Gymnázium, Alejová 1, Košice

Otvorenie školskej klubovne


Po ročnej namáhavej práci sa nám konečne podarilo otvoriť ŠKOLSKÚ KLUBOVŇU.
Naše poďakovanie patrí:

  • vedeniu školy za jeho podporu, pomoc a spoluprácu,
  • Filipovi LÍŠKOVI z oktávy za vypracovanie projektu KOMPRAX, vďaka ktorému sme získali finančné prostriedky,
  • rodičom Hannah ČEKOVSKEJ, Tomáša GRUSZA, Bruna RADVANSKÉHO a za materiálne vybavenie klubovne,
  • pánovi školníkovi za jeho pomoc pri interiérových úpravách,
  • Vanese a Pati za pekné vymaľovanie stien.

Veríme, že priestory školskej klubovne budeme všetci efektívne využívať a že ich budeme aj spoločne chrániť.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori