Gymnázium, Alejová 1, Košice

septima B


Triedny učiteľ:
Mgr. KOVÁCSOVÁ Mária 

 
BÁLINT Matej, BELÁK Filip, BILÝ Eduard, ČEKOVSKÁ Hannah, ČOROVČÁK Martin, DANKOVÁ Veronika, FENÁR Peter, GAĽAŠOVÁ Tamara, GEMBICKÝ Jakub, GRUSZ Tomáš, HEŽEL Hugo, CHYLOVÁ Alena, KALAFA Rafael, KOZÁK Martin, MARCINČÁKOVÁ Katarína, MÚDRY Matej, NIŇAJ Samuel, PETHÖOVÁ Sofia, POPOVIČOVÁ Daša, RADVÁNSKY Bruno Alfréd, ROMAN Juraj, RUSNÁK Patrik, STUPAR Michal, SUSZTAY Barnabáš, SZABÓ Oliver, ŠIMONOVÁ Lenka, UŠALA Dávid, VIRBA Tomáš, VOJČÍK Jakub

septima B, 2018/2019
septima B, 2018/2019
sexta B, 2017/2018
sexta B, 2017/2018
kvinta B, 2016/2017
kvinta B, 2016/2017
kvarta B, 2015/2016
kvarta B, 2015/2016
tercia B, 2014/2015
tercia B, 2014/2015
sekunda B, 2013/2014
sekunda B, 2013/2014
príma B, 2012/2013
príma B, 2012/2013

Sponzori