Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2010


ŽIAK ŠKOLY 2010 - I. OA až IV. OA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

ŽIAK ŠKOLY 2010 - V. OA až VIII. OA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA 

Ďalší ocenení

Pochvalu od riaditeľa školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Zuzana KRÁLIKOVÁ, žiačka II. OA
 • 1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P6
 • 4. miesto v celoštátnom kole Pytagoriády kategórie P6
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev MAMUT
 • 2. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku kategórie 2E
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2009/2010

Kristína MIŠLANOVÁ, žiačka II. OA
 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
 • 2. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P6
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev MAMUT
 • 1. – 4. miesto v celoslovenskej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Benjamín
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2009/2010

Žaneta SEMANIŠINOVÁ, žiačka II. OA
 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
 • 2. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P6
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev MAMUT
 • 2. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 1A
 • 3. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády kategórie E
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2009/2010

Peter KOVÁCS, žiak III. OA
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev ROBOCUP JUNIOR v kategórii ZÁCHRANÁR - primary
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev ROBOCUP JUNIOR v kategórii ZÁCHRANÁR - secondary
 • 4. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev ROBOCUP JUNIOR v kategórii VLASTNÝ MODEL - secondary
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE
 • účasť v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE
 • 1. miesto v súťaži družstiev TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ v kategórii STAVEBNICE
 • úspešný riešiteľ v súťaži družstiev TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ v kategórii DRIVER - A
 • 8. miesto v celoslovenskej súťaži družstiev ONLINE cez internet v kategórii EXPERT
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži cez internet TVORIVÉ HRY v IMAGINE v kategórii mladší žiaci
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2009/2010

Lenka GARLATHYOVÁ, žiačka IV. OA
 • 2. miesto v obvodnom kole Biologickej olympiády kategórie C1
 • 1. miesto v obvodnom kole Biologickej olympiády kategórie C1 - projektová časť
 • 1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 13. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 2. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
 • 16. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
 • 5. miesto v celoslovenskej súťaži družstiev ONLINE cez internet v kategórii EXPERT
 • 1. miesto v celoslovenskej súťaži cez internet TVORIVÉ HRY v IMAGINE v kategórii starší žiaci
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2009/2010

Martin RAPAVÝ, žiak IV. OA
 • 7. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 16. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
 • 12. – 19. miesto v celoslovenskej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Kadet 9
 • 12. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie Dg
 • 1. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády kategórie F
 • účasť v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie F
 • najlepšia práca zo školy prezentovaná na celomestskej prehliadke študentských prác

Matúš HLAVÁČIK, žiak V. OA
 • 7. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
 • 1. miesto v matematickej súťaži družstiev KOŠICKÝ MATBOJ
 • 4. miesto v celoštátnom kole súťaže v programovaní IMAGINE CUP

Mikuláš SZABARI, žiak V. OA
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE
 • účasť v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev ROBOCUP JUNIOR v kategórii ZÁCHRANÁR - secondary
 • 4. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev ROBOCUP JUNIOR v kategórii VLASTNÝ MODEL - secondary

Viktor MARIŠČÁK, žiak VI. OA
 • 1. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 2A
 • 1. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 2A
 • 2. miesto v celoštátnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 2A
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2009/2010

Jakub ŠALAGOVIČ, žiak VI. OA
 • 1. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie A
 • 3. miesto v celoštátnom kole Geografickej olympiády kategórie A
 • 7. – 8. miesto v celoslovenskej súťaži MATEMATICKÝ KLOKAN kategórie Junior G12
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE
 • účasť v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE
 • výborné študijné výsledky v školskom roku 2009/2010

Ján HOFFMANN, žiak VII. OA
 • 3. miesto v regionálnom kole SOČ v odbore 05 - geovedy
 • účasť v krajskom kole SOČ v odbore 05 - geovedy a v odbore 10 - stavebníctvo
 • 2. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie B
 • úspešný riešiteľ v celoštátnom kole Geografickej olympiády kategórie B
 • hlavná cena PF UK na celoštátnej prehliadke Festivalu vedy a techniky (reprezentácia na medzinárodnej stredoškolskej súťaži vedy a techniky INTEL ISEF 2010 v San Jose)
 • 4. miesto v regionálnom kole súťaže družstiev Turnaj mladých fyzikov
 • účasť v celoštátnom kole finále Slovenskej debatnej ligy
 • účasť v celoštátnom kole Modelového európskeho parlamentu (náhradník do medzinárodného kola)

Rastislav KISEĽ, žiak VII. OA
 • 1. miesto v krajskom kole Dejepisnej olympiády kategórie A
 • 1. miesto v celoštátnom kole Dejepisnej olympiády kategórie A
 • 6. miesto v krajskom kole Olympiády ľudských práv
 • účasť v celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv
 • účasť v súťaži Košice včera a dnes

Tomáš KRAVEC, žiak VII. OA
 • 1. miesto v regionálnom kole súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE
 • účasť v stredoeurópskom kole súťaže družstiev FIRST LEGO LEAGUE
 • 3. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev ROBOCUP JUNIOR v kategórii ZÁCHRANÁR - secondary
 • 4. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev ROBOCUP JUNIOR v kategórii VLASTNÝ MODEL - secondary
 • 1. miesto v súťaži družstiev TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ v kategórii STAVEBNICE
 • úspešný účastník v súťaži družstiev TRENČIANSKY ROBOTICKÝ DEŇ v kategórii DRIVER - A

Pavol DUBÍK, žiak II. A
 • účasť v celoštátnom kole finále Slovenskej debatnej ligy
 • účasť v súťaži Košice včera a dnes
 • náhradník do celoštátneho kola Modelového európskeho parlamentu

Sponzori