Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácky týždeň zdravia 201916. október bol na Konferencii Organizácie spojených národov v Ríme v roku 1979 vyhlásený za Svetový deň výživy. Na našej škole sme si tento deň už tradične pripomenuli podujatím pod názvom Alejácky týždeň zdravia. Toto podujatie na škole úspešne prebehlo v dňoch 21. - 25. 10. 2019.

Triedy príma, sekunda A, sekunda B, tercia A, tercia B, kvarta B, kvinta B a kvinta C pre nás v pondelok pripravili zdravú desiatu - chutné nátierky, zeleninu, ovocie a zdravé koláčiky. Členovia Krúžku prvej pomoci nás zasvätili do tajov prvej pomoci, ktorej poskytovanie sme si mohli vyskúšať a zároveň overili naše vedomosti aj kvízom o zdravom stravovaní.

Zaujímavé prezentácie pre našich najmladších odzneli z úst študenta Andreja PANKUCHA z oktávy A, na hodinách biológie sme sa dozvedeli zaujímavosti o výžive a jej dôležitých zložkách, o tráviacej sústave, jej ochoreniach i účinnej prevencii. Taktiež na hodinách nemeckého, ruského, francúzskeho a anglického jazyka sme mali možnosť konverzovať na tému stravovanie. Okrem toho pre nás v utorok zazneli zaujímavé prednášky o dospievaní a zmenách s ním súvisiacich.

V stredu, 23. októbra sa uskutočnil už tradičný školský florbalový turnaj. Na stupeň víťazov vystúpili triedy III. A s pánom riaditeľom Ľubomírom SOBEKOM, sexta A s pánom profesorom Ladislavom TURČANOM a celkovými víťazmi turnaja sa stali žiaci triedy septima A s pánom profesorom Miroslavom PETROVOM. Srdečne blahoželáme!!!

Vo štvrtok, 24. októbra sa dobrovoľníci z radov štvrtákov, oktavánov, tretiakov, septimánov a učiteľov zúčastnili Študentskej kvapky krvi na Národnej Transfúznej Službe SR v Košiciach.

V piatok, 25. októbra prebehol zaujímavý workshop o zdravom životnom štýle pod vedením Mgr. Veroniky PASTRNÁKOVEJ, našej školskej psychologičky.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori