Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vyhodnotenie celoslovenského kola medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2017


Aj v tomto školskom roku sa našim dvom družstvám v celoslovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2017 mimoriadne darilo a umiestnili sa medzi prvými siedmymi najúspešnejšími družstvami na Slovensku. Súťaž sa síce konala 14. decembra 2017, ale náročnosť posudzovania prác posunula vyhlásenie výsledkov až na 5. marec 2018. Práca každého tímu je totižto rozsiahla, obsahuje skoro 20 strán odborného textu. Posudzuje ju 10 odborníkov z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, ktorá je organizátorom súťaže na Slovensku. Posudzujú originalitu a vlastný prínos do skúmania zadaných úloh matematického problému.

Tohtoročný zadaný problém má možno pre bežného človeka čudný názov – Šípové hodiny. Súťažné družstvá sa zaoberali jednoduchými postupmi, ktoré vedú k nádherným obrázkom. Vytvárali vzory, štruktúry a ornamenty. Porota u nášho družstva v tomto školskom roku okrem iného ocenila originalitu riešení úloh, vytvárania hypotéz a ich dokazovania.

Naše družstvá preto získali:

1. miesto: Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK, Martin ŠTEVKO, (všetci septima),

7. miesto: Max ÖRHALMI (oktáva A), Ján POPELÁŠ (oktáva A), Martin SPIŠÁK (oktáva A), Natália TÓTHOVÁ (oktáva B).

Srdečne blahoželáme!

Viac o súťaži (napr. o zadaní v rozsahu 15 strán) sa môžete dozvedieť zo stránky: http://www.primas.ukf.sk/bday.html
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori