Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vynikajúce výsledky v medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka GRAMOTEJ31 žiakov našej školy sa v marci 2023 zúčastnilo dištančnej Medzinárodnej olympiády z ruského jazyka GRAMOTEJ a dvadsať z nich v nej obsadilo popredné miesta - to znamená, že získali v úrovni B1 viac ako 100 bodov a v úrovni A2 viac ako 70 bodov.

KATEGÓRIA B1

1. miesto: Jakub KOLLÁR, Petra PSOTOVÁ (obaja septima A), Adriana DOMONKOŠOVÁ, Michal DVOŘÁČEK, Lenka MIKOVČÁKOVÁ (všetci III. A)
2. miesto: Martin HLIVKA (septima A), Jaroslav JANO, Richard RÚŠ (obaja III. A)
3. miesto: Samuel MINDŽÁK (septima A), Patrik HUSÁR, Martin JURKO, Michaela KIRÁLYOVÁ (všetci III. A)

KATEGÓRIA A2

1. miesto: Sarah HORŇÁKOVÁ, Júlia ŠOGANIČOVÁ (obidve tercia B)
2. miesto: Jakub HUTNÍK (tercia A), Filip KOLODŽEJ (tercia B)
3. miesto: Nina HUDÁKOVÁ, Hugo PISKO, Andrej SEDLÁK (všetci tercia A), Olívia GAÁLOVÁ (sexta B)

Pod názvom „GRAMOTEJ = VZDELANEC" súťaž každoročne dištančne usporadúva Čuvašská štátna univerzita I. N. Uľjanova pre zahraničných účastníkov, ktorí sa učia ruštinu ako cudzí jazyk. Zadania sú zamerané na čítanie s porozumením, gramatické a lexikálne cvičenia a tvorivé písanie na vybranú tému. V tomto roku to bolo vzdelávanie a učiteľské povolanie. Na výsledkovej listine okrem našich účastníkov figurovalo najviac mien z Číny, Turecka, Grécka a Mongolska.

Víťazi v kategóriách А2 a В1 okrem diplomov majú tradične možnosť bezplatnej účasti na Letnej alebo Jesennej škole ruského jazyka na Čuvašskej štátnej univerzite v Ruskej federácii. Účastníkom, umiestneným na druhom a treťom mieste, je z poplatku za účasť na Letnej alebo Jesennej škole poskytnutá 50% zľava. Víťazi získali diplomy a ostatní účastníci certifikáty.

Srdečne blahoželáme!
Adriana DOMONKOŠOVÁ
Adriana DOMONKOŠOVÁ
Michal DVOŘÁČEK
Michal DVOŘÁČEK
Jakub KOLLÁR
Jakub KOLLÁR
Lenka MIKOVČÁKOVÁ
Lenka MIKOVČÁKOVÁ
Petra PSOTOVÁ
Petra PSOTOVÁ
Martin HLIVKA
Martin HLIVKA
Jaroslav JANO
Jaroslav JANO
Richard RÚŠ
Richard RÚŠ
Samuel MINDŽÁK
Samuel MINDŽÁK
Sarah HORŇÁKOVÁ
Sarah HORŇÁKOVÁ
Júlia ŠOGANIČOVÁ
Júlia ŠOGANIČOVÁ
Filip KOLODŽEJ
Filip KOLODŽEJ
Rostislav MICHNOV
Rostislav MICHNOV
Olívia GAÁLOVÁ
Olívia GAÁLOVÁ
Nina HUDÁKOVÁ
Nina HUDÁKOVÁ
Andrej SEDLÁK
Andrej SEDLÁK

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori