Gymnázium, Alejová 1, Košice

Žiak školy 2015

 

ŽIAK ŠKOLY 2015 - PRÍMA - KVARTA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

ŽIAK ŠKOLY 2015 - KVINTA - OKTÁVA OSEMROČNÉHO ŠTÚDIA

 

Ďalší ocenení

Pochvalu od riaditeľa školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Filip BALTOVIČ, žiak prímy B
•    11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MALYNÁR za zimný semester
•    2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev MAMUT
•    4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MALYNÁR za letný semester
•    1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z6
•    4. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P6

Viktória BREZINOVÁ, žiačka kvarty
•    4. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
•    2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    11. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    6. – 8. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
•    3. – 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
•    5. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    3. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
•    úspešná reprezentácia Slovenska v Matematickej olympiáde kategórie C v rámci trojstretnutia CPS Juniorov v Českej republike
•    2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
•    5. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
•    20. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
•    1. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX  kategórie kvarta
•    3. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
•    2. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
•    16. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
•    2. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády kategórie C
•    3. – 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
•    14. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže PANGEA kategórie 9. ročník ZŠ

Filip CSONKA, žiak kvarty
•    3. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    1. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    4. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
•    2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    11. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    8. – 9. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
•    1. miesto v medzinárodnom kole Brněnskej logickej súťaže družstiev BRLOH
•    1. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie kvarta
•    16. – 17. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
•    22. – 23. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester

Matúš FARKAŠ, žiak sekundy A
•    13. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    10. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie sekunda
•    1. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády kategórie F
•    6. miesto v krajskom kole Geografickej olympiády kategórie F
•    11. – 13. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
•    úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Benjamín 7
•    1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Junior Palma
•    1. miesto po troch kolách súťaže Junior Palma na celoštátnej úrovni
•    12. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže PANGEA kategórie 7. ročník ZŠ

Lenka HAKE, žiačka sekundy B
•    1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
•    3. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie sekunda
•    30. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
•    úspešná riešiteľka v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Benjamín 7
•    1. miesto v celoštátnom kole súťaže iBobor kategórie Benjamín
•    24. miesto v celoštátnom kole korešpondenčnej súťaže z informatiky Prask
•    7. miesto v celoštátnom kole súťaže IGEPEHA boj kategórie ZŠ
•    12. miesto v celoštátnej súťaži Letná liga FLL

Simona HORVÁTHOVÁ, žiačka II. A
•    1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev v stolnom tenise dievčat
•    1. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev v stolnom tenise dievčat
•    1. miesto v krajskej olympiáde DŠS súťaže družstiev v stolnom tenise dievčat
•    4. miesto v krajskej olympiáde DŠS vo florbale dievčat

Radoslav JOCHMAN, žiak prímy A
•    20. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
•    17. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
•    4. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev MAMUT
•    1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P6

Stanislav JOCHMAN, žiak tercie A
•    10. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    6. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie F
•    17. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v kategórií tvorba web stránok
•    3. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, 4. miesto v kategórii Dizajn robota a 7. miesto v kategórii Robotická hra
•    člen družstva, ktoré získalo mimoriadnu cenu poroty v kategórii Stavebnice v celoštátnom kole súťaže Trenčiansky robotický deň
•    účasť v celoštátnom kole súťaže Trenčiansky robotický deň v kategóriách Vlastný model, Driver A a Driver B
•    4. miesto v celoštátnom kole súťaže RBA  kategórie Vlastný model, 6. miesto v kategórii Racing elektronika pretek, 3. miesto v kategórii Racing elektronika knock a 6. miesto v kategórii Robotická výzva
•    17. miesto v celoštátnej súťaži Letná liga FLL

Michal KOLCUN, žiak sekundy A
•    13. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    10. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie sekunda
•    25. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
•    1. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
•    1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P7
•    26. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester

Eduard LAVUŠ, žiak II. C
•    2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015
•    5. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015
•    20. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015
•    28. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
•    pomoc pri príprave a realizácií súťaže RBA

Kristína MIŠLANOVÁ, žiačka septimy
•    úspešná riešiteľka v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
•    2. miesto v celoštátnom kole Matematickej súťaži družstiev Košický náboj
•    1. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev MATEMATICKÝ B – DEŇ 2014
•    2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015
•    4. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015
•    18. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015
•    21. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za letný semester
•    čestné uznanie v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev First Annual International Mathematical Modeling Challenge
•    15. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester

Dominika NGUYEN, žiačka sekundy B
•    3. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie sekunda
•    2. miesto v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku
•    1. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet kategórie Prevzatá próza
•    4. miesto v celoštátnom kole súťaže Jazykový kvet kategórie Prevzatá próza
•    1. miesto v krajskom semifinále súťaže Jazykový kvet v prednese prózy kategórie Vlastná tvorba
•    1. miesto v krajskom finále súťaže Jazykový kvet v prednese prózy kategórie Vlastná tvorba
•    2. miesto v celoštátnom kole súťaže Jazykový kvet v prednese prózy kategórie Vlastná tvorba
•    1. miesto v obvodnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 1A
•    2. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 1A
•    2. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Shakespeare´s memorial
•    5. miesto v obvodnom kole Biologickej olympiády kategórie D
•    1. miesto v literárnej mestskej súťaži Slovo bez hraníc
•    1. miesto v obvodnom kole recitačnej súťaže Šaliansky Maťko
•    3. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády kategórie E
•    3. miesto v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín kategórie poézia

Daniel ONDUŠ, žiak septimy
•    2. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaži družstiev Košický náboj
•    1. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev MATEMATICKÝ B – DEŇ 2014
•    32.  miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za zimný semester
•    11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
•    30.  miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za letný semester
•    čestné uznanie v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev First Annual International Mathematical Modeling Challenge
•    11. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester

Peter ONDUŠ, žiak kvinty A
•    5. – 7.  miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
•    18. miesto v celoštátnom kole matematického korešpondenčného seminára KMS, kategórie ALFA za zimný semester
•    25. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
•    3. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
•    6. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
•    21. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
•    7. miesto v celoštátnom kole matematického korešpondenčného seminára KMS, kategórie ALFA za letný semester
•    13. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev JUNIOR FRESH
•    úspešný riešiteľ v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Kadet G12
•    4. miesto v krajskom kole súťaže Zenit v programovaní kategórie B
•    3. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, 4. miesto v kategórii Dizajn robota a 7. miesto v kategórii Robotická hra
•    člen družstva, ktoré získalo mimoriadnu cenu poroty v kategórii Stavebnice v celoslovenskom kole súťaže Trenčiansky robotický deň
•    účasť v celoštátnom kole súťaže Trenčiansky robotický deň v kategóriách Vlastný model, Driver A a Driver B
•    4. miesto v celoštátnom kole súťaže RBA kategórie Vlastný model, 6. miesto v kategórii Racing elektronika pretek, 3. miesto v kategórii Racing elektronika knock a 6. miesto v kategórii Robotická výzva
•    17. miesto v celoštátnej súťaže Letná liga FLL
•    20. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže PANGEA kategórie 1. ročník SŠ

Samuel OSWALD, žiak II. C
•    3. miesto v obvodnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín kategórie próza
•    7. miesto v súťaži Cemach krajín V4 – súťaž v písaní esejí – mimoriadna cena poroty
•    pomoc pri príprave a realizácií súťaže RBA
•    3. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, 4. miesto v kategórii Dizajn robota a 7. miesto v kategórii Robotická hra

Andrej PANKUCH, žiak tercie A
•    4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
•    10. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    5. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie tercia
•    9. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
•    3. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie F
•    4. miesto v krajskom kole Biologickej olympiády kategórie C
•    2. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P8

Tomáš PAVLÍK, žiak sekundy A
•    22. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
•    23. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
•    1. miesto po 3 kolách súťaže Junior Palma na celoštátnej úrovni
•    1. miesto v celoštátnom kole súťaže Junior Palma
•    22. miesto v celoštátnom kole korešpondenčnej súťaže z informatiky Prask
•    12. miesto v celoštátnom kole súťaže IGEPEHA boj kategórie ZŠ
•    2. miesto v celoštátnom kole súťaže Imagine Cup

Michaela RUSNÁKOVÁ, žiačka sekundy A
•    9. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z7
•    15. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za zimný semester
•    13. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    10. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres - MatX kategórie sekunda
•    22. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
•    11. – 12. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári SEZAM za zimný semester
•    17. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári PIKOMAT za letný semester
•    7. miesto v obvodnom kole Biologickej olympiády kategórie D
•    1. miesto v obvodnom kole Pytagoriády kategórie P8
•    24. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
•    úspešná riešiteľka v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Benjamín 7
•    5. miesto po troch kolách súťaže Junior Palma na celoštátnej úrovni
•    6. miesto v celoslovenskom kole súťaže Junior Palma
•    3. miesto v krajskom kole súťaže družstiev First Lego League, 3. miesto v kategórii Prezentácia výskumnej práce, 2. miesto v kategórii Tímová práca, 4. miesto v kategórii Dizajn robota a 7. miesto v kategórii Robotická hra
•    11. miesto v celoštátnom kole korešpondenčnej súťaže z informatiky Prask

Žaneta SEMANIŠINOVÁ, žiačka septimy
•    8. – 9. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
•    účasť v celoštátnom kole Matematickej olympiády kategórie A
•    2. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaži družstiev Košický náboj
•    1. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev MATEMATICKÝ B – DEŇ 2014
•    2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015
•    4. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015
•    18. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015
•    28. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári KMS kategórie BETA za letný semester
•    čestné uznanie v medzinárodnej matematickej súťaži družstiev First Annual International Mathematical Modeling Challenge
•    10. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester

Martin ŠALAGOVIČ, žiak kvarty
•    5. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    úspešný riešiteľ v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    28. – 29.  miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
•    1. miesto v medzinárodnom kole Brněnskej logickej súťaže družstiev BRLOH
•    9. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    cena divákov v celoštátnom kole súťaže Festival fyzikálnych filmov
•    2. miesto v 1. krajskom kole súťaže Východoslovenská Debatiáda
•    1. miesto v 3. krajskom kole súťaže Východoslovenská Debatiáda
•    1. miesto v celoštátnom kole súťaže Debatiáda
•    30. –32. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester

Martin ŠTEVKO, žiak kvarty
•    2. miesto v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    4. – 5. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
•    4. miesto v matematickej súťaži družstiev LOMIHLAV
•    2. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    11. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Junior Náboj 2014
•    2. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za zimný semester
•    3. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
•    3. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 v kategórie Junior
•    6. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015  kategórie Junior
•    21. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
•    1. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Matematický Expres  - MatX  kategórie kvarta
•    5. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za letný semester
•    1. miesto v obvodnom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
•    5. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie E
•    3. – 4. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári MATIK za letný semester
•    4. miesto v celoštátnom kole súťaže Imagine Cup

Natália TÓTHOVÁ, žiačka kvinty B
•    5. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaži družstiev Košický náboj
•    úspešná riešiteľka v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie C
•    21. miesto v matematickom korešpondenčnom seminári STROM za zimný semester
•    3. miesto v krajskom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
•    6. miesto v celoštátnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
•    21. miesto v medzinárodnom kole matematickej súťaže družstiev Náboj 2015 kategórie Junior
•    2. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie C
•    3. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie B
•    12. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády kategórie D
•    13. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev JUNIOR FRESH
•    úspešná riešiteľka v celoštátnom kole súťaže Matematický klokan kategórie Kadet G12

Valentína VANCÁKOVÁ, žiačka kvinty A
•    1. miesto v krajskom kole súťaže družstiev v stolnom tenise dievčat
•    1. miesto v celoštátnom kole súťaže družstiev v stolnom tenise dievčat
•    1. miesto v krajskej olympiáde DŠS súťaže družstiev v stolnom tenise dievčat
•    7. miesto v krajskom kole súťaže orientačný beh dievčat


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori