Gymnázium, Alejová 1, Košice

Valentínska kvapka krvi


Študenti a členovia pedagogického zboru sa rozhodli pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Táto ušľachtilá akcia sa uskutočnila dňa 22. 02. 2018 pod dohľadom Mgr. Slavomíra DZUGASA. Sme radi, že sme sa do tejto aktivity zapojili a bez akýchkoľvek problémov ju aj zvládli.
Sponzori