Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vyhodnotenie celoslovenského kola medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2018Aj v tomto školskom roku sa našim dvom družstvám v celoslovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2018 mimoriadne darilo a umiestnili sa medzi prvými desiatimi najúspešnejšími družstvami na Slovensku. Súťaž sa síce konala 13. 12. 2018, ale náročnosť posudzovania prác posunula vyhlásenie výsledkov až na 08. 03. 2018. Práca každého tímu je totižto rozsiahla, obsahuje skoro 20 strán odborného textu. Posudzuje ju 10 odborníkov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je organizátorom súťaže na Slovensku. Posudzujú originalitu a vlastný prínos do skúmania zadaných úloh matematického problému.

Naše družstvá získali:

5. miesto: Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK, Martin ŠTEVKO, (všetci oktáva),

10. miesto: Lenka HAKE (sexta B), Michal KOLCUN (sexta A), Martin NEMJO, (sexta A), Tomáš PAVLÍK (sexta A).

Srdečne blahoželáme!

Viac o súťaži (napr. o zadaní v rozsahu 15 strán) sa môžete dozvedieť zo stránky: http://www.primas.ukf.sk/bday.htmlFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori