Gymnázium, Alejová 1, Košice

Súťaž v znalostiach z ekonómie a financiíV priebehu decembra 2020 prebehlo na našej škole online školské kolo Ekonomickej olympiády. Zúčastnili sa ho žiaci 2. ročníka a sexty v rámci predmetu občianska náuka extra, žiaci 3. ročníka a septimy a žiaci 4. ročníka a oktávy v rámci predmetu aplikovaná ekonómia.
Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Ide o postupovú súťaž, súťažiaci začína v školskom kole, ak je úspešný postupuje do krajského kola a ďalej do finále. V jednotlivých kolách súťaže účastníci riešia test s uzavretými a otvorenými otázkami. Hodnotenie testu dostal každý súťažiaci okamžite po odoslaní testu na e-mail, pod ktorým sa registroval do súťaže.

Z každej školy do krajského kola postúpil minimálne jeden súťažiaci, za predpokladu, že dosiahol minimálny počet bodov prípustný ku krajským kolám, t. j. 15 bodov z 25. Do krajského kola za košický kraj sa dostali títo žiaci:

PRIEZVISKO A MENO
TRIEDAPOČET BODOV
ÚSPEŠNOSŤ
MLATIČEK Petersexta A2392 %
HORVAT Jakubsexta C2184 %
BAČO Samuelseptima B2184 %
PROKS Tomášsexta C2080 %
VASS Dávidoktáva A2080 %

Krajské kolo je organizované inštitútom INESS (Inštitút ekonomických a spoločenských analýz) v spolupráci s univerzitami v jednotlivých krajoch. Bližšie informácie o súťaži nájdete na: https://ekonomickaolympiada.sk/.

Blahoželáme postupujúcim žiakom a držíme palce v krajskom kole!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori