Gymnázium, Alejová 1, Košice

V súťaži Náboj 2018 sme získali 3., 4. a 5. miesto.


23. 03. 2018 sa na pôde našej školy konala medzinárodná súťaž družstiev Náboj 2018. V tomto ročníku súťaž okrem Košíc prebiehala aj v Bratislave, Prahe, Opave, Passau, Linzi, Krakowe, Wroclavi, Varšave, Gdyni, Budapešti a Veszpréme. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocuje zvlášť a v celkovom záverečnom poradí si môžu študenti porovnať svoje výsledky aj s ostatnými tímami vo svojej krajine aj v medzinárodnom rebríčku.
V silnej konkurencii súťažili aj štyri tímy z nášho gymnázia.

3. miesto v Košiciach (10. miesto v slovenskom poradí) získalo družstvo juniorov v zložení: Patrik RUSNÁK (sexta B), Michal STUPAR (sexta B), Lenka ŠIMONOVÁ (sexta B), Andrej PANKUCH (sexta A), Adam SZAMOSI (sexta A).

Družstvo seniorov v zložení: Marek KOMAN (oktáva A), Vratislav MADÁČ (septima), Martin SPIŠÁK (oktáva A), Martin ŠTEVKO (septima), Natália TÓTHOVÁ (oktáva B) obsadilo v Košiciach 4. miesto. V slovenskom poradí obsadili 7. miesto, v medzinárodnom poradí 67. miesto. Spomedzi 486 družstiev.

Družstvo juniorov v zložení: Jakub FARBULA, Lenka HAKE, Michal KOLCUN, Martin NEMJO, Erik SEDLÁK skončilo v košickej časti na 5. mieste (na Slovensku im patrí 17. miesto).

33. miesto v slovenskom poradí získalo družstvo seniorov v zložení: Erik BERTA (septima), Štefan JANOČKO (oktáva B), Max ÖRHALMI (oktáva A), Ján POPELÁŠ (oktáva A), Matúš ZAKUCIA (oktáva A).

Srdečne blahoželáme!

Výsledky nájdete na stránke: https://math.naboj.org/

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori