Gymnázium, Alejová 1, Košice

Alejácky týždeň zdravia 2018


16. október bol na Konferencii Organizácie spojených národov v Ríme v roku 1979 vyhlásený za Svetový deň výživy. Na našej škole sme si tento deň už tradične pripomenuli podujatím pod názvom Alejácky týždeň zdravia. Toto podujatie na škole prebehlo v dňoch 22. - 26. októbra 2018.

V spolupráci s Mgr. Miroslavom KOSTELNÍKOM sa v pondelok uskutočnil workshop na tému „Základy reflexiológie“, zaujímavé prezentácie pre našich najmladších odzneli z úst študentov Andreja PANKUCHA a Huga HEŽELA zo septimy A, na hodinách biológie sme sa dozvedeli zaujímavosti o výžive a jej dôležitých zložkách, o tráviacej sústave, jej ochoreniach i účinnej prevencii.
Taktiež na hodinách nemeckého, ruského, francúzskeho a anglického jazyka sme mali možnosť konverzovať na tému stravovanie. Okrem toho pre nás zazneli zaujímavé prednášky o dospievaní a zdravom životnom štýle.

Triedy príma A, príma B, sekunda A, sekunda B, tercia B, sexta A, II. A a III. A pre nás v utorok pripravili zdravú desiatu - chutné nátierky, zeleninu a ovocie.

V stredu, 24. októbra 2018 sa dobrovoľníci z radov štvrtákov, oktavánov, tretiakov, septimánov a učiteľov zúčastnili Študentskej kvapky krvi na Národnej Transfúznej Službe SR v Košiciach.

Vo štvrtok, 25. októbra 2018 sa uskutočnil už tradičný školský florbalový turnaj. Na stupeň víťazov vystúpili triedy septima B, III. A a celkovými víťazmi turnaja sa stali žiaci sexty A na čele s pánom profesorom Danielom DZIAKOM. Srdečne blahoželáme!
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori