Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slávnostné ukončenie školského roka 2022/2023


V divadelnej sále KSC na Jedlíkovej v Košiciach sa slávnostne naladení žiaci a pedagógovia Alejky dôstojným kultúrnym programom a oceňovaním najlepších žiakov rozlúčili so školským rokom 2022/2023.

Pochvalu od riaditeľa školy spojenú s knižnými poukážkami si z tejto slávnosti odnieslo veľa usilovných a šikovných žiakov.

Traja z nich okrem pochvaly a vecnej odmeny získali aj titul ŽIAK ŠKOLY 2023. Stali sa nimi tí, ktorí počas štúdia v školskom roku 2022/2023 svojimi študijnými výsledkami, angažovanosťou a reprezentáciou školy najvýraznejšie prispeli k šíreniu jej dobrého mena:

Michal VODIČKA, žiak kvarty
Richard VODIČKA, žiak sexty A
Juraj KRAMÁR, žiak II. A

Všetkým ocenením srdečne blahoželáme!
Alejka sa lúči so školským rokom
Alejka sa lúči so školským rokom
Alejácka kapela vyhráva ...
Alejácka kapela vyhráva ...
Príhovor riaditeľa školy
Príhovor riaditeľa školy
Oceňovanie mladších žiakov
Oceňovanie mladších žiakov
Oceňovanie starších žiakov
Oceňovanie starších žiakov
Michal VODIČKA
Michal VODIČKA
Juraj KRAMÁR
Juraj KRAMÁR
Alejka spieva ...
Alejka spieva ...

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori