Gymnázium, Alejová 1, Košice

Obvodné kolo Pytagoriády


Dňa 14. 03. 2018 sa na pôde našej školy konalo obvodné kolo Pytagoriády.

V kategórii P6 bolo 12 úspešných riešiteľov, polovica z nich bola z našej školy. 1. miesto získal Ondrej KRÁLIK z prímy A, úspešnými riešiteľmi sú aj Marko IVANOV z prímy B, Bruno BOCZEK z prímy B, Martin KOZÁR z prímy A, Stela JAMBOROVÁ z prímy A a Lívia HÚDEKOVÁ z prímy B.

V kategórii P7 boli len štyria úspešní riešitelia, dvaja z našej školy. 1. miesto si vybojoval Ondrej KRÁLIK, 2. miesto získal Richard VODIČKA, obaja z prímy A.

V kategórii P8 bolo z 22 úspešných riešiteľov 10 žiakov našej školy: 1. miesto získal Matej VASKY z tercie C, 2. miesto získal Adam PÓŠA z tercie B, na 3. mieste bol Eduard FEKETE. Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú Jakub ĽUPTÁČIK z tercie C, Michal LIŠKO z tercie B, Hana LUČANSKÁ z tercie A, Erika GREGOVÁ z tercie A, Andrej NGUYEN z tercie B, Peter NEDBÁLEK z tercie B a Samuel SABADKO z tercie A.

Celkové výsledky sú v nasledujúcej tabuľke: obvodneKoloPytagoriady.xls

Všetkým srdečne blahoželáme!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori