesto v celoštátnom kole súťaže RoboCup Junior kategórie Rescue Primary
 • súťaž RBA : kategória Racing – 1. miesto, kategória Vlastný model – 1. miesto, kategória RoboSolver – 2. miesto

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori